Dmuchowski, Jerzy
Jerzy Dmuchowski
 
superwizor treningu grupowego i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego