Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce
naukowo-badawczy
realizowany

Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce

Anzhela Popyk
kierownik projektu
Anzhela Popyk
dr

socjolożka

zobacz biogram
wartość projektu: 1 335 234 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
jednostka: Młodzi w Centrum Lab
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2024 2025 2026 2027 2028

Projekt ma na celu zbadanie międzynarodowych tranzycji, które obejmują przejścia z jednego kontekstu społecznego, kulturowego i edukacyjnego do innego (Pustułka i Trąbka, 2021) ukraińskiej młodzieży z doświadczeniem przymusowej migracji w Polsce w dwóch miastach (Warszawa i Lublin).

Projekt nr 2023/49/B/HS6/03795, konkurs OPUS 25

O projekcie

Celem projektu „Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce” jest zbadanie:

  • transnarodowych tranzycji (zmiana kontekstu społecznