Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wyniki wyszukiwania
Projekty naukowo-badawcze

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

380

liczba znalezionych projektów

316,98mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

  SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty, `su4_custom_properties` typ_projektu WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10510 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10511 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10515 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10512 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10514) AND `typ_projektu`.`content_id` = `c`.`id` AND `typ_projektu`.`field_id` = 10023 AND (`typ_projektu`.`value_id` = 10329) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-07-12 15:00:38') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-07-12 15:00:38') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

  Kierownik projektu: Lyubashenko Igor

  Status projektu: realizowany

  Spójność czy przestrzeń dla eksperymentowania? Analiza reakcji politycznej Polski na kryzys migracyjny wywołany eskalacją rosyjskiej agresji na Ukrainę

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Cześnik Mikołaj

  Status projektu: realizowany

  ActEU – Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Rybakowski Filip

  Status projektu: zakończony

  Adipocytokiny a powikłania metaboliczne po pierwszym zastosowaniu neuroleptyków atypowych u dzieci i młodzieży

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  Aktywność fizyczna i jakość życia

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Pietkiewicz Igor

  Status projektu: realizowany

  Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Lenda Dominik

  Status projektu: zakończony

  Analiza wielu światów – skuteczne rozwiązanie w czasach kryzysu replikacyjnego w psychologii

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

  Status projektu: zakończony

  Angor animi: kultura lęku nowoczesnego

  Dyscyplina: filozofia, nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

  Status projektu: zakończony

  Antropologia kłamstwa życia codziennego

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Kołodziej Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szymków-Sudziarska Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Atrakcyjność stałego partnera oraz przyjaciela jako moderator nawiązywania relacji seksualnych w przyjaźniach damsko-męskich

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kowalewska Ewa

  Status projektu: realizowany

  Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Lis-Turlejska Maja

  Status projektu: zakończony

  Badanie psychologicznych i społecznych konsekwencji traumy II wojny światowej dla pokolenia dzieci osób żyjących w okresie wojennym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Marta Anna Witkowska

  Status projektu: realizowany

  Badanie związku między sprawczością lingwistyczną i nastrojem

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  BETTER4U – Prewencja otyłości poprzez interwencje dopasowane do czynników biologicznych i zachowaniowych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Retowski Sylwiusz

  Status projektu: zakończony

  Bezrobocie i odpowiedzianość: przyczyny i konsekwencje rożnych sposobów radzenia sobie w sytuacji braku pracy

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: realizowany

  Bullying and Parenting. The perception of bullying by the parents/guardians of children with bullying experience

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Grabowska Izabela

  Status projektu: realizowany

  CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Godzic Wiesław

  Status projektu: zakończony

  Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Stasiuk-Krajewska Karina

  Status projektu: zakończony

  Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Doliński Dariusz

  Status projektu: realizowany

  Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi – Foundations. Pakiet startowy

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

  Status projektu: realizowany

  Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznego

  Dyscyplina: językoznawstwo

  Kierownik projektu: Popyk Anzhela

  Status projektu: zakończony

  CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

  Status projektu: realizowany

  CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production Network

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  CO-CREATE: Confronting Obesity: Co-creating policy with youth

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Popiołek Katarzyna

  Status projektu: zakończony

  Człowiek w społeczności lokalnej -partycypacja, empowerment, zasoby

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Braniecka Anna

  Status projektu: realizowany

  Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresję

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kryś Jakub

  Status projektu: zakończony

  Czy duma to emocja pozytywna? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Dyduch-Hazar Karolina

  Status projektu: realizowany

  Czy zemsta jest „słodka”? Badanie roli spodziewanej przyjemności z zemsty na zachowanie odwetowe

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Jankowiak-Siuda Kamila

  Status projektu: zakończony

  Czynniki modulujące poziom empatii bólu - badanie podłoza neuronalnego z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

  Status projektu: zakończony

  Demokracja niekontekstualna: dialog i wspólnota krytyczna

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Popławska-Boruc Agnieszka

  Status projektu: zakończony

  Determinanty sukcesu CEO startupów

  Dyscyplina: psychologia, nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Stanley Benjamin

  Status projektu: realizowany

  DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Szramka-Pawlak, Beata

  Status projektu: zakończony

  Długofalowe skutki pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego młodzieży – badanie wstępne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Rodziewicz Agata

  Status projektu: realizowany

  Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Rzeszutek Marcin Tomasz

  Status projektu: zakończony

  Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Grabowska Izabela

  Status projektu: zakończony

  Dokąd zmierza Partnerstwo Wschodnie? Niespokojne sąsiedztwo z perspektywy państwa, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Bachmann Klaus

  Status projektu: zakończony

  Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy

  Dyscyplina: historia

  Kierownik projektu: Jacoby Marcin

  Status projektu: realizowany

  DWARC. The China Horizons. Dealing with a Resurgent China

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Kornacka Monika

  Status projektu: zakończony

  Dynamiczny model powtarzających się myśli negatywnych i hamowania w depresji – metoda codziennych pomiarów

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Osowiecka Małgorzata

  Status projektu: zakończony

  Dynamika emocji w twórczości

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Cieślak Roman

  Status projektu: zakończony

  E-COMPARED: European-COMPARative Effectiveness Research on Online Depression

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kulwicka-Durmowicz Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Efekt etykietowania a zachowania prospołeczne w stosunku do członków grupy obcej na przykładzie osób z diagnozą depresji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Orylska Anna

  Status projektu: zakończony

  Efektywna stymulacja funkcji wykonawczych dzieci predysponowanych do ADHD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Bocian Konrad

  Status projektu: realizowany

  Egocentryzm ocen charakteru moralnego: mechanizmy, różnice indywidualne i strategie redukcji

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Basińska Beata

  Status projektu: realizowany

  Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby Zawodowe

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gola Mateusz

  Status projektu: zakończony

  Elektrofizjolgiczne i behawioralne wskaźniki neurodegeneracji układu wzrokowego w procesie starzenia.

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kulesza Wojciech

  Status projektu: zakończony

  Emocjonalny kameleon. Badania nad rozszerzeniem oryginalnej koncepcji oraz propozycja nowego paradygmatu badawczego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Tanaś Łukasz

  Status projektu: zakończony

  Empatia i wizualne przyjmowanie perspektywy

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Czepczor-Bernat Kamila

  Status projektu: realizowany

  Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Koczanowicz Dorota

  Status projektu: zakończony

  Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatyczna

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

  Status projektu: realizowany

  Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczne w Polsce po 1989 roku

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

  Status projektu: zakończony

  Estetyka pragmatyczna w działaniu. Sztuka, polityka, społeczeństwo

  Dyscyplina: nauki o komunikacji i mediach, nauki socjologiczne, nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Kirwil Lucyna

  Status projektu: zakończony

  EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children’s Use, Risk and Safety

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kirwil Lucyna

  Status projektu: zakończony

  EU Kids Online III: In their own words: What bothers children online?

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kirwil Lucyna

  Status projektu: zakończony

  EU Kids Online: European Research on Cultural, Contextual and Risk Issues in Children’s Safe Use of the Internet and New Media

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Marta Wróblewska

  Status projektu: realizowany

  Ewaluacja wpływu społecznego i dyskurs akademicki – podejście porównawcze (Polska, Wielka Brytania, Norwegia)

  Dyscyplina: językoznawstwo

  Kierownik projektu: Krejtz Krzysztof

  Status projektu: zakończony

  Eyes Online Monitoring for Integration, Communication, and Understanding (Eyes4ICU)

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: realizowany

  Friends On / Bullying Off

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Paradowski Przemysław

  Status projektu: zakończony

  Funkcjonowanie parlamentów państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej w perspektywie porównawczej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Pustułka Paula

  Status projektu: realizowany

  GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Szczepanik Joanna

  Status projektu: zakończony

  Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Jackowska Marta

  Status projektu: realizowany

  HappyMums – zrozumienie, przewidywanie i leczenie depresji w ciąży w celu poprawy zdrowia psychicznego matki i dziecka

  Dyscyplina: psychologia, psychiatria

  Kierownik projektu: Sokołowska Joanna

  Status projektu: zakończony

  Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertów

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

  Status projektu: zakończony

  Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Bachmann Klaus

  Status projektu: zakończony

  Historia Rwandy

  Dyscyplina: historia

  Kierownik projektu: Szymków-Sudziarska Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  How to get women into engineering? The use of embodied cognition as a buffer against media-based prejudice

