Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby Zawodowe
naukowo-badawczy
realizowany

Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby Zawodowe

Beata Basińska
kierownik projektu
dr hab.
Beata Basińska

psycholog zdrowia w pracy specjalizująca się również w psychologii pracy i organizacji

wartość projektu: 526 780 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

projekt naukowy

Eksploracja nowych aspektów
teorii Wymagania – Zasoby Zawodowe

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania 526 780 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: styczeń 2016 – styczeń 2019

 

Praca, oprócz pozytywnych stron takich jak dobre wynagrodzenie, prestiż społeczny i możliwość rozwoju osobistego, posiada także mniej przyjazne człowiekowi oblicze. Nadmiar pracy, pośpiech, bezustanne zmiany stanowią ciemniejsze strony aktywności zawodowej. W projekcie dr hab. Beaty Basińskiej zostanie zbadana rola emocji i radzenia sobie w relacji pomiędzy charakterystyką pracy a dobrostanem pracowników, zwłaszcza w kontekście codziennych zmian zaangażowania w pracę i wypalenia, które biorą udział w procesie pogorszenia zdrowia i motywacji.

Opis projektu

Założenia

Przedmiotem projektu jest zbadanie relacji pomiędzy charakterystyką pracy a dobrostanem pracowników i ich zależności od codziennych zmian emocji oraz sposobów radzenia sobie. Problem zostanie ujęty w ramy teorii Wymagania – Zasoby w Pracy (Bakker, Demerouti, 2014), która uwzględnia dwa procesy: pogorszenia zdrowia, związanego z wypaleniem zawodowym i motywacji, które łączy się z zaangażowaniem w pracę.

W dotychczasowych badaniach psychologiczne skutki pracy były zwykle definiowane jako względnie trwałe cechy. Natomiast zespół projektowy chce eksplorować codzienne zmiany zaangażowania w pracę i wypalenia zawodowego, uwzględniając także emocje i strategie radzenia sobie mogą pośredniczyć w procesach pogorszenia zdrowia i motywacji. Do niedawna badania zwykle dotyczyły emocji negatywnych i intensywnych. Zespół pod kierownictwem dr Beaty Basińskiej przedefiniował emocje w pracy jako kombinację walencji (emocje pozytywne i negatywne) i pobudzenia (emocje łagodne i intensywne). Emocje łączą się z podejmowanymi sposobami radzenia sobie. W świetle istniejących badań, ważne jest rozróżnienie strategii, które redukują emocje negatywne (funkcja ochrony zdrowia) i strategii, które pobudzają emocje pozytywne (funkcja rozwijania zdrowia).

W projekcie badamy, w jaki sposób codzienne emocje i radzenie sobie z wymaganiami organizacyjnymi wpływają na proces wypalania się pracowników, ale też ich angażowania się w pracę. Ponadto chcemy eksplorować potencjalne koszty i zyski pozytywnych i negatywnych stanów psychologicznych w pracy.

Basińska, Beata kierownik projektu
Specjalizacja
psycholog zdrowia w pracy specjalizująca się również w psychologii pracy i organizacji
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Beata Basińska
dr hab. Beata Basińskapsycholog zdrowia w pracy specjalizująca się również w psychologii pracy i organizacji

Metodologia badań

Projekt zakłada dwupoziomową metodologię badań. Oprócz badania różnic pomiędzy osobami zostaną uwzględnione indywidualne fluktuacje emocji, sposobów radzenia sobie, wypalenia i zaangażowania, rozumianych jako stany krótkotrwałe. Takie podejście pozwoli na odróżnienie poziomu cech-dyspozycji od poziomu stanów. W ten sposób badane będą efekty główne i mediacyjne. Ponadto będą badane prostoliniowe i krzywoliniowe kształty relacji. Aby zrealizować te cele, zespół przeprowadzi badanie dzienniczkowe online (dzień po dniu przez 2-3 tygodnie), obejmujące grupę urzędników administracji publicznej.

 

Użyteczność wyników

Wyniki badań opiszą codzienne zmiany zaangażowania w pracę przy równoczesnej kontroli wypalenia zawodowego. Zostaną zaobserwowane, w jaki sposób te zmiany mogą być modyfikowane przez mikrodynamikę emocji (intensywne i łagodne, pozytywne i negatywne) i radzenia sobie (chroniące i rozwijające zdrowie). Ocenią, czy nadmiar stanów pozytywnych może być kosztowny oraz w jaki sposób negatywne stany mogą być wykorzystane w pozytywny sposób.

Zespół badawczy

Gruszczyńska, Ewa wykonawca
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ewa Gruszczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
Prorektorka ds. międzynarodowych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskapsycholożka, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem
Schaufeli, Wilmar wykonawca
Etatowy
Nie
Specjalizacja
Ekspert w psychologii zdrowia w pracy i psychologii organizacji
Biogram
Nie
Tytuł
prof.
Imię i nazwisko
Wilmar Schaufeli
prof. Wilmar Schaufelipsycholożka, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem