Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wyniki wyszukiwania
Projekty aplikacyjne i komercyjne

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

21

liczba znalezionych projektów

45,02mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

  SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty, `su4_custom_properties` typ_projektu WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10510 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10511 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10515 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10512 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10514) AND `typ_projektu`.`content_id` = `c`.`id` AND `typ_projektu`.`field_id` = 10023 AND (`typ_projektu`.`value_id` = 10332 OR `typ_projektu`.`value_id` = 10334) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-07-12 22:12:09') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-07-12 22:12:09') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: realizowany

  Bullying and Parenting. The perception of bullying by the parents/guardians of children with bullying experience

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

  Status projektu: realizowany

  Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznego

  Dyscyplina: językoznawstwo

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: realizowany

  Friends On / Bullying Off

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Rzeźnik Grzegorz

  Status projektu: realizowany

  Gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Butowska Ewa

  Status projektu: realizowany

  Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: zakończony

  INKLA promocja badań partycypacyjnych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: zakończony

  Interwencja edukacyjna „Bliżej”

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szpaderski Adam

  Status projektu: realizowany

  Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

  Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Retowski Sylwiusz

  Status projektu: zakończony

  MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gruszczyński Włodzimierz

  Status projektu: zakończony

  Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Jarczewska-Gerc Ewa

  Status projektu: realizowany

  Milamind – Neurouważność

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: realizowany

  Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

  Status projektu: zakończony

  Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kuszewski Michał

  Status projektu: realizowany

  Standardy etycznego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w Urzędzie m.st. Warszawy

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Radek Patrycja

  Status projektu: realizowany

  Startup Booster for Social Impact

  Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Markowski Radosław

  Status projektu: zakończony

  Stosunek Polaków do UE, demokracji i państwa prawa (2018–2019)

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Kozłowska Agata

  Status projektu: realizowany

  TUSER – cyfrowe narzędzie dla nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Romanowska Magdalenia

  Status projektu: realizowany

  Uczenie do starości. Edukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: realizowany

  Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia