Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

mgr

Daniel Melerowicz

Wydział Psychologii w Katowicach

Profil naukowy

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd oraz superwizor psychoterapii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą leczenia osób o różnym poziomie funkcjonowania osobowości oraz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz borykających się z uzależnieniami behawioralnymi.

Od lat zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, psychoterapią par i małżeństw oraz psychoterapią grupową; w swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim podejście psychodynamiczne, ale bliskie jest mu także podejście systemowe. Specjalizuje się w długoterminowej psychoterapii zaburzeń osobowości.

Prowadzi superwizję oraz szkolenia dla psychoterapeutów; jako superwizor współpracuje także z instytucjami publicznymi takimi jak: ośrodki adopcyjne, ośrodki pomocy społecznej, centra interwencji kryzysowej.

Zajmuje się indywidualnym doradztwem i wsparciem psychologicznym w zakresie rozwijania kompetencji interpersonalnych.

Członek Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powołanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Jest certyfikowanym starszym trenerem według European Qualification Framework (dyplom na poziomie 5 EQF) oraz akredytowanym coachem (ACC ICF).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pełni też funkcję zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Autor podcastu „Struktura psychoterapii” oraz współprowadzący podcast „Psycho-logiczne rozmowy”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia w obszarze umiejętności klinicznych, diagnozy psychologicznej, zaburzeń afektywnych oraz pomocy ofiarom i sprawcom przestępstw.

Obszary tematyczne

 • Superwizja w psychoterapii
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia emocjonalne oraz lękowe
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Relacja terapeutyczna i jej wpływ na wynik terapii
 • Terapia par i małżeństw oraz rodzin
 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Uzależnienia behawioralne
 • Profilaktyka uzależnień – programy profilaktyczne
 • Dialog motywujący

Informacje prasowe


  -->