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Maj Konrad

  Status projektu: zakończony

  Human–Robot Interaction SWPS

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Maj Konrad

  Status projektu: zakończony

  HumanTech Meetings 1

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Maj Konrad

  Status projektu: realizowany

  HumanTech Meetings 2

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sałustowicz Piotr

  Status projektu: zakończony

  I-TREND: Internet Tools for Research in Europe on New Drugs

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Barbasiewicz Olga

  Status projektu: realizowany

  Identyfikacja wyzwań i szans realizacji projektów w środowisku międzynarodowym na przykładzie polsko-japońskiej współpracy w sektorze publicznym i prywatnym

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Butowska Ewa

  Status projektu: realizowany

  Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Niemyjska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  Indywidualizacja zwierząt i jej związek z instrumentalnym traktowaniem zwierząt przez dorosłych i dzieci

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: zakończony

  INKLA promocja badań partycypacyjnych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wieczorek-Taraday Anna

  Status projektu: zakończony

  Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu się. Wykorzystanie metod psychologii poznawczej do trenowania zdolności intelektualnych seniorów

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Winogrodzka Dominika

  Status projektu: zakończony

  INSIMO: (Nie)stabilność zawodowa oraz (nie)mobilność przestrzenna w perspektywie młodych ludzi w ruchu. Wpływ pandemii COVID-19

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Kwiatkowska Agnieszka

  Status projektu: realizowany

  Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnych

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Bielewska Agnieszka

  Status projektu: realizowany

  Integracja Migrantów przez Edukację (MINTE)

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Bielewska Agnieszka

  Status projektu: zakończony

  Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyah

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Kornacka Monika

  Status projektu: zakończony

  Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli nie związanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonalne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Bachmann Klaus

  Status projektu: zakończony

  Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Fuławka Kamil

  Status projektu: zakończony

  Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Stasiuk-Krajewska Karina

  Status projektu: zakończony

  Interdyscyplinarne centrum badań i innowacji Media & Discourse Studies Lab

  Dyscyplina: nauki o komunikacji i mediach

  Kierownik projektu: Pietkiewicz Igor

  Status projektu: realizowany

  Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: zakończony

  Interwencja edukacyjna „Bliżej”

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sweklej Joanna

  Status projektu: realizowany

  Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądach

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Białobrzeska Olga

  Status projektu: zakończony

  Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

  Status projektu: realizowany

  Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Bednarek Hanna

  Status projektu: realizowany

  Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Lenda Dominik

  Status projektu: realizowany

  Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sekuła Elżbieta Anna

  Status projektu: zakończony

  Kategoria narodowości śląskiej. Analiza i interpretacja deklaracji o przynależności do narodu śląskiego

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Roszak Joanna

  Status projektu: zakończony

  Klasyfikacja eksponatów w przestrzeni wystwawowej CNK a procesy uwagi i procesy pamięciowe u zwiedzających

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szpaderski Adam

  Status projektu: realizowany

  Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

  Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Zalewski Bartosz

  Status projektu: zakończony

  Kompetencje diagnostyczne w obszarze psychologicznej diagnozy klinicznej - uwarunkowania rozwoju

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zawadzka Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Komu zaufać? Poznawcze determinanty uczenia się od innych osób

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Doliński Dariusz

  Status projektu: realizowany

  Konflikt unikanie - unikanie i jego konsekwencje dla posłuszeństwa w paradygmacie Milgrama

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Golińska Agnieszka

  Status projektu: realizowany

  Kultura organizacyjna w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów w Polsce

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Biskupski Łukasz

  Status projektu: zakończony

  Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890–1914

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Maciaszczyk Sylvia

  Status projektu: zakończony

  Language Learning and Social Media: 6 Key dialog

  Dyscyplina: językoznawstwo

  Kierownik projektu: Antolak-Szymanski Katarzyna

  Status projektu: zakończony

  LAWtrain: An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  LIKE A PRO. Od żywności niszowej do głównych trendów: alternatywne źródła białka dla każdego i wszędzie

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Cichocka Marta

  Status projektu: zakończony

  Literatura to ludzie. Kultura to komunikacja

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo

  Kierownik projektu: Markowski Radosław

  Status projektu: zakończony

  Łagodzenie skutków populizmu

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Głąb Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Mapowanie ludzkiej i nie-ludzkiej pamięci. Heterogeniczne strategie pamięci i pojednania w Indonezji okresu przejściowego.

