Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Poznaj nasz potencjał

Infrastruktura
badawcza


Dbamy o to, aby nasi naukowcy mieli jak najlepsze warunki do pracy badawczej. Systematycznie rozbudowujemy uczelniane laboratoria do prowadzenia zaawansowanych prac empirycznych o specjalistyczny sprzęt do badań psychofizjologicznych i najnowsze oprogramowanie do analizy danych jakościowych.

Naukowcy i studenci mają do dyspozycji pomieszczenia z lustrem fenickim, systemy do rejestracji audio-wideo, skomputeryzowane stanowiska badawcze oraz zaawansowaną aparaturę i narzędzia, co umożliwia im profesjonalną realizację autorskich badań i eksperymentów.

Zaawansowana
aparatura

Laboratoria do badań psychofizjologicznych

Nasze laboratoria badawcze wyposażone są w nowoczesną aparaturę do prowadzenia badań psychofizjologicznych, neuropsychologicznych, elektromiograficznych, okulograficznych i behawioralnych.

Posiadamy między innymi:

  • elektroencefalografy EEG do pomiaru fal mózgowych,
  • eye-trackery do badania ruchów gałki oka,
  • wzmacniacze EEG do pomiaru bioelektrycznej aktywności mózgu,
  • Cedrus Response Pad do badań behawioralnych,
  • galwanometry GSR sprawdzające reakcję skóry,
  • aparaty EMG do badań elektromiograficznych, mierzące aktywność elektryczną mięśni,
  • stymulatory tDCS,
  • analizatory składu ciała JAWON MEDICAL X-contact 350F,
  • akcelerometry ActiGraph GT3X-BT (wraz z oprogramowaniem Actilife 6).

Specjalistyczne
oprogramowanie

Stanowiska komputerowo-badawcze

W pomieszczeniach laboratoryjnych znajdują się stanowiska badawcze oraz sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem (MATLAB, Presentation, E-Prime, Inquisit, SPSS, panel SONA czy system Qualtrics) do tworzenia i przeprowadzania eksperymentów badawczych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej i ekonomicznej (w tym prezentacji rozmaitych bodźców wizualnych i dźwiękowych z pomiarem czasów reakcji), a także do wstępnej analizy statystycznej otrzymanych wyników.

Sale do badań
fokusowych

Profesjonalne wyposażenie

Nasi naukowcy mogą korzystać z profesjonalnych fokusowni do przeprowadzania wywiadów indywidualnych i grupowych, konsultacji społecznych, obserwacji oraz badań diagnostycznych.

Wyposażenie pracowni umożliwia dowolną organizację przestrzeni, w zależności od potrzeb danego badania. Systemy kamer, lustra fenickie oraz wyizolowane stanowiska badawcze pozwalają kontrolować przebieg eksperymentów i rejestrować dynamikę procesów grupowych.

Skorzystaj z oferty Pracowni Badań Jakościowych QualLab

Bogate
księgozbiory

Biblioteki i czytelnie

Biblioteka Uniwersytetu SWPS specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności psychologii, kulturoznawstwa, socjologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także językoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych. Dużą część zbiorów stanowi księgozbiór orientalistyczny, zawierający unikatowe publikacje na temat historii i filozofii krajów Azji Wschodniej.

Nasi naukowcy i studenci mają do dyspozycji bogatą wideotekę i rozbudowaną czytelnię multimedialną. Bezpłatny dostęp do specjalistycznych baz elektronicznych, takich jak: EBSCO, PsycINFO, PsycARTICLES, SocINDEX, Elsevier, LEX oraz Wiley Online Library, umożliwia przeglądanie fachowej literatury i najnowszych artykułów naukowych badaczy z całego świata.

Zobacz, nasze księgozbiory