Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna

Wydział Prawa w Warszawie

W Studenckiej Poradni Prawnej studenci prawa udzielają porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Poradnia prowadzi działalność pro bono. Prace odbywają się pod nadzorem opiekunów – doktorów nauk prawnych, adwokatów i radców prawnych z Wydziału Prawa w Warszawie.

Studencka Poradnia Prawna uprzejmie informuje, że ze względu na powiązanie funkcjonowania poradni z kalendarzem zajęć studentów, od 20 maja 2024 r. następuje przerwa w zgłaszaniu spraw przez formularz. Termin rozpoczęcia przyjmowania spraw zostanie wskazany w październiku 2024 r.

W 2023 r. nasza poradnia po raz kolejny została uznana za najlepszą studencką poradnię prawną w Polsce w corocznym rankingu „Rzeczpospolitej”. Przeczytaj artykuł

Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna

Zakres naszej
działalności

UWAGA
Od 20 maja 2024 r. następuje przerwa w zgłaszaniu spraw przez formularz. Termin rozpoczęcia przyjmowania spraw zostanie wskazany w październiku 2024 r.

Jedna z najlepszych poradni w Polsce

W ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych nasza Poradnia zajmuje pierwsze miejsce w kraju, ex aequo z poradnią Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Nieodpłatne porady prawne

Jeżeli potrzebujesz konsultacji prawnej, a nie możesz skorzystać z usług zawodowego prawnika – zgłoś się do nas! Głównym zadaniem Studenckiej Poradni Prawnej jest udzielanie porad prawnych osobom niezamożnym, których sytuacja materialna nie pozwala na zasięgnięcie profesjonalnej, odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Konsultacje prawne online

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS prowadzi również poradnictwo prawne online. Porady prawne mogą zostać udzielane drogą mailową. W celu zgłoszenia sprawy należy wypełnić formularz zgłoszenia sprawy.

Zasady postępowania

Studenci uczestniczący w pracach Studenckiej Poradni Prawnej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskali podczas wykonywania czynności w Studenckiej Poradni Prawnej w ramach udzielanych porad prawnych; bieżącego informowania klienta o stanie jego sprawy i podjętych czynnościach; sumiennego i terminowego wykonywania zadań związanych z pracą w SPP; a także przestrzegania przepisów regulaminu oraz postanowień Kodeksu Deontologicznego.
Zapoznaj się z kodeksem deonotologicznym SPP

 

Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna logo

Aktualności

Wykłady i spotkania28-01-2024

Uniwersytet SWPS wspiera 32. Finał WOŚP!

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia3-07-2023

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS po raz kolejny liderem w rankingu „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia30-06-2022

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS niezmiennie najlepsza w Polsce

Czytaj więcej
Aktualności8-03-2022

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS wspiera osoby przybywające z Ukrainy

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia14-07-2021

Kolejny sukces Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS

Czytaj więcej
Badania i wdrożenia19-05-2020

Studencka Poradnia Prawna uruchomiła porady online

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia22-07-2019

Sukces Studenckiej Poradni Prawnej

Czytaj więcej

Opiekunowie sekcji

Antolak-Szymanski, Katarzyna opiekun Sekcji Prawa Pracy
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Antolak-Szymanski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Mediator, radca prawny
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":"Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Antolak-Szymanskimediator, radca prawny
Horodyski, Dominik opiekun Sekcji Prawa Cywilnego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dominik Horodyski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Adwokat
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Dominik Horodyskiadwokat
Kowalski, Dariusz opiekun Sekcji Spraw Finansowych i Gospodarczych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dariusz Kowalski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Prawnik, ekonomista, radca prawny
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Dariusz Kowalskiprawnik, ekonomista, radca prawny
Jarosław Gwizdak opiekun Sekcji do Spraw Uchodźców
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Jarosław Gwizdak
Wydział
Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna
dr Jarosław Gwizdakprawnik, aktywista, członek zarządu fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Sekcje

W ramach Studenckiej Poradni Prawnej działają cztery sekcje przedmiotowe: Sekcja Prawa Pracy, Sekcja Spraw Finansowych i Gospodarczych, Sekcja Prawa Cywilnego oraz Sekcja do Spraw Uchodźców.

Sekcja Prawa Pracy

Opiekun: dr Katarzyna Antolak-Szymanski

 • sprawy dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców
 • problemy związane z dyskryminacją w zatrudnieniu i nierównym traktowaniem 
 • mobbing w miejscu pracy
 • szczególne sytuacje w pracy – wypadek, choroba zawodowa, wykonywanie pracy na odległość – telepraca
 • sprawy dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników
 • sprawy dotyczące ustalenia stosunku pracy – w przypadku świadczenia pracy na podstawie innych umów niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sprawy związane z nawiązywaniem, rozwiązywaniem i zmianami umów o pracę oraz z warunkami pracy i płacy

Sekcja Spraw finansowych i Gospodarczych

Opiekun: dr Dariusz Kowalski

 • rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej – z uwzględnieniem formy wykonywania działalności
 • podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy związane z wykonywaniem działalności gospodarczej – w tym: rejestracja przedsiębiorcy, wprowadzanie usług i towarów do obrotu, zawieszenie wykonywania działalności etc.
 • reglamentacja działalności gospodarczej – branże wymagające pozyskania dodatkowych koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestrów
 • zasady przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców przez organy administracji publicznej;
 • podstawowe zagadnienia zawiązane z ochroną konkurencji oraz przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym
 • wsparcie przedsiębiorczości ze środków publicznych
 • pozyskiwanie funduszy na rozwój działalności gospodarczej – dostępne instrumenty, zasady rozliczania – z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa
 • zasady otrzymywania pomocy publicznej i pomoc de minimis
 • wsparcie konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi
 • podstawowe doradztwo związane z upadłością konsumencką

Sekcja Prawa Cywilnego

Opiekunowie: dr Dominik Horodyski

Sekcja udziela porad prawnych w sprawach dotyczących:

 • prawa umów (m.in. umowa o świadczenie usług, sprzedaż, pożyczka, umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie)
 • odpowiedzialności cywilnoprawnej (m. in. odszkodowania i zadośćuczynienia)
 • nieruchomości (m.in. najem, zasiedzenie, zniesienie współwłasności)
 • start-upów (m.in. założenie i prowadzenie działalności gospodarczej) we współpracy z Sekcją spraw finansowych i gospodarczych

Sekcja do Spraw Uchodźców

Opiekun: Jarosław Gwizdak

Sekcja prawa uchodźczego – opracowywanie opinii prawnych w precedensowych sprawach z zakresu prawa uchodźczego. Współpraca z wiodącą organizacją pozarządową zajmującą się prawami uchodźców, wspieranie jej działań i zbieranie doświadczeń w zakresie realnej interwencji prawnej.

Zakres działań:

 • wspieranie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (lub innej organizacji pozarządowej) w działalności na rzecz osób uchodźczych, poprzez przygotowanie i analizę dokumentacji i orzecznictwa w sprawach uchodźczych
 • opiniowanie sytuacji osób uchodźczych na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego prawodawstwa
 • przygotowanie projektów opinii przyjaciela sądu (tzw. amicus curiae) lub stanowiska organizacji społecznej w precedensowych sprawach dotyczących prawa uchodźczego
 • przegląd i analiza aktualnego orzecznictwa TSUE i ETPCz w kontekście prawa uchodźczego

Jak skorzystać z usług SPP
informacje dla klientów

Kto może zostać klientem SPP

Oferta Studenckiej Poradni Prawnej skierowana jest do osób fizycznych lub przedsiębiorców, których sytuacja materialna nie pozwala na zasięgnięcie odpłatnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego, zaś w sprawie będącej przedmiotem porady prawnej dotychczas nie korzystali z usług profesjonalisty.

Z usług SPP mogą korzystać także organizacje społeczne, które zgłaszają się z problemem prawnym objętym zakresem swojej działalności statutowej, zaś w sprawie będącej przedmiotem udzielanej porady nie korzystały z usług profesjonalisty.

Zgłoszenia i dokumenty

Aby skorzystać z usług Studenckiej Poradni Prawnej, należy:

 1. złożyć odpowiedni do rodzaju sprawy formularz
 2. zapoznać się z regulaminem
 3. zapoznać się z informacją dotyczącą udzielania porad:
 4. podpisać oświadczenie:
 5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Przyjęcie sprawy

Na podstawie oświadczenia, karty sprawy i kopii dokumentów złożonych przez klienta opiekun danej sekcji Studenckiej Poradni Prawnej podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu danej sprawy i jednocześnie wskazuje pisemnie na karcie sprawy studenta SPP wyznaczonego do jej prowadzenia.

Udzielenie porady prawnej polega na sporządzeniu rozstrzygnięcia problemu prawnego, jak również przygotowaniu projektów pism procesowych. Porada powinna być zrozumiała dla klienta i przedstawiać wszystkie możliwe warianty rozwiązania zagadnienia prawnego.

Jak zostać członkiem zespołu
informacje dla studentów

Dlaczego warto do nas dołączyć

Studenci działają w Studenckiej Poradni Prawnej w ramach realizacji modułu Studencka Poradnia Prawna, w poszczególnych przedmiotowo zorganizowanych sekcjach. Szukanie rozwiązań dla konkretnych problemów prawnych pozwala im na podniesienie kompetencji zawodowych i zdobycie cennego doświadczenia jeszcze podczas studiów.

Kto może zostać członkiem zespołu

Członkiem Studenckiej Poradni Prawnej może zostać student Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, który jest wpisany przynajmniej na czwarty rok studiów na kierunku prawo lub na trzeci rok studiów na kierunku prawo w biznesie oraz ma zaliczone przedmioty określone w sylabusie modułu Studenckiej Poradni Prawnej jako wymogi uczestniczenia w pracach określonej sekcji. W uzasadnionych przypadkach kierownik Studenckiej Poradni Prawnej może wyrazić zgodę na przyjęcie do zespołu studenta, który został wpisany na trzeci rok studiów na kierunku prawo i posiada wiedzę merytoryczną wystarczającą do udzielania porad prawnych.

W pracach SPP może uczestniczyć także absolwent Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, jeżeli jego kandydatura jako osoby wspierającej SPP zostanie pozytywnie zaopiniowana przez opiekuna sekcji SPP oraz jeżeli uzyska zgodę dziekana Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Warunki przyjęcia

Aby zostać członkiem Studenckiej Poradni Prawnej, należy:

 • otrzymać pozytywną decyzję kierownika SPP po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
 • odbyć obowiązkowe szkolenie dotyczące zasad udzielania porad prawnych w ramach SPP,
 • podpisać i złożyć opiekunowi wybranej sekcji SPP stosowne oświadczenie.

Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu proszone są o kontakt z kierownikiem Studenckiej Poradni Prawnej.