  Dyscyplina: historia, nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Felczak Mateusz

  Status projektu: realizowany

  Masowe wydarzenia sportu elektronicznego w Polsce i w Hongkongu

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Janowicz Kamil

  Status projektu: realizowany

  Maternal gatekeeping a tożsamość rodzicielska

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Jaskółowska Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

  Status projektu: realizowany

  Med-Stres: internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu medycznego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Retowski Sylwiusz

  Status projektu: zakończony

  MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szczepanowski Remigiusz

  Status projektu: zakończony

  Metapoznawczy model świadomości emocji i jego determinanty neuronalne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

  Status projektu: realizowany

  Miasta jako areny innowacji politycznych ukierunkowanych na wzmocnienie demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej

  Dyscyplina: filozofia, nauki o polityce i administracji, psychologia

  Kierownik projektu: Stanley Benjamin

  Status projektu: realizowany

  Mierząc populizm: badanie pilotażowe mające na celu udoskonalenie istniejących pytań

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Gruszczyński Włodzimierz

  Status projektu: zakończony

  Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Galasiński Dariusz

  Status projektu: zakończony

  Między leczeniem a izolacją. Detencja psychiatryczna w narracjach internowanych pacjentów oraz w dokumentacji medycznej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Bachmann Klaus

  Status projektu: zakończony

  Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznych

  Dyscyplina: nauki prawne, nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Bachmann Klaus

  Status projektu: zakończony

  Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki prawne

  Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

  Status projektu: realizowany

  Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Psychologia & Informatyka (MISD - P&I)

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Trąbka Agnieszka

  Status projektu: zakończony

  MIMY: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

  Status projektu: zakończony

  Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, nauki o komunikacji i mediach

  Kierownik projektu: Kulesza Wojciech

  Status projektu: zakończony

  Mobilność PLUS

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szpaderski Adam

  Status projektu: realizowany

  Model efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym

  Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Kossakowska Marlena

  Status projektu: zakończony

  Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Życińska Jolanta

  Status projektu: zakończony

  Motywacja autonomiczna jako predyktor zmiany zachowań ryzykowanych w prewencji wtórnej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kolańczyk Alina

  Status projektu: zakończony

  Motywacyjna roli afektu i jego skutki poznawcze w zależności od nastawienia regulacyjnego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Piber-Dąbrowska Kinga

  Status projektu: zakończony

  Motywacyjne uwarunkowania skuteczności tłumienia myśli o sobie ze sterotypizowanej kategorji społecznej

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Frydrysiak Sandra

  Status projektu: zakończony

  Narracje o pracy i sztuce choreografek tańca współczesnego – badania wstępne

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Trzebiński Jerzy

  Status projektu: zakończony

  Narracyjna kontrola zachowania

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: realizowany

  Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Marszał-Wiśniewska Magdalena

  Status projektu: zakończony

  Nastrój: jego regulacja i funkcja informacyjna. Podejście procesualno-różnicowe

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sarzyńska Justyna

  Status projektu: zakończony

  Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniu

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

  Status projektu: realizowany

  Neuronalne korelaty dysfunkcji regulacji emocji u osób o wysokiej skłonności do prokrastynacji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

  Status projektu: realizowany

  Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

  Status projektu: zakończony

  Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  OBCT – Otyłość: trajektorie biologicznych, społeczno-kulturowych i środowiskowych czynników ryzyka

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Brytek-Matera Anna

  Status projektu: zakończony

  Obiektywny pomiar aktywności fizycznej oraz snu w warunkach naturalnych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Brytek-Matera Anna

  Status projektu: zakończony

  Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gola Mateusz

  Status projektu: zakończony

  Ocena zaburzeń funkcjonowania i przepływu informacji w układzie wzrokowym osób starszych przejawiających deficyty uwagi

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wenzel Michał

  Status projektu: realizowany

  Od Samoobrony do Agrounii. Wiejskie ruchy społeczne po 1989 r.

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Rode Danuta

  Status projektu: realizowany

  Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej

  Dyscyplina: psychologia, nauki prawne

  Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

  Status projektu: zakończony

  Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Magnuski Mikołaj

  Status projektu: zakończony

  Oscylacje alfa i beta jako predyktory w percepcji wzrokowej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zalewska Anna

  Status projektu: zakończony

  Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kursa Sławomir

  Status projektu: zakończony

  Otwarcie i wykonanie testamentu w prawie justyniańskim

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Hanczakowski Maciej

  Status projektu: realizowany

  Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Albiński Rafał

  Status projektu: zakończony

  Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kajta Justyna

  Status projektu: zakończony

  PARADEM. Paradoksalni demokraci? Praktyki demokratyczne młodych zaangażowanych Polek i Polaków

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

  Status projektu: zakończony

  Paradygmat Campbella w badaniu postaw wobec grup społecznych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Maj Konrad

  Status projektu: realizowany

  Percepcja robotów przez dzieci w zależności od płci i zachowania asertywnego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Koniak Paweł

  Status projektu: zakończony

  Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazu

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Piechowiak Marek

  Status projektu: zakończony

  Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowieka

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Stanley Benjamin

  Status projektu: realizowany

  Plemienność czy obojętność? Badanie rzeczywiście istniejących wartości demokratycznych i ich konsekwencji w Polsce

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

  Status projektu: realizowany

  Podążając za smartfonem: Etnografia nowych miejskich kultur usieciowionych jednostek

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Orzechowski Jarosław

  Status projektu: zakończony

  Podłoże inteligencji emocjonalnej: rola poznawczej kontroli emocji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sobków Agata

  Status projektu: zakończony

  Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Grunt-Mejer Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Pojęcie normy w seksuologii

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kwiatkowska Agnieszka

  Status projektu: zakończony

  Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej – analiza głosowań parlamentarnych

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Żerkowska-Balas Marta

  Status projektu: realizowany

  Political branding: nowe podejście do relacji partia–wyborca

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Jaskułowski Krzysztof

  Status projektu: realizowany

  Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Jaskułowski Krzysztof

  Status projektu: realizowany

  Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

  Status projektu: realizowany

  Polskie BBS-y: archeologia wczesnych mediów społecznościowych (1986-2004)

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Cześnik Mikołaj

  Status projektu: realizowany

  Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2023

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Markowski Radosław

  Status projektu: realizowany

  Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Bocian Konrad

  Status projektu: realizowany

  Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zięba Mariusz

  Status projektu: realizowany

  Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Leśnierowska Magdalena

  Status projektu: zakończony

  Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

  Status projektu: zakończony

  Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Growiec Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość a uczestnictwo w sieciach społecznych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Poza dylematem wagonika. Wyznaczniki i konsekwencje powszechnego dylematu moralnego między prawdą a kłamstwem

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Niemyjska Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkach

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Rulka Marcin

  Status projektu: zakończony

  Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczym

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Szczepanowski Remigiusz

  Status projektu: zakończony

  Progowy model świadomości wzrokowej represji bodźców afektywnych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

  Status projektu: realizowany

  PROSPECT: Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Januszkiewicz Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Przedsiębiorczość społeczna – kurs podstawowy

  Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Grabowska Izabela

  Status projektu: realizowany

  Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Gawlikowski Krzysztof

  Status projektu: zakończony

  Przemiany społeczno-kulturowe w Chinach w okresie reform Deng Xiopinga (1978-2008)

  Dyscyplina: historia

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: realizowany

  PrzeSŁUCHANIE – projekt narzędzia do oceny poziomu funkcjonowania dziecka (NOPF)

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Mackiewicz Robert

  Status projektu: zakończony

  Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Białaszek Wojciech

  Status projektu: realizowany

  Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Popyk Anzhela

  Status projektu: realizowany

  Przyszłość Ukrainy: młodzi, migracje i powojenna odbudowa

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

  Status projektu: zakończony

  Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zaleśkiewicz Tomasz

  Status projektu: zakończony

  Psychologia zachowań finansowych w kontekście teorii opanowania trwogi

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wichary Szymon

  Status projektu: zakończony

  Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Roczniewska Marta

  Status projektu: zakończony

  Psychologiczne konsekwencje dopasowania regulacyjnego w kontekście organizacji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wojciszke Bogdan

  Status projektu: zakończony

  Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcy

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szczepanowski Remigiusz

  Status projektu: zakończony

  Psychopatologia metapoznania: perspektywa integracyjna w kontekście biologiczno-poznawczych modeli halucynacji, fobii i urojeń

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Boberska Monika

  Status projektu: zakończony

  Psychospołeczne determinanty oraz konsekwencje zachowań siedzących

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Liszewska Natalia

  Status projektu: zakończony

  Psychospołeczne determinanty zmiany diety, masy ciała i aktywności fizycznej dzieci. Badania diad rodzic - dziecko

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Majewska Ewa Alicja

  Status projektu: realizowany

  Publiczni wbrew woli. Wytwarzanie podmiotu w archiwach akcji „Hiacynt”

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Kajta Justyna

  Status projektu: realizowany

  RaM-CLASS. Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzic

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  Regulacja wewnętrzna, środowisko fizyczne czy polityki ograniczające mobilność? Predyktory aktywności fizycznej i zachowań siedzących w czasie pandemii COVID-19

  Dyscyplina: psychologia, psychiatria, nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Zelinska Olga

  Status projektu: realizowany

  Relacje pomiędzy ruchami społecznymi a partiami politycznymi na rzecz reprezentacji demokratycznej grup społecznych w Europie

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Piotrowski Jarosław

  Status projektu: zakończony

  Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Klimek Łukasz

  Status projektu: zakończony

  Rodzina w kontekście migracyjnym. Polskie rodziny w Irlandii

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Zięba Mariusz

  Status projektu: zakończony

  Rola narracji w procesie wzrostu potraumatycznego i adaptacji do traumatycznych i krytycznych zdarzeń życiowych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

  Status projektu: realizowany

  Rola odczuwania wdzięczności a dzienny dobrostan psychiczny pacjentek

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wichary Szymon

  Status projektu: zakończony

  Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Winkielman Piotr

  Status projektu: zakończony

  Rola płynność przetwarzania i łatwość kategoryzacji ekspresji emocjonalnej na oceny i sądy społeczne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Golec de Zavala Agnieszka

  Status projektu: realizowany

  Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kabzińska Joanna

  Status projektu: realizowany

  Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnego

  Dyscyplina: nauki prawne, psychologia

  Kierownik projektu: Fila-Jankowska Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Rola samooceny i samoakceptacji w afektywnej regulacji zachowania

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Roczniewska Marta

  Status projektu: zakończony

  Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjną

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sobków Agata

  Status projektu: realizowany

  Rola wielorakich zdolności numerycznych we wspieraniu podejmowania decyzji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sterczyński Radosław

  Status projektu: zakończony

  Rola zasobów poznawczych w procesie nieświadomego przetwarzania informacji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Traczyk Jakub

  Status projektu: zakończony

  Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Tanaś Łukasz

  Status projektu: zakończony

  Rozumienie emocji, a rozpoznawanie ekspresji mimicznej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Nezlek John

  Status projektu: realizowany

  Rozumienie relacji między wegetarianizmem jako tożsamością społeczną a dobrostanem psychicznym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

  Status projektu: zakończony

  Rozwijanie innowacyjnych treningów w celu utrzymania wysokiego poziomu funkcjonowania poznawczego na przestrzeni dorosłego zycia

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zarzecka Barbara

  Status projektu: zakończony

  Rozwijanie kompetencji intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia: analiza efektywności treningu poznawczo-fizycznego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Różnice indywidualne w potrzebie sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kozłowska Agata

  Status projektu: zakończony

  Różnice indywidualne w transferowalności wiedzy nabywanej podczas wizyty w Centrum Nauki Kopernik

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Studzińska Anna

  Status projektu: zakończony

  Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Serek Jakub

  Status projektu: realizowany

  Różnice w przetwarzaniu decyzji ryzykownych w domenach zysków i strat. Badanie eye-trackingowe

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Buczny Jacek

  Status projektu: zakończony

  Samokontrola a problemowy i patologiczny hazard. Metody zwiększania kontroli zachowań

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Buczny Jacek

  Status projektu: zakończony

  Samokontrola czynności sterowanych impulsami

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

  Status projektu: realizowany

  Sieć produkcji w obszarze gospodarki kreatywnej

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Bachmann Klaus

  Status projektu: zakończony

  Siła negocjacyjna UE i państw członkowskich w świetle teorii graczy weto (veto player theory)

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Kadzikowska-Wrzosek Romana

  Status projektu: zakończony

  Siła woli a autonomia: osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki kontroli dzialania

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zajkowski Wojciech

  Status projektu: zakończony

  Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kamińska Olga

  Status projektu: realizowany

  Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wasilewski Jacek

  Status projektu: zakończony

  Socjologiczne i psychologiczne determinanty radzenia sobie z szybkimi zmianami społecznymi

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Zarychta-Zajączkowska Karolina

  Status projektu: realizowany

  Specyficzny dla mężczyzn model zaburzeń odżywiania oraz jego zastosowanie w psychoedukacji: badania podłużne i eksperymentalne

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Sobczak Patrycja

  Status projektu: zakończony

  Spotkania z nauką

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Cisłak Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymi

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kuszewski Michał

  Status projektu: realizowany

  Standardy etycznego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w Urzędzie m.st. Warszawy

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Lyubashenko Igor

  Status projektu: zakończony

  Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Markowski Radosław

  Status projektu: zakończony

  Stosunek Polaków do UE, demokracji i państwa prawa (2018–2019)

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Płońska Dagmara

  Status projektu: zakończony

  Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Płońska Dagmara

  Status projektu: zakończony

  Strategie aktywizowania w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sokołowska Joanna

  Status projektu: realizowany

  Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wytykowska-Kaczorek Agata

  Status projektu: zakończony

  Strategie poznawcze motywowane dążeniem i unikaniem: integracja trzech perspektyw teoretycznych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Lewicka Agnieszka

  Status projektu: zakończony

  Strefa Psyche

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Popyk Anzhela

  Status projektu: realizowany

  Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Wojciszke Bogdan

  Status projektu: realizowany

  Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zajęcki Maurycy

  Status projektu: zakończony

  Struktury aksjologiczne w prawie

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Doliński Dariusz

  Status projektu: zakończony

  Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zięba Mariusz

  Status projektu: zakończony

  Stworzenie Laboratorium Analiz Narracyjnych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: zakończony

  Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Nowak Andrzej

  Status projektu: zakończony

  Synchronizacja w funkcjonowaniu grup społecznych

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  System celów tożsamościowych: ja dążeniowe w interakcji i kontekście

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

  Status projektu: zakończony

  Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce

  Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Cyniak-Cieciura Maria

  Status projektu: realizowany

  Temperament i stres a zdrowie i jakość życia. Badanie wstępne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gałasińska-Grygorczuk Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Testowanie sygnalizacyjnej funkcji kreatywności w kontekście selekcji międzypłciowej i wewnątrzpłciowej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Potocka Agnieszka

  Status projektu: realizowany

  The moral foundations of Care and Authority and animal mind perception as predictors of instrumental violence against animals

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

  Status projektu: zakończony

  The spillover effect in environmental and health domains

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kroemeke Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partner

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szpilka J.

  Status projektu: realizowany

  Transkobiecość i sadomasochizm/BDSM. Związki i napięcia w polu produkcji płci

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Uniejewska Ewa

  Status projektu: zakończony

  Transmisja rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Bachmann Klaus

  Status projektu: realizowany

  Transnacjonalizm i kolonializm. Wspólnoty osadnicze w Afryce południowej między narodowym socjalizmem i apartheidem

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Krejtz Izabela

  Status projektu: zakończony

  Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Nęcka Edward

  Status projektu: zakończony

  Trening uwagi, pamięci roboczej i kontroli poznawczej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

  Status projektu: zakończony

  Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry wideo

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kaim Agnieszka

  Status projektu: zakończony

  Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Frankowska Natalia

  Status projektu: zakończony

  Ucieleśnione poznanie: lokalizacja przestrzenna źródła dźwięku wpływa na emocjonalną ocenę treści komunikatu

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Parzuchowski Michał

  Status projektu: zakończony

  Ucieleśnione poznanie: wpływ pojęć wzbudzanych ruchem ciała na złożone zachowania społeczne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Romanowska Magdalenia

  Status projektu: realizowany

  Uczenie do starości. Edukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Paulewicz Borysław

  Status projektu: zakończony

  Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Pustułka Paula

  Status projektu: realizowany

  ULTRAGEN. Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Izdebski Hubert

  Status projektu: zakończony

  Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

  Status projektu: zakończony

  Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckie

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Bachmann Klaus

  Status projektu: zakończony

  Wertewandel In Ostdeutchland und Polen im Lichte von Meinungsumfragen

  Dyscyplina: historia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Kamza Anna

  Status projektu: zakończony

  Weryfikacja procedury nadprogowej aktywacji systemu przywiązania w dorosłości: badanie pilotażowe

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Cześnik Mikołaj

  Status projektu: zakończony

  Wiedza polityczna w Polsce

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Cwalina Wojciech

  Status projektu: zakończony

  Wieloznaczność Politycznych przekazów perswazyjnych w kształtowaniu przekonań wyborców i ich postaw wobec nadawcy

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Burszta Wojciech

  Status projektu: zakończony

  Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii - porównawcze badania antropologiczne

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

  Status projektu: realizowany

  Władza somatyczna i mikrofizyka emancypacji: w kierunku kultury wyzwolenia

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Kłosowski Michał

  Status projektu: zakończony

  Wnioskowanie o cechach wspólnotowych i sprawnościowych na podstawie opisów zachowania innych ludzi

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Osowiecka Małgorzata

  Status projektu: zakończony

  Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wenzel Michał

  Status projektu: zakończony

  Wpływ mediów na postawy polityczne

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Bachmann Klaus

  Status projektu: zakończony

  Wpływ Międzynarodowego Prawa Karnego na funkcjonowanie społeczeństw

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Trzebiński Jerzy

  Status projektu: zakończony

  Wpływ narratyzacji wyzwania życiowego na konstruktywność podejmowanych działań i jakość życia

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wojciszke Bogdan

  Status projektu: zakończony

  Wpływ nastawienia na oceny moralne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Rudzińska-Wojciechowska Joanna

  Status projektu: zakończony

  Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Markowski Radosław

  Status projektu: zakończony

  Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Doliński Dariusz

  Status projektu: zakończony

  Wpływ społeczny - mechanizmy psychologiczne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

  Status projektu: realizowany

  Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Bednarek Hanna

  Status projektu: zakończony

  Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokowe

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Orylska Anna

  Status projektu: zakończony

  Wpływ treningu, motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

  Status projektu: zakończony

  Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

  Status projektu: realizowany

  Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Myślińska-Szarek Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szymański Kamil

  Status projektu: realizowany

  Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienia percepcji czasu o podłożu afektywnym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szymański Kamil

  Status projektu: zakończony

  Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienie funkcji percepcji czasu o podłożu afektywnym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Fuławka Kamil

  Status projektu: zakończony

  Wrażliwość na zmiany prawdopodobieństwa w decyzjach ryzykownych. Rola kontekstu i poziomu zdolności numerycznych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Grabowska Izabela

  Status projektu: zakończony

  Wykorzystanie technologii teleinformatycznych (ICT) w adaptacji i integracji imigrantów

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, nauki o komunikacji i mediach

  Kierownik projektu: Bocian Konrad

  Status projektu: zakończony

  Wykorzystywanie paradygmatu konformizmu normatywnego w domenie sądów moralnych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Grochowska Alicja

  Status projektu: zakończony

  Wyobraźnia i wiedza w powstawaniu zniekształceń pamięciowych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Piotrowski Konrad

  Status projektu: realizowany

  Wypalenie rodzicielskie w pierwszych latach realizowania roli rodzica. Od czego zależy, jak się rozwija i jakie ma konsekwencje?

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Marcowski Przemysław

  Status projektu: zakończony

  Wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboru

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wrońska Marta

  Status projektu: zakończony

  Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Godziszewska Ewa

  Status projektu: realizowany

  Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspienskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

  Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Kostecki Wojciech

  Status projektu: zakończony

  Zaawansowane zapobieganie konfliktom

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

  Status projektu: zakończony

  Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szczuka Zofia

  Status projektu: realizowany

  Zachowania siedzące i ich społeczno-poznawcze predyktory

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Zachowania zdrowotne w cyklu życia

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Zachowania żywieniowe a moderujące czynniki regulacji wewnętrznej i środowiskowej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Hyżorek Aleksander

  Status projektu: realizowany

  Zaskarżalność uzasadnień orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jako realizacja prawa do sądu

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Zawadzka Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Zatrudnienie Powracającego Naukowca Katarzyny Zawadzkiej oraz członków stworzonej przez nią Grupy Projektowej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Samson Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Zaufanie do sztucznej inteligencji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: realizowany

  Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Lewandowicz-Machnikowska Monika

  Status projektu: realizowany

  Zgoda jako zdarzenie prawa pracy

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

  Status projektu: realizowany

  Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Maj Konrad

  Status projektu: zakończony

  Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wiwatowska Ewa

  Status projektu: realizowany

  Związek pomiędzy błądzeniem myślami a kontrolą poznawczą w prokrastynacji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zarychta-Zajączkowska Karolina

  Status projektu: zakończony

  Związki zadowolenia z ciała, aktywności fizycznej i zdrowej diety z BMI adolescentów z populacji ogólnej: badania podłużne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Rutana Dominik

  Status projektu: realizowany

  Zwierzęce rytuały śmierci w Korei

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Buczny Jacek

  Status projektu: zakończony

  Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckich

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Bojarska Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Żony Lota. Kobiece formy pamiętania, zaświadczania i patrzenia na przeszłość

  Dyscyplina: historia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki