Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

407

liczba znalezionych projektów

408,47mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

Wyniki wyszukiwania
Wszystkie projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10510 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10511 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10515 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10512 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10514) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-05-29 17:42:28') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-05-29 17:42:28') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

Kierownik projektu: Lyubashenko Igor

Status projektu: realizowany

Spójność czy przestrzeń dla eksperymentowania? Analiza reakcji politycznej Polski na kryzys migracyjny wywołany eskalacją rosyjskiej agresji na Ukrainę

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Komor Marta

Status projektu: realizowany

„Mój Uniwersytet SWPS" aplikacja mobilna

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Cześnik Mikołaj

Status projektu: realizowany

ActEU – Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Rybakowski Filip

Status projektu: zakończony

Adipocytokiny a powikłania metaboliczne po pierwszym zastosowaniu neuroleptyków atypowych u dzieci i młodzieży

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Siedlaczek Agata

Status projektu: realizowany

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Aktywność fizyczna i jakość życia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Pietkiewicz Igor

Status projektu: realizowany

Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lenda Dominik

Status projektu: zakończony

Analiza wielu światów – skuteczne rozwiązanie w czasach kryzysu replikacyjnego w psychologii

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: zakończony

Angor animi: kultura lęku nowoczesnego

Dyscyplina: filozofia, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

Status projektu: zakończony

Antropologia kłamstwa życia codziennego

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Kołodziej Aleksandra

Status projektu: zakończony

Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szymków-Sudziarska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Atrakcyjność stałego partnera oraz przyjaciela jako moderator nawiązywania relacji seksualnych w przyjaźniach damsko-męskich

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kowalewska Ewa

Status projektu: realizowany

Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lis-Turlejska Maja

Status projektu: zakończony

Badanie psychologicznych i społecznych konsekwencji traumy II wojny światowej dla pokolenia dzieci osób żyjących w okresie wojennym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Marta Anna Witkowska

Status projektu: realizowany

Badanie związku między sprawczością lingwistyczną i nastrojem

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

BETTER4U – Prewencja otyłości poprzez interwencje dopasowane do czynników biologicznych i zachowaniowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Retowski Sylwiusz

Status projektu: zakończony

Bezrobocie i odpowiedzianość: przyczyny i konsekwencje rożnych sposobów radzenia sobie w sytuacji braku pracy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: realizowany

Bullying and Parenting. The perception of bullying by the parents/guardians of children with bullying experience

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Grabowska Izabela

Status projektu: realizowany

CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Godzic Wiesław

Status projektu: zakończony

Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Stasiuk-Krajewska Karina

Status projektu: realizowany

Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Doliński Dariusz

Status projektu: realizowany

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi – Foundations. Pakiet startowy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

Status projektu: realizowany

Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznego

Dyscyplina: językoznawstwo

Kierownik projektu: Popyk Anzhela

Status projektu: zakończony

CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

Status projektu: realizowany

CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production Network

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

CO-CREATE: Confronting Obesity: Co-creating policy with youth

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Popiołek Katarzyna

Status projektu: zakończony

Człowiek w społeczności lokalnej -partycypacja, empowerment, zasoby

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Braniecka Anna

Status projektu: realizowany

Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresję

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kryś Jakub

Status projektu: zakończony

Czy duma to emocja pozytywna? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Dyduch-Hazar Karolina

Status projektu: realizowany

Czy zemsta jest "słodka"? Badanie roli spodziewanej przyjemności z zemsty na zachowanie odwetowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Jankowiak-Siuda Kamila

Status projektu: zakończony

Czynniki modulujące poziom empatii bólu - badanie podłoza neuronalnego z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

Status projektu: realizowany

Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: zakończony

Demokracja niekontekstualna: dialog i wspólnota krytyczna

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Murlak Karol

Status projektu: realizowany

Demokratyczne projektowanie dla zrównoważonego rozwoju

Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Popławska-Boruc Agnieszka

Status projektu: zakończony

Determinanty sukcesu CEO startupów

Dyscyplina: psychologia, nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Stanley Benjamin

Status projektu: realizowany

DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Szramka-Pawlak, Beata

Status projektu: zakończony

Długofalowe skutki pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego młodzieży – badanie wstępne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rodziewicz Agata

Status projektu: realizowany

Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rzeszutek Marcin Tomasz

Status projektu: zakończony

Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Grabowska Izabela

Status projektu: zakończony

Dokąd zmierza Partnerstwo Wschodnie? Niespokojne sąsiedztwo z perspektywy państwa, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy

Dyscyplina: historia

Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

Status projektu: realizowany

Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

Dyscyplina:

Kierownik projektu: Jacoby Marcin

Status projektu: realizowany

DWARC. The China Horizons. Dealing with a Resurgent China

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Kornacka Monika

Status projektu: zakończony

Dynamiczny model powtarzających się myśli negatywnych i hamowania w depresji – metoda codziennych pomiarów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Osowiecka Małgorzata

Status projektu: zakończony

Dynamika emocji w twórczości

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cieślak Roman

Status projektu: zakończony

E-COMPARED: European-COMPARative Effectiveness Research on Online Depression

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kulwicka-Durmowicz Katarzyna

Status projektu: realizowany

Efekt etykietowania a zachowania prospołeczne w stosunku do członków grupy obcej na przykładzie osób z diagnozą depresji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Orylska Anna

Status projektu: zakończony

Efektywna stymulacja funkcji wykonawczych dzieci predysponowanych do ADHD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bocian Konrad

Status projektu: realizowany

Egocentryzm ocen charakteru moralnego: mechanizmy, różnice indywidualne i strategie redukcji

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Basińska Beata

Status projektu: realizowany

Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby Zawodowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gola Mateusz

Status projektu: zakończony

Elektrofizjolgiczne i behawioralne wskaźniki neurodegeneracji układu wzrokowego w procesie starzenia.

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kulesza Wojciech

Status projektu: zakończony

Emocjonalny kameleon. Badania nad rozszerzeniem oryginalnej koncepcji oraz propozycja nowego paradygmatu badawczego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Tanaś Łukasz

Status projektu: zakończony

Empatia i wizualne przyjmowanie perspektywy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Czepczor-Bernat Kamila

Status projektu: realizowany

Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Janicka Monika

Status projektu: realizowany

ER-UA. Wzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Koczanowicz Dorota

Status projektu: zakończony

Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatyczna

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: realizowany

Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczne w Polsce po 1989 roku

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: zakończony

Estetyka pragmatyczna w działaniu. Sztuka, polityka, społeczeństwo

Dyscyplina: nauki o komunikacji i mediach, nauki socjologiczne, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Kirwil Lucyna

Status projektu: zakończony

EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children’s Use, Risk and Safety

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kirwil Lucyna

Status projektu: zakończony

EU Kids Online III: In their own words: What bothers children online?

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kirwil Lucyna

Status projektu: zakończony

EU Kids Online: European Research on Cultural, Contextual and Risk Issues in Children’s Safe Use of the Internet and New Media

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Marta Wróblewska

Status projektu: realizowany

Ewaluacja wpływu społecznego i dyskurs akademicki – podejście porównawcze (Polska, Wielka Brytania, Norwegia)

Dyscyplina: językoznawstwo

Kierownik projektu: Krejtz Krzysztof

Status projektu: zakończony

Eyes Online Monitoring for Integration, Communication, and Understanding (Eyes4ICU)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: realizowany

Friends On / Bullying Off

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Paradowski Przemysław

Status projektu: zakończony

Funkcjonowanie parlamentów państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej w perspektywie porównawczej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Pustułka Paula

Status projektu: realizowany

GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Szczepanik Joanna

Status projektu: zakończony

Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Bednarek Hanna

Status projektu: realizowany

GLOBAL MINDS

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Stasiuk-Krajewska Karina

Status projektu: realizowany

Głosy Humanistyki

Dyscyplina: nauki o komunikacji i mediach

Kierownik projektu: Rzeźnik Grzegorz

Status projektu: realizowany

Gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Jackowska Marta

Status projektu: realizowany

HappyMums – zrozumienie, przewidywanie i leczenie depresji w ciąży w celu poprawy zdrowia psychicznego matki i dziecka

Dyscyplina: psychologia, psychiatria

Kierownik projektu: Sokołowska Joanna

Status projektu: zakończony

Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

Status projektu: zakończony

Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Historia Rwandy

Dyscyplina: historia

Kierownik projektu: Szymków-Sudziarska Aleksandra

Status projektu: zakończony

How to get women into engineering? The use of embodied cognition as a buffer against media-based prejudice

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: zakończony

Human–Robot Interaction SWPS

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: zakończony

HumanTech Meetings 1

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: realizowany

HumanTech Meetings 2

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sałustowicz Piotr

Status projektu: zakończony

I-TREND: Internet Tools for Research in Europe on New Drugs

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Barbasiewicz Olga

Status projektu: realizowany

Identyfikacja wyzwań i szans realizacji projektów w środowisku międzynarodowym na przykładzie polsko-japońskiej współpracy w sektorze publicznym i prywatnym

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Butowska Ewa

Status projektu: realizowany

Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Niemyjska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Indywidualizacja zwierząt i jej związek z instrumentalnym traktowaniem zwierząt przez dorosłych i dzieci

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: zakończony

INKLA promocja badań partycypacyjnych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gawrycka Iwona

Status projektu: realizowany

Inkubator Innowacyjności 4.0

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Wieczorek-Taraday Anna

Status projektu: zakończony

Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu się. Wykorzystanie metod psychologii poznawczej do trenowania zdolności intelektualnych seniorów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Winogrodzka Dominika

Status projektu: zakończony

INSIMO: (Nie)stabilność zawodowa oraz (nie)mobilność przestrzenna w perspektywie młodych ludzi w ruchu. Wpływ pandemii COVID-19

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Kwiatkowska Agnieszka

Status projektu: realizowany

Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnych

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Bielewska Agnieszka

Status projektu: realizowany

Integracja Migrantów przez Edukację (MINTE)

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Bielewska Agnieszka

Status projektu: zakończony

Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyah

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Kornacka Monika

Status projektu: zakończony

Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli nie związanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonalne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Fuławka Kamil

Status projektu: zakończony

Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Stasiuk-Krajewska Karina

Status projektu: zakończony

Interdyscyplinarne centrum badań i innowacji Media & Discourse Studies Lab

Dyscyplina: nauki o komunikacji i mediach

Kierownik projektu: Pietkiewicz Igor

Status projektu: realizowany

Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: zakończony

Interwencja edukacyjna „Bliżej”

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sweklej Joanna

Status projektu: realizowany

Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądach

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Białobrzeska Olga

Status projektu: zakończony

Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

Status projektu: realizowany

Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bednarek Hanna

Status projektu: realizowany

Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lenda Dominik

Status projektu: realizowany

Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sekuła Elżbieta Anna

Status projektu: zakończony

Kategoria narodowości śląskiej. Analiza i interpretacja deklaracji o przynależności do narodu śląskiego

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Roszak Joanna

Status projektu: zakończony

Klasyfikacja eksponatów w przestrzeni wystwawowej CNK a procesy uwagi i procesy pamięciowe u zwiedzających

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szpaderski Adam

Status projektu: realizowany

Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Zalewski Bartosz

Status projektu: zakończony

Kompetencje diagnostyczne w obszarze psychologicznej diagnozy klinicznej - uwarunkowania rozwoju

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zawadzka Katarzyna

Status projektu: realizowany

Komu zaufać? Poznawcze determinanty uczenia się od innych osób

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Doliński Dariusz

Status projektu: realizowany

Konflikt unikanie - unikanie i jego konsekwencje dla posłuszeństwa w paradygmacie Milgrama

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Golińska Agnieszka

Status projektu: realizowany

Kultura organizacyjna w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Biskupski Łukasz

Status projektu: zakończony

Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890–1914

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Maciaszczyk Sylvia

Status projektu: zakończony

Language Learning and Social Media: 6 Key dialog

Dyscyplina: językoznawstwo

Kierownik projektu: Antolak-Szymanski Katarzyna

Status projektu: zakończony

LAWtrain: An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Świątek Włodzimierz

Status projektu: realizowany

Leadership LAB Project

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

LIKE A PRO. Od żywności niszowej do głównych trendów: alternatywne źródła białka dla każdego i wszędzie

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cichocka Marta

Status projektu: zakończony

Literatura to ludzie. Kultura to komunikacja

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo

Kierownik projektu: Markowski Radosław

Status projektu: zakończony

Łagodzenie skutków populizmu

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Głąb Katarzyna

Status projektu: realizowany

Mapowanie ludzkiej i nie-ludzkiej pamięci. Heterogeniczne strategie pamięci i pojednania w Indonezji okresu przejściowego.

