Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Geografia artystycznaNeue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm

Joanna Szczepanik
kierownik projektu
Joanna Szczepanik

wartość projektu: 73 290 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2011 2012 2013

projekt naukowy

Geografia artystyczna neue slowenische kunst

Wieloaspektowość i kolektywizm

Jednostka realizującauni swps logo white
Kwota dofinansowania 73 290 PLN 
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2011–2013


Założony w latach 80. ubiegłego wieku kolektyw artystyczny Neue Slowenische Kunst skupia artystów o podobnej wrażliwości i zbliżonych zapatrywaniach na sztukę. Działalność kolektywu, wzbudzająca nieraz wiele kontrowersji, jest przedmiotem badań dr Joanny Szczepanik. Badaczka analizuje fenomen grupy w kontekście tzw. nowej geografii artystycznej, przybliżając jednocześnie realia kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej w czasach komunizmu i po 1989 roku.

Założenia projektu

Gdy w 1984 roku władze jugosłowiańskie zakazują występów słoweńskiemu zespołowi Laibach, w odpowiedzi szybko powstaje kolektyw Neue Slowenische Kunst. To działająca do dziś barwne środowisko, skupiające muzyków, ludzi teatru, performerów. Dr Szczepanik analizuje fenomen grupy, koncentrując się głównie na jej dwóch cechach charakterystycznych: wyróżniającej ją wieloaspektowości podejmowanych działań oraz kolektywizmie, podstawowej metodzie funkcjonowania Neue Slowenische Kunst.

Twórczość słoweńskich artystów może być postrzegana jako swoisty komentarz do transformacji, jakiej podlegały zjawiska kulturowe na przestrzeni ostatnich dekad. Geografia artystyczna wydaje się doskonałym sposobem ujęcia tego tematu z perspektywy kulturoznawstwa. Wnikliwa analiza wybranych zagadnień artystycznych w różnych aspektach sprawia, że praca ta może stanowić też atrakcyjny materiał dla antropologów kultury, historyków sztuki oraz socjologów.

Projekt badawczy sytuuje się na pograniczu kulturoznawstwa, historia sztuki i antropologii kultury. Jego celem jest prezentacja działalności słoweńskiego kolektywu artystycznego Neue Slowenische Kunst w kontekście współczesnej interpretacji pojęcia „geografia artystyczna” oraz wkład w dyskusję dotyczącą dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej.

Szczepanik, Joanna kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Joanna Szczepanik
Joanna Szczepanik

  Cele projektu

Projekt dr Szczepanik powstał z zamiarem uszczegółowienia obrazu przemian kulturowych zachodzących na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Praca została podzielona na trzy części.

W pierwszej badaczka prezentuje metodologię i bazę merytoryczną, na której zamierza oprzeć swój wywód. W drugiej omawia konteksty twórczości kolektywu artystycznego. Część trzecia to analiza wybranych działań kolektywu w kontekście „nowej geografii artystycznej” w obszarze prac wizualnych, działań teatralnych oraz projektów konceptualnych o wyraźnym odniesieniu do kategorii przestrzeni.

W podsumowaniu definiuje geografię artystyczną w odniesieniu do Neue Slowenische Kunst, nie tylko w aspekcie przestrzennym, lecz także czasowym, co umożliwia zbudowanie swoistej „ramy”, która staje się główną strategią interpretacyjną pracy.

Zespół badawczy

Publikacje

Zdjęcie otwierające: Vladimir (CC BY 2.0)/Wikimedia Commons