Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Uczenie do starości. Edukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej
aplikacyjny
strategiczno-rozwojowy
naukowo-badawczy
realizowany

Uczenie do starościEdukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej

Magdalena Romanowska
kierownik projektu
mgr
Magdalena Romanowska

socjolożka

zobacz biogram
wartość projektu: 43 665 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia
jednostka: Szkoła Doktorska
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025 2026

Naukowczynie z centrum badawczego Młodzi w Centrum Lab na Uniwersytecie SWPS podjęły się zbadania tematu różnic międzypokoleniowych. Różne doświadczenia młodzieży oraz osób starszych powodują narastające trudności w pogodzeniu ich punktów widzenia, skutkując konfliktami pokoleń, nasilających się szczególnie w okresach szybkich zmian społecznych. Celem projektu Magdaleny Romanowskiej oraz prof. Pauli Pustułki jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby seniorów, a także przybliżenie im, czym jest starość i jak można się do niej przygotować.

Projekt nr D00005562

Cele projektu

Celem projektu jest:

  • Pogłębianie dialogu międzypokoleniowego poza rodziną, a pośrednio walkę z ageizmem (dyskryminacją ze względu na wiek);
  • Wypracowanie narzędzi, które znajdą zastosowanie w inspirowaniu młodszych pokoleń do myślenia o starości własnej i ogólnej w perspektywie relacyjnej;
  • Zidentyfikowanie platform, na których będzie możliwe rozwijanie praktyk pokoleniowych.

Projekt odpowiada na społeczny problem negatywnych postaw młodzieży wobec seniorów, które skutkują uogólnionym negatywnym postrzeganiem starości. Wiąże się to z osłabieniem więzi międzypokoleniowych w rodzinach (m.in. przez urbanizację, migrację), przez co młodzi Polacy mają mniejsze szanse poznania starości w bezpośredniej relacji.

Romanowska, Magdalena kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Specjalizacja
socjolożka
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Magdalena Romanowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Młodzi w Centrum Lab
mgr Magdalena Romanowskasocjolożka

Metodologia

Materiał badawczy zostanie zgromadzony w postępowaniu obejmującym cztery etapy (komponenty).

W celu odpowiedzi na pytania badawcze zaplanowano realizację jakościowego badania mieszanego składającego się z: wywiadów indywidualnych z młodzieżą (Komponent 1, K1) i seniorami (Komponent 2, K2), i wywiadów grupowych (Komponent 3, K3) z młodzieżą z wykorzystaniem symulatora odczuć starczych.

W kolejnym etapie zrealizowana zostanie badanie partycypacyjne (Komponent 4, K4a), w którym młodzi i seniorzy zostaną połączeni w pary, a techniki badawcze obejmują warsztatowe i wizualne badanie relacji.

Dzięki połączeniu wizualnych materiałów z analizą danych różnych typów wywiadów w podejściu mixed-methods (Creswell 2013), będzie możliwe zarówno przygotowanie opisu zjawiska, jak i pokazanie w jaki sposób „procesy społeczne są uprzedmiotawiane w obiektach materialnych” (MacDougall 2005) w relacjach międzypokoleniowych.

Wyniki badań zostaną omówione i przeanalizowane wspólnie z biorącą udział w badaniu młodzieżą i senior(k)ami. Warsztat poświęcony omówieniu doświadczeń z badania wizualnego w parach będzie stanowić ostatnią część (K4b) badania. Podczas wspólnej analizy stworzony zostanie obraz fotograficzny składający się ze zdjęć zrobionych przez biorące w badaniu pary.

Zespół badawczy

Pustułka, Paula
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

Użyteczność wyników

Program zostanie opracowany i wdrożony w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie i przyczyni się do poszerzenia obszaru działań centrum poprzez stworzenie warunków międzypokoleniowej refleksji na temat starości i starzenia się. Pozyskane w procesie badawczym wyniki naświetlą obszary obarczone ryzykiem stereotypizacji i uproszczeń w rozumieniu starości, podobieństwa doświadczeń pokoleń wnuków i dziadków. Dzięki przeprowadzonym badaniom zespół badawczy zidentyfikuje platformy, na których będzie możliwe rozwijanie praktyk pokoleniowych. Zebrane dane umożliwią zweryfikowanie dotychczasowych sposobów uczenia do starości.