Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jak działamy

Misja
i wizja


Misja

Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.
Tę misję wypełniamy jako silna instytucja, oparta na wspólnocie osób pracujących, uczących się i absolwenckich.

Wizja

W 2029 roku Uniwersytet SWPS będzie wielokampusową uczelnią badawczą, liderką edukacji niepublicznej i partnerką zmiany społecznej. Poprzez naszą działalność edukacyjną, naukową, artystyczną i publiczną będziemy budować kapitał społeczny i wspierać cele zrównoważonego rozwoju – ucząc krytycznego myślenia, towarzysząc w edukacji przez całe życie, kształcąc odważnych i wolnych ludzi, zdolnych do współdziałania, dialogu i świadomego decydowania o sobie.
Jesteśmy dla innych. Chcemy, aby wszystkie osoby uczące się w Uniwersytecie SWPS rozumiały zmieniający się świat i razem z nami zmieniały go na lepszy.

Wartości

Zbiór klasycznych wartości uniwersyteckich – Piękno, DobroPrawdę – wzbogacamy o te, które są odpowiedzią na wyzwania współczesności:


Odpowiedzialność

wynikająca z wolności i autonomii postawa dostrzegania i uznania konsekwencji decyzji i działań mających wpływ na jednostkę, wspólnotę i środowisko naturalne.


Odwaga

aktywna postawa, wyrażana przez śmiałe i rozważne działania oraz zabieranie głosu w ważnych kwestiach, które prowadzą do realizacji ambitnych celów i inicjowania zmian z poszanowaniem jednostki i środowiska naturalnego.


Otwartość

oparta na szacunku dla różnorodności postawa transparentności, pielęgnowania dialogu i gotowości do poszukiwania nowych rozwiązań.

Strategia na lata 2024-2029

5 strategicznych obszarów działalności Uniwersytetu SWPS:

  • edukacja akademicka
  • nauka i sztuka
  • działalność publiczna
  • wspólnota akademicka
  • środowisko naturalne

Pobierz naszą strategię

STRATEGIA UNIWERSYTETU SWPS 1