Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Konwent Godności Honorowych

Konwent Godności Honorowych wyraża opinię w sprawie nadania wszystkich tytułów i wyróżnień przyznawanych przez Uniwersytet SWPS. Zgłasza propozycje nadania tytułu doktora honoris causa. Konwent opiniuje również wnioski o odznaczenia państwowe kierowane przez uczelnię do prezydenta RP.

uniwersytet swps

Skład Konwentu

 

Doliński, Dariusz przewodniczący Konwentu, pełnomocnik rektora ds. rozwoju uczelni
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Eliasz, Andrzej członek Konwentu, rektor Uniwersytetu SWPS w latach 1996-2016
Etatowy
Nie
Specjalizacja
psycholog
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Andrzej Eliasz
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
Rektor Uniwersytetu SWPS w latach 1996–2016
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
prof. dr hab. Andrzej EliaszPsycholog
Gardocki, Lech członek Konwentu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Lech Gardocki
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Karnego"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Lech Gardockiprawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998-2010
Rachwał, Tadeusz członek Konwentu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Tadeusz Rachwał
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Filolog angielski, kulturoznawca i literaturoznawca
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Obszar zainteresowania
anglistyka
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Tadeusz Rachwałfilolog angielski, kulturoznawca i literaturoznawca
Ilczuk, Dorota członek Konwentu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dorota Ilczuk
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Ekonomistka
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dorota Ilczukekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka fundacji Pro Cultura
Zalewska, Anna członek Konwentu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Anna Maria Zalewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Anna Maria Zalewskapsycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

Doktoraty honoris causa
Uniwersytetu SWPS

Uniwersytet SWPS tym honorowym tytułem akademickim wyróżnił dotychczas pięć wybitnych postaci zasłużonych dla nauki.

Profesor Jan Strelau

W kwietniu 2016 r. senat uczelni nadał prof. Janowi Strelauowi tytuł doktora honoris causa za wybitne osiągnięcia naukowe oraz trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauki.

Profesor Strelau był psychologiem, znawcą problematyki różnic indywidualnych oraz pionierem badań nad temperamentem. W świecie znany jest m.in. jako autor regulacyjnej teorii temperamentu. Jego dorobek to prawie 300 prac naukowych, w tym 44 książki, których był autorem, współautorem lub redaktorem naukowym.

Za swoją działalność profesor Strelau był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwaną polskim Noblem (2000), wyróżnienie specjalne Teofrast Superstar za całokształt pracy badawczej (2015), nagrodę towarzystwa The European Association of Personality Psychology (2012), nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt działalności naukowej (2009), nagrodę „New Europe Prize 1997” za osiągnięcia w zakresie kształcenia akademickiego i badań naukowych, ufundowaną przez sześć instytutów badań zaawansowanych – Stanford, Princeton, Chapel Hill, Berlin, Uppsala i Wassenaar, a także nagrody Towarzystwa Maxa Plancka (1992) i Fundacji Humboldta (1990) za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad osobowością.

Relacja z uroczystości nadania tytułu honoris causa prof. Strelauowi

Profesor Szewach Weiss

W listopadzie 2013 r. senat uczelni nadał profesorowi Szewachowi Weissowi tytuł doktora honoris causa w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie nauk politycznych oraz badań nad współczesnym Izraelem, jak również za ogromny wkład w rozwój stosunków polsko-izraelskich i tworzenie klimatu wzajemnego zrozumienia dla dziedzictwa obu narodów.

Profesor Szewach Weiss – polityk, dyplomata, żołnierz, dziennikarz radiowy, wykładowca akademicki – jest jedną z postaci, które przyczyniły się do zacieśniania przyjaźni polsko-izraelskiej. Od chwili objęcia stanowiska ambasadora Izraela w Warszawie za życiowy cel obrał sobie pojednanie między Polakami a Żydami. Dzięki jego działalności obustronne stereotypy stopniowo ulegają osłabieniu, a antysemityzm i antypolonizm są zastępowane wzajemnym zrozumieniem i nostalgią za wspólną, utraconą przeszłością. W 2004 r. został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wcześniej w latach 1995 i 1996 został uhonorowany nagrodą za tolerancję przyznaną przez Ruch Piękny Izrael oraz Nagrodą Amitaia za uczciwość w służbie publicznej.

Relacja z uroczystości nadania tytułu honoris causa prof. Weissowi

Profesor Robert Cialdini

W październiku 2013 r. senat uczelni nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Robertowi Cialdiniemu za wybitne osiągnięcia w zakresie psychologii społecznej oraz w badaniach nad zastosowaniem wiedzy o psychologii wpływu społecznego w praktyce zarządzania.

Profesor Cialdini jest autorem wielu przełomowych prac z pogranicza psychologii wpływu społecznego i marketingu. Jego książka pt. „Wywieranie wpływu na ludzi” jest od wielu lat uznawana za jedną z najwybitniejszych popularnonaukowych prac psychologicznych i cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród czytelników. Profesor Robert Cialdini znakomicie wykorzystuje naukową wiedzę psychologiczną w praktyce. Jest doradcą w największych i najbardziej renomowanych korporacjach oraz organizacjach rządowych w Stanach Zjednoczonych. Pełni też funkcję prezesa międzynarodowej firmy konsultingowej Influence at work.

