Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

57

liczba znalezionych projektów

9,91mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

Wyniki wyszukiwania
Projekty studenckie

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty, `su4_custom_properties` typ_projektu WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10510 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10511 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10515 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10512 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10514) AND `typ_projektu`.`content_id` = `c`.`id` AND `typ_projektu`.`field_id` = 10023 AND (`typ_projektu`.`value_id` = 10335) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-05-25 02:06:13') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-05-25 02:06:13') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

Kierownik projektu: Lenda Dominik

Status projektu: zakończony

Analiza wielu światów – skuteczne rozwiązanie w czasach kryzysu replikacyjnego w psychologii

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kołodziej Aleksandra

Status projektu: zakończony

Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kowalewska Ewa

Status projektu: realizowany

Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Popyk Anzhela

Status projektu: zakończony

CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Kryś Jakub

Status projektu: zakończony

Czy duma to emocja pozytywna? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Dyduch-Hazar Karolina

Status projektu: realizowany

Czy zemsta jest "słodka"? Badanie roli spodziewanej przyjemności z zemsty na zachowanie odwetowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rodziewicz Agata

Status projektu: realizowany

Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kulwicka-Durmowicz Katarzyna

Status projektu: realizowany

Efekt etykietowania a zachowania prospołeczne w stosunku do członków grupy obcej na przykładzie osób z diagnozą depresji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gola Mateusz

Status projektu: zakończony

Elektrofizjolgiczne i behawioralne wskaźniki neurodegeneracji układu wzrokowego w procesie starzenia.

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Czepczor-Bernat Kamila

Status projektu: realizowany

Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: realizowany

Friends On / Bullying Off

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szczepanik Joanna

Status projektu: zakończony

Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Butowska Ewa

Status projektu: realizowany

Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Fuławka Kamil

Status projektu: zakończony

Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lenda Dominik

Status projektu: realizowany

Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Świątek Włodzimierz

Status projektu: realizowany

Leadership LAB Project

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Głąb Katarzyna

Status projektu: realizowany

Mapowanie ludzkiej i nie-ludzkiej pamięci. Heterogeniczne strategie pamięci i pojednania w Indonezji okresu przejściowego.

Dyscyplina: historia, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Jaskółowska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: realizowany

Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Psychologia & Informatyka (MISD - P&I)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: realizowany

Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Sarzyńska Justyna

Status projektu: zakończony

Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniu

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

Status projektu: zakończony

Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Magnuski Mikołaj

Status projektu: zakończony

Oscylacje alfa i beta jako predyktory w percepcji wzrokowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sobków Agata

Status projektu: zakończony

Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rulka Marcin

Status projektu: zakończony

Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczym

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Klimek Łukasz

Status projektu: zakończony

Rodzina w kontekście migracyjnym. Polskie rodziny w Irlandii

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Roczniewska Marta

Status projektu: zakończony

Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjną

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zarzecka Barbara

Status projektu: zakończony

Rozwijanie kompetencji intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia: analiza efektywności treningu poznawczo-fizycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Studzińska Anna

Status projektu: zakończony

Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Serek Jakub

Status projektu: realizowany

Różnice w przetwarzaniu decyzji ryzykownych w domenach zysków i strat. Badanie eye-trackingowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zajkowski Wojciech

Status projektu: zakończony

Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kamińska Olga

Status projektu: realizowany

Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Płońska Dagmara

Status projektu: zakończony

Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kaim Agnieszka

Status projektu: zakończony

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Kłosowski Michał

Status projektu: zakończony

Wnioskowanie o cechach wspólnotowych i sprawnościowych na podstawie opisów zachowania innych ludzi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Orylska Anna

Status projektu: zakończony

Wpływ treningu, motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: realizowany

Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Myślińska-Szarek Katarzyna

Status projektu: realizowany

Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szymański Kamil

Status projektu: realizowany

Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienia percepcji czasu o podłożu afektywnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szymański Kamil

Status projektu: zakończony

Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienie funkcji percepcji czasu o podłożu afektywnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wrońska Marta

Status projektu: zakończony

Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Godziszewska Ewa

Status projektu: realizowany

Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspienskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: realizowany

Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia