Bocheńska, Ewa
Ewa Bocheńska
 
strateg marketingowy, trener przemówień publicznych
Chojcan, Bartosz
Bartosz Chojcan
 
ekspert z obszaru marketingu internetowego, a w szczególności z performance marketingu i analityki webowej
Doliński, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Freus, Agnieszka
Agnieszka Freus
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwizażystka i stylistka z długoletnim doświadczeniem
Greń, Paweł
Paweł Greń
dr n. społ.
prof. dr hab. Dariusz Dolińskinauczyciel akademicki
Imiela, Konrad
Konrad Imiela
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiaktor, reżyser teatralny, muzyk, autor piosenek i scenariuszy
Iwaniec, Piotr
Piotr Iwaniec
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskisamorządowiec, nauczyciel szkolny i akademicki
Makuszak - Krzyżaniak, Renata
Renata Makuszak-Krzyżaniak
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiprojektantka graficzna i specjalistka w zakresie budowaniu strategii komunikacji wizualnej marki
Maksymiuk-Szymańska, Anna
Anna Maksymiuk-Szymańska
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiyoutuberka (Made by Ruda)
Miodek, Jan
Jan Miodek
prof. dr hab.
prof. dr hab. Dariusz Dolińskijęzykoznawca i badacz języka
Nesterewicz-Moszczyńska, Edyta
Edyta Nesterewicz-Moszczyńska
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskipsycholog i psychoterapeuta, specjalistka z zakresu interwencji kryzysowej
Obszarny, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Magdalena Obszarny
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Specjalizacja
Dziennikarka, prezenterka telewizyjna
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Magdalena Obszarnymedioznawca, dziennikarka
Piątek, Klaudia
Klaudia Piątek
 
mgr Magdalena Obszarnycertyfikowany rzecznik prasowy, specjalistka w zarządzaniu reputacją oraz kreowaniu strategii i wizerunku instytucji publicznych
Radek, Patrycja
Patrycja Radek
 
mgr Magdalena Obszarnycertyfikowany menedżer projektów zgodnie ze standardem IPMA. Certyfikowany trener biznesu.
Tkaczyk, Paweł
Paweł Tkaczyk
 
mgr Magdalena Obszarnyspecjalista ds. mentoringu, budowania silnych marek oraz mówca publiczny
Walencik, Marcin
Marcin Walencik
 
mgr Magdalena Obszarnybloger, influencer, fotograf mobilny
Widerski, Jerzy
Jerzy Widerski
dr
mgr Magdalena Obszarnyspecjalista z zakresu komunikacji społecznej, głównie komunikacji wizerunkowej i językowej, a także reklamy i public relations
Zatoń, Suzana
Suzana Zatoń
 
mgr Magdalena Obszarnyradca prawny, specjalistka prawa własności intelektualnej