Dyscyplina: historia, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Felczak Mateusz

Status projektu: realizowany

Masowe wydarzenia sportu elektronicznego w Polsce i w Hongkongu

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Janowicz Kamil

Status projektu: realizowany

Maternal gatekeeping a tożsamość rodzicielska

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Jaskółowska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

Status projektu: realizowany

Med-Stres: internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu medycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Retowski Sylwiusz

Status projektu: zakończony

MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szczepanowski Remigiusz

Status projektu: zakończony

Metapoznawczy model świadomości emocji i jego determinanty neuronalne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: realizowany

Miasta jako areny innowacji politycznych ukierunkowanych na wzmocnienie demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej

Dyscyplina: filozofia, nauki o polityce i administracji, psychologia

Kierownik projektu: Stanley Benjamin

Status projektu: realizowany

Mierząc populizm: badanie pilotażowe mające na celu udoskonalenie istniejących pytań

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Gruszczyński Włodzimierz

Status projektu: zakończony

Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Galasiński Dariusz

Status projektu: zakończony

Między leczeniem a izolacją. Detencja psychiatryczna w narracjach internowanych pacjentów oraz w dokumentacji medycznej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznych

Dyscyplina: nauki prawne, nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki prawne

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: realizowany

Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Psychologia & Informatyka (MISD - P&I)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Jarczewska-Gerc Ewa

Status projektu: realizowany

Milamind – Neurouważność

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Trąbka Agnieszka

Status projektu: zakończony

MIMY: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

Status projektu: zakończony

Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze

Dyscyplina: nauki socjologiczne, nauki o komunikacji i mediach

Kierownik projektu: Kulesza Wojciech

Status projektu: zakończony

Mobilność PLUS

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szpaderski Adam

Status projektu: realizowany

Model efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Kossakowska Marlena

Status projektu: zakończony

Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Życińska Jolanta

Status projektu: zakończony

Motywacja autonomiczna jako predyktor zmiany zachowań ryzykowanych w prewencji wtórnej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kolańczyk Alina

Status projektu: zakończony

Motywacyjna roli afektu i jego skutki poznawcze w zależności od nastawienia regulacyjnego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Piber-Dąbrowska Kinga

Status projektu: zakończony

Motywacyjne uwarunkowania skuteczności tłumienia myśli o sobie ze sterotypizowanej kategorji społecznej

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Ger Ewa

Status projektu: realizowany

Mój Uniwersytet SWPS – Uczelnia dostępna

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Frydrysiak Sandra

Status projektu: zakończony

Narracje o pracy i sztuce choreografek tańca współczesnego – badania wstępne

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Trzebiński Jerzy

Status projektu: zakończony

Narracyjna kontrola zachowania

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: realizowany

Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Marszał-Wiśniewska Magdalena

Status projektu: zakończony

Nastrój: jego regulacja i funkcja informacyjna. Podejście procesualno-różnicowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sarzyńska Justyna

Status projektu: zakończony

Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniu

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

Status projektu: realizowany

Neuronalne korelaty dysfunkcji regulacji emocji u osób o wysokiej skłonności do prokrastynacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

Status projektu: realizowany

Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

Status projektu: zakończony

Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Romańczuk-Murzyn Anna

Status projektu: realizowany

Nowoczesna komunikacja zagraniczna uczelni poprzez content video

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

OBCT – Otyłość: trajektorie biologicznych, społeczno-kulturowych i środowiskowych czynników ryzyka

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brytek-Matera Anna

Status projektu: zakończony

Obiektywny pomiar aktywności fizycznej oraz snu w warunkach naturalnych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brytek-Matera Anna

Status projektu: zakończony

Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gola Mateusz

Status projektu: zakończony

Ocena zaburzeń funkcjonowania i przepływu informacji w układzie wzrokowym osób starszych przejawiających deficyty uwagi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wenzel Michał

Status projektu: realizowany

Od Samoobrony do Agrounii. Wiejskie ruchy społeczne po 1989 r.

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Rode Danuta

Status projektu: realizowany

Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej

Dyscyplina: psychologia, nauki prawne

Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

Status projektu: zakończony

Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Magnuski Mikołaj

Status projektu: zakończony

Oscylacje alfa i beta jako predyktory w percepcji wzrokowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zalewska Anna

Status projektu: zakończony

Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kursa Sławomir

Status projektu: zakończony

Otwarcie i wykonanie testamentu w prawie justyniańskim

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Hanczakowski Maciej

Status projektu: realizowany

Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Albiński Rafał

Status projektu: zakończony

Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kajta Justyna

Status projektu: zakończony

PARADEM. Paradoksalni demokraci? Praktyki demokratyczne młodych zaangażowanych Polek i Polaków

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

Status projektu: zakończony

Paradygmat Campbella w badaniu postaw wobec grup społecznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: realizowany

Percepcja robotów przez dzieci w zależności od płci i zachowania asertywnego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Koniak Paweł

Status projektu: zakończony

Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazu

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Piechowiak Marek

Status projektu: zakończony

Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowieka

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Stanley Benjamin

Status projektu: realizowany

Plemienność czy obojętność? Badanie rzeczywiście istniejących wartości demokratycznych i ich konsekwencji w Polsce

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

Status projektu: realizowany

Podążając za smartfonem: Etnografia nowych miejskich kultur usieciowionych jednostek

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Orzechowski Jarosław

Status projektu: zakończony

Podłoże inteligencji emocjonalnej: rola poznawczej kontroli emocji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sobków Agata

Status projektu: zakończony

Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Grunt-Mejer Katarzyna

Status projektu: realizowany

Pojęcie normy w seksuologii

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kwiatkowska Agnieszka

Status projektu: zakończony

Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej – analiza głosowań parlamentarnych

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Żerkowska-Balas Marta

Status projektu: realizowany

Political branding: nowe podejście do relacji partia–wyborca

Dyscyplina: nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Jaskułowski Krzysztof

Status projektu: realizowany

Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Jaskułowski Krzysztof

Status projektu: realizowany

Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

Status projektu: realizowany

Polskie BBS-y: archeologia wczesnych mediów społecznościowych (1986-2004)

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Cześnik Mikołaj

Status projektu: realizowany

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2023

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Markowski Radosław

Status projektu: realizowany

Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Bocian Konrad

Status projektu: realizowany

Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zięba Mariusz

Status projektu: realizowany

Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Leśnierowska Magdalena

Status projektu: zakończony

Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

Status projektu: zakończony

Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Growiec Katarzyna

Status projektu: realizowany

Potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość a uczestnictwo w sieciach społecznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

Status projektu: realizowany

Poza dylematem wagonika. Wyznaczniki i konsekwencje powszechnego dylematu moralnego między prawdą a kłamstwem

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Niemyjska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkach

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rulka Marcin

Status projektu: zakończony

Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczym

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Szczepanowski Remigiusz

Status projektu: zakończony

Progowy model świadomości wzrokowej represji bodźców afektywnych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Julia Tyburska

Status projektu: realizowany

Program Erasmus+ KA131

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Julia Tyburska

Status projektu: realizowany

Program Erasmus+ KA171

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

Status projektu: realizowany

PROSPECT: Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Januszkiewicz Katarzyna

Status projektu: realizowany

Przedsiębiorczość społeczna – kurs podstawowy

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Grabowska Izabela

Status projektu: realizowany

Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Gawlikowski Krzysztof

Status projektu: zakończony

Przemiany społeczno-kulturowe w Chinach w okresie reform Deng Xiopinga (1978-2008)

Dyscyplina: historia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: realizowany

PrzeSŁUCHANIE – projekt narzędzia do oceny poziomu funkcjonowania dziecka (NOPF)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Mackiewicz Robert

Status projektu: zakończony

Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Białaszek Wojciech

Status projektu: realizowany

Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Popyk Anzhela

Status projektu: realizowany

Przyszłość Ukrainy: młodzi, migracje i powojenna odbudowa

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: zakończony

Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zaleśkiewicz Tomasz

Status projektu: zakończony

Psychologia zachowań finansowych w kontekście teorii opanowania trwogi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wichary Szymon

Status projektu: zakończony

Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Roczniewska Marta

Status projektu: zakończony

Psychologiczne konsekwencje dopasowania regulacyjnego w kontekście organizacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wojciszke Bogdan

Status projektu: zakończony

Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szczepanowski Remigiusz

Status projektu: zakończony

Psychopatologia metapoznania: perspektywa integracyjna w kontekście biologiczno-poznawczych modeli halucynacji, fobii i urojeń

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Boberska Monika

Status projektu: zakończony

Psychospołeczne determinanty oraz konsekwencje zachowań siedzących

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Liszewska Natalia

Status projektu: zakończony

Psychospołeczne determinanty zmiany diety, masy ciała i aktywności fizycznej dzieci. Badania diad rodzic - dziecko

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Majewska Ewa Alicja

Status projektu: realizowany

Publiczni wbrew woli. Wytwarzanie podmiotu w archiwach akcji „Hiacynt”

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Kajta Justyna

Status projektu: realizowany

RaM-CLASS. Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Popławska-Boruc Agnieszka

Status projektu: realizowany

Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzic

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Regulacja wewnętrzna, środowisko fizyczne czy polityki ograniczające mobilność? Predyktory aktywności fizycznej i zachowań siedzących w czasie pandemii COVID-19

Dyscyplina: psychologia, psychiatria, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Zelinska Olga

Status projektu: realizowany

Relacje pomiędzy ruchami społecznymi a partiami politycznymi na rzecz reprezentacji demokratycznej grup społecznych w Europie

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Piotrowski Jarosław

Status projektu: zakończony

Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Klimek Łukasz

Status projektu: zakończony

Rodzina w kontekście migracyjnym. Polskie rodziny w Irlandii

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Zięba Mariusz

Status projektu: zakończony

Rola narracji w procesie wzrostu potraumatycznego i adaptacji do traumatycznych i krytycznych zdarzeń życiowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: realizowany

Rola odczuwania wdzięczności a dzienny dobrostan psychiczny pacjentek

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wichary Szymon

Status projektu: zakończony

Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Winkielman Piotr

Status projektu: zakończony

Rola płynność przetwarzania i łatwość kategoryzacji ekspresji emocjonalnej na oceny i sądy społeczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Golec de Zavala Agnieszka

Status projektu: realizowany

Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kabzińska Joanna

Status projektu: realizowany

Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnego

Dyscyplina: nauki prawne, psychologia

Kierownik projektu: Fila-Jankowska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Rola samooceny i samoakceptacji w afektywnej regulacji zachowania

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Roczniewska Marta

Status projektu: zakończony

Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjną

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sobków Agata

Status projektu: realizowany

Rola wielorakich zdolności numerycznych we wspieraniu podejmowania decyzji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sterczyński Radosław

Status projektu: zakończony

Rola zasobów poznawczych w procesie nieświadomego przetwarzania informacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Traczyk Jakub

Status projektu: zakończony

Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Tanaś Łukasz

Status projektu: zakończony

Rozumienie emocji, a rozpoznawanie ekspresji mimicznej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Nezlek John

Status projektu: realizowany

Rozumienie relacji między wegetarianizmem jako tożsamością społeczną a dobrostanem psychicznym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

Status projektu: zakończony

Rozwijanie innowacyjnych treningów w celu utrzymania wysokiego poziomu funkcjonowania poznawczego na przestrzeni dorosłego zycia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zarzecka Barbara

Status projektu: zakończony

Rozwijanie kompetencji intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia: analiza efektywności treningu poznawczo-fizycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

Status projektu: realizowany

Różnice indywidualne w potrzebie sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kozłowska Agata

Status projektu: zakończony

Różnice indywidualne w transferowalności wiedzy nabywanej podczas wizyty w Centrum Nauki Kopernik

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Studzińska Anna

Status projektu: zakończony

Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Serek Jakub

Status projektu: realizowany

Różnice w przetwarzaniu decyzji ryzykownych w domenach zysków i strat. Badanie eye-trackingowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Buczny Jacek

Status projektu: zakończony

Samokontrola a problemowy i patologiczny hazard. Metody zwiększania kontroli zachowań

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Buczny Jacek

Status projektu: zakończony

Samokontrola czynności sterowanych impulsami

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

Status projektu: realizowany

Sieć produkcji w obszarze gospodarki kreatywnej

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Siła negocjacyjna UE i państw członkowskich w świetle teorii graczy weto (veto player theory)

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Kadzikowska-Wrzosek Romana

Status projektu: zakończony

Siła woli a autonomia: osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki kontroli dzialania

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zajkowski Wojciech

Status projektu: zakończony

Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kamińska Olga

Status projektu: realizowany

Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wasilewski Jacek

Status projektu: zakończony

Socjologiczne i psychologiczne determinanty radzenia sobie z szybkimi zmianami społecznymi

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Zarychta-Zajączkowska Karolina

Status projektu: realizowany

Specyficzny dla mężczyzn model zaburzeń odżywiania oraz jego zastosowanie w psychoedukacji: badania podłużne i eksperymentalne

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Sobczak Patrycja

Status projektu: zakończony

Spotkania z nauką

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cisłak Aleksandra

Status projektu: zakończony

Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Radek Patrycja

Status projektu: realizowany

Startup Booster for Social Impact

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Lyubashenko Igor

Status projektu: zakończony

Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Markowski Radosław

Status projektu: zakończony

Stosunek Polaków do UE, demokracji i państwa prawa (2018–2019)

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Płońska Dagmara

Status projektu: zakończony

Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Płońska Dagmara

Status projektu: zakończony

Strategie aktywizowania w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sokołowska Joanna

Status projektu: realizowany

Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wytykowska-Kaczorek Agata

Status projektu: zakończony

Strategie poznawcze motywowane dążeniem i unikaniem: integracja trzech perspektyw teoretycznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lewicka Agnieszka

Status projektu: zakończony

Strefa Psyche

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Popyk Anzhela

Status projektu: realizowany

Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Wojciszke Bogdan

Status projektu: realizowany

Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zajęcki Maurycy

Status projektu: zakończony

Struktury aksjologiczne w prawie

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Doliński Dariusz

Status projektu: zakończony

Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zięba Mariusz

Status projektu: zakończony

Stworzenie Laboratorium Analiz Narracyjnych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: zakończony

Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Nowak Andrzej

Status projektu: zakończony

Synchronizacja w funkcjonowaniu grup społecznych

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

Status projektu: realizowany

System celów tożsamościowych: ja dążeniowe w interakcji i kontekście

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

Status projektu: zakończony

Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Boroń Magdalena

Status projektu: realizowany

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Cyniak-Cieciura Maria

Status projektu: realizowany

Temperament i stres a zdrowie i jakość życia. Badanie wstępne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gałasińska-Grygorczuk Katarzyna

Status projektu: realizowany

Testowanie sygnalizacyjnej funkcji kreatywności w kontekście selekcji międzypłciowej i wewnątrzpłciowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Potocka Agnieszka

Status projektu: realizowany

The moral foundations of Care and Authority and animal mind perception as predictors of instrumental violence against animals

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

Status projektu: zakończony

The spillover effect in environmental and health domains

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kroemeke Aleksandra

Status projektu: zakończony

Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partner

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szpilka J.

Status projektu: realizowany

Transkobiecość i sadomasochizm/BDSM. Związki i napięcia w polu produkcji płci

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Uniejewska Ewa

Status projektu: zakończony

Transmisja rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: realizowany

Transnacjonalizm i kolonializm. Wspólnoty osadnicze w Afryce południowej między narodowym socjalizmem i apartheidem

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Krejtz Izabela

Status projektu: zakończony

Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Nęcka Edward

Status projektu: zakończony

Trening uwagi, pamięci roboczej i kontroli poznawczej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: zakończony

Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry wideo

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kozłowska Agata

Status projektu: realizowany

TUSER – cyfrowe narzędzie dla nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kaim Agnieszka

Status projektu: zakończony

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Frankowska Natalia

Status projektu: zakończony

Ucieleśnione poznanie: lokalizacja przestrzenna źródła dźwięku wpływa na emocjonalną ocenę treści komunikatu

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Parzuchowski Michał

Status projektu: zakończony

Ucieleśnione poznanie: wpływ pojęć wzbudzanych ruchem ciała na złożone zachowania społeczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Romanowska Magdalenia

Status projektu: realizowany

Uczenie do starości. Edukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Paulewicz Borysław

Status projektu: zakończony

Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Pustułka Paula

Status projektu: realizowany

ULTRAGEN. Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Izdebski Hubert

Status projektu: zakończony

Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

Status projektu: zakończony

Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckie

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Wertewandel In Ostdeutchland und Polen im Lichte von Meinungsumfragen

Dyscyplina: historia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Kamza Anna

Status projektu: zakończony

Weryfikacja procedury nadprogowej aktywacji systemu przywiązania w dorosłości: badanie pilotażowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cześnik Mikołaj

Status projektu: zakończony

Wiedza polityczna w Polsce

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Cwalina Wojciech

Status projektu: zakończony

Wieloznaczność Politycznych przekazów perswazyjnych w kształtowaniu przekonań wyborców i ich postaw wobec nadawcy

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Burszta Wojciech

Status projektu: zakończony

Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii - porównawcze badania antropologiczne

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: realizowany

Władza somatyczna i mikrofizyka emancypacji: w kierunku kultury wyzwolenia

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Kłosowski Michał

Status projektu: zakończony

Wnioskowanie o cechach wspólnotowych i sprawnościowych na podstawie opisów zachowania innych ludzi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Osowiecka Małgorzata

Status projektu: zakończony

Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wenzel Michał

Status projektu: zakończony

Wpływ mediów na postawy polityczne

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Wpływ Międzynarodowego Prawa Karnego na funkcjonowanie społeczeństw

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Trzebiński Jerzy

Status projektu: zakończony

Wpływ narratyzacji wyzwania życiowego na konstruktywność podejmowanych działań i jakość życia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wojciszke Bogdan

Status projektu: zakończony

Wpływ nastawienia na oceny moralne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rudzińska-Wojciechowska Joanna

Status projektu: zakończony

Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Markowski Radosław

Status projektu: zakończony

Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Doliński Dariusz

Status projektu: zakończony

Wpływ społeczny - mechanizmy psychologiczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

Status projektu: realizowany

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bednarek Hanna

Status projektu: zakończony

Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Orylska Anna

Status projektu: zakończony

Wpływ treningu, motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: realizowany

Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: zakończony

Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Myślińska-Szarek Katarzyna

Status projektu: realizowany

Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szymański Kamil

Status projektu: realizowany

Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienia percepcji czasu o podłożu afektywnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szymański Kamil

Status projektu: zakończony

Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienie funkcji percepcji czasu o podłożu afektywnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Fuławka Kamil

Status projektu: zakończony

Wrażliwość na zmiany prawdopodobieństwa w decyzjach ryzykownych. Rola kontekstu i poziomu zdolności numerycznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cisłak Aleksandra

Status projektu: realizowany

Wsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Terlicki Jacek

Status projektu: realizowany

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Grabowska Izabela

Status projektu: zakończony

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych (ICT) w adaptacji i integracji imigrantów

Dyscyplina: nauki socjologiczne, nauki o komunikacji i mediach

Kierownik projektu: Bocian Konrad

Status projektu: zakończony

Wykorzystywanie paradygmatu konformizmu normatywnego w domenie sądów moralnych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Grochowska Alicja

Status projektu: zakończony

Wyobraźnia i wiedza w powstawaniu zniekształceń pamięciowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Piotrowski Konrad

Status projektu: realizowany

Wypalenie rodzicielskie w pierwszych latach realizowania roli rodzica. Od czego zależy, jak się rozwija i jakie ma konsekwencje?

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Marcowski Przemysław

Status projektu: zakończony

Wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboru

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wrońska Marta

Status projektu: zakończony

Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Godziszewska Ewa

Status projektu: realizowany

Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspienskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Kostecki Wojciech

Status projektu: zakończony

Zaawansowane zapobieganie konfliktom

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

Status projektu: zakończony

Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szczuka Zofia

Status projektu: realizowany

Zachowania siedzące i ich społeczno-poznawcze predyktory

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Zachowania zdrowotne w cyklu życia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Zachowania żywieniowe a moderujące czynniki regulacji wewnętrznej i środowiskowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Hyżorek Aleksander

Status projektu: realizowany

Zaskarżalność uzasadnień orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jako realizacja prawa do sądu

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Zawadzka Katarzyna

Status projektu: realizowany

Zatrudnienie Powracającego Naukowca Katarzyny Zawadzkiej oraz członków stworzonej przez nią Grupy Projektowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Samson Katarzyna

Status projektu: realizowany

Zaufanie do sztucznej inteligencji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: realizowany

Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Barcińska Katarzyna

Status projektu: realizowany

Zawody przyszłości - rozwój kompetenci młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lewandowicz-Machnikowska Monika

Status projektu: realizowany

Zgoda jako zdarzenie prawa pracy

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Ger Ewa

Status projektu: realizowany

Zintegrowany Program Rozwoju II

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Ger Ewa

Status projektu: realizowany

Zintegrowany Program Rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: realizowany

Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: zakończony

Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wiwatowska Ewa

Status projektu: realizowany

Związek pomiędzy błądzeniem myślami a kontrolą poznawczą w prokrastynacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zarychta-Zajączkowska Karolina

Status projektu: zakończony

Związki zadowolenia z ciała, aktywności fizycznej i zdrowej diety z BMI adolescentów z populacji ogólnej: badania podłużne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rutana Dominik

Status projektu: realizowany

Zwierzęce rytuały śmierci w Korei

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Buczny Jacek

Status projektu: zakończony

Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckich

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bojarska Katarzyna

Status projektu: realizowany

Żony Lota. Kobiece formy pamiętania, zaświadczania i patrzenia na przeszłość

Dyscyplina: historia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki