Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dofinansowanie przez pracodawcę

Co to jest umowa trójstronna?

Studia, na które aplikujesz, na pewno podniosą twoje kwalifikacje zawodowe, dlatego pracodawca może się zdecydować na częściowe lub pełne poniesienie kosztów nauki na naszym Uniwersytecie.

Umowa trójstronna to korzystna forma dofinansowania studiów przez pracodawcę – podpisywana jest przez uczelnię, kandydata na studia oraz firmę, w której pracuje przyszły student.

Dla kogo?

Umowa trójstronna jest przeznaczona dla studentów, którym pracodawca lub inna instytucja może zapewnić pełne lub częściowe finansowanie edukacji.

Jak aplikować?

Jeśli chcesz podpisać umowę trójstronną, na etapie rekrutacji dołącz do formularza umowę podpisaną przez siebie oraz instytucję finansującą edukację. Umowa musi zawierać twój podpis oraz podpis i pieczęć płatnika.

Jeśli pracodawca zdecyduje się na finansowanie studiów już po etapie rekrutacji, możesz złożyć dokument w Centrum Spraw Studenckich w późniejszym terminie.

Pobierz wzór umowy

Pobierz wzór umowy trójstronnej