Relacja z uroczystości nadania tytułu honoris causa prof. Cialdiniemu

Profesor Philip Zimbardo

W 2011 r. senat uczelni nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Philipowi Zimbardo za wybitny wkład w rozwój psychologii jako nauki zaangażowanej w rozwiązywanie konfliktów indywidualnych, grupowych i międzynarodowych, a także za promowanie międzynarodowej współpracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Uniwersytetem SWPS.

Relacja z uroczystości nadania tytułu honoris causa prof. Zimbardo

Profesor Helmut Skowronek

W 2010 r. senat uczelni nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Helmutowi Skowronkowi za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie psychologii pedagogicznej oraz dokonania w projektach na pograniczu psychologii, socjologii i pedagogiki – w tych obszarach badawczych profesor jest niekwestionowanym autorytetem.

Relacja z uroczystości nadania tytułu honoris causa prof. Skowronkowi

Odznaczenia pośmiertne
Medale „Non Omnis Moriar”

Z okazji 25-lecia powstania Uniwersytetu SWPS zapadły decyzje o przyznaniu odznaczeń „Non Omnis Moriar” zasłużonym członkom uniwersyteckiej społeczności oraz osobom, które miały niebagatelny wpływ na rozwój uczelni. Koncepcję odznaczenia opracował zespół projektantów z wrocławskiej Katedry Grafiki, a sam wzór zaprojektowała Katarzyna Sowa.

Rodziny odznaczonych zostały zaproszone do odbioru medali podczas uroczystości w nowym roku akademickim. Władze uczelni oddały hołd pamięci dwunastu osób.

Medale Non Omnis Moriar

Profesor Wojciech Burszta

Antropolog kultury, kulturoznawca, eseista i tłumacz. Autor ponad 400 publikacji naukowych, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wykładowca w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zmarł w 2021 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Wojciecha Burszty

Grażyna Dulinicz

Wieloletnia dyrektor i współtwórczyni uczelnianej biblioteki. Zginęła razem z mężem w wypadku samochodowym w 2010 r.

Profesor Tadeusz Gałkowski

Psycholog rehabilitacyjny, naukowo zajmujący się przede wszystkim autyzmem oraz psychologicznymi aspektami rehabilitacji osób z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, współautor Karty Praw Osób z Autyzmem, przewodniczący Polskiego Komitetu Audiofonologii, przez ostatnie lata życia związany z Uniwersytetem SWPS. Zmarł w 2020 r. 

Więcej o pożegnaniu prof. Tadeusza Gałkowskiego

Profesor Krzysztof Gawlikowski

Badacz Chin, politolog. Założyciel i wieloletni kierownik Centrum Badań Azji i Pacyfiku w ISP PAN, inicjator utworzenia kierunku studia azjatyckie na Uniwersytecie SWPS. Zmarł w 2021 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Krzysztofa Gawlikowskiego

Profesor Tatiana Klonowicz

Psycholożka, specjalistka psychologii różnic indywidualnych i psychologii stresu, autorka licznych publikacji na temat różnych aspektów życia człowieka pod kątem poziomu stresu, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS. Zmarła w 2017 r.

Stanisław Piestrak

Wieloletni dyrektor ds. administracyjnych w warszawskim kampusie Uniwersytetu SWPS. Zmarł w 2011 r.

Profesor Zbigniew Pietrasiński

Profesor psychologii, naukowiec i popularyzator nauki, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów. Jeden z założycieli Uniwersytetu SWPS. Zmarł w 2010 r.

Ewa Podbielska

Specjalistka w Biurze Dziekana Wydziału Psychologii w Warszawie, która przez wiele lat pracowała w naszej uczelni. Zmarła w 2020 r.

Profesor Jan Strelau

Nestor polskiej psychologii, światowej klasy specjalista i pionier badań nad temperamentem, twórca regulacyjnej teorii temperamentu. Wniósł trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauk. Zmarł w 2020 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Jana Strelaua

Profesor Witold Wołodkiewicz

Specjalista w zakresie prawa rzymskiego, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Współtwórca Wydziału Prawa w Warszawie na Uniwersytecie SWPS. Zmarł w 2021 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Witolda Wołodkiewicza

Profesor Kazimierz Wrześniewski

Psycholog, specjalista w zakresie psychologii zdrowia. Pełnił funkcję członka zarządu w The European Health Psychology Society. Autor wielu felietonów i opracowań naukowych dotyczących psychologii zdrowia, współautor książek i prac naukowych. Wykładowca Uniwersytetu SWPS. Zmarł w 2012 r.

Profesor Anna Zeidler-Janiszewska

Filozofka, badaczka nowoczesnego i ponowoczesnego doświadczenia estetycznego, zaangażowana w rozwój kulturoznawstwa w Polsce. Zajmowały ją przede wszystkim sztuki plastyczne i literatura. Przez wiele lat związana z Uniwersytetem SWPS. Zmarła w 2017 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej