Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

HR Excellence in Research

W trosce
o naukowców

Uniwersytet SWPS znalazł się w elitarnej grupie instytucji posiadających prawo do korzystania z wyróżnienia HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy – gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

Uniwersytet SWPS ceni przede wszystkim rozwój nauki i upowszechnianie wiedzy zgodnie z przyjętymi praktykami etycznymi. Uczelnia pragnie stworzyć stymulujące środowisko do prowadzenia badań – wspiera inicjatywy naukowców, prowadzi politykę równych szans, sprzyja mobilności, dofinansowuje zakup sprzętu i oprogramowania, zapewnia szkolenia sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji.

Powyższe założenia przekładają się na konkretne wyniki, czego potwierdzeniem są czołowe miejsca w rankingach pozyskiwania grantów oraz wysokie oceny ministerialne za działalność naukowo-badawczą.

Human Resources
Strategy for Researchers

Zespół

 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
  – dyrektor Instytutu Psychologii
 • dr hab. Marcin Jacoby,
  prof. Uniwersytetu SWPS
  – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska,
  prof. Uniwersytetu SWPS
  – dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr hab. Karol Murlak,
  prof. Uniwersytetu SWPS
  – dyrektor Instytutu Projektowania
 • dr hab. Olga Piaskowska,
  prof. Uniwersytetu SWPS
  – rzecznik akademicki
 • dr Anna Ziółkowska,
  prof. Uniwersytetu SWPS
  – prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr Anna Hełka
  – adiunkt
 • Aleksandra Mysłek
  – HR Academic Partner
 • Anna Gajowniczek
  – specjalista ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS
 • Grzegorz Rzeźnik
  – pełnomocnik prorektorki ds. nauki
 • Magdalena Freyer
  – ekspert w Biurze Badań Naukowych
 • Michał Skorupski
  – przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Komitet sterujący

Jednostką nadzworującą pracę zespołu jest komitet sterujący, w skład którego wchodzą:

 • prof. dr. hab. Roman Cieślak
  – rektor Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik
  – prorektorka ds. nauki
 • Paulina Kolańczyk-Zwierz
  – dyrektor ds. personalnych

HR Excellence in Research
Uczelnia z wyróżnieniem

Certyfikat ten potwierdza spełnienie wymagań Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, które określają zasady zatrudnienia naukowców, warunki pracy, jakie należy im zagwarantować i możliwości rozwoju, jakie powinno się im zapewnić. Oba dokumenty stanowią podstawę polityki Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie badań naukowych oraz uatrakcyjnienie naukowej kariery zawodowej.

Instytucje posiadające wyróżnienie HR Excellence są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

Zapoznaj się z dokumentami:

 

Skontaktuj się
z nami

Dział Personalny

Dane teleadresowe

Dział Personalny
ul. Chodakowska 19/31, pokój N003
03-815 WarszawaDyrektor personalny
Paulina Kolańczyk-Zwierz

[email protected]


Sekcja Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Kierownik
Anna Zając

+48 785 202 548

[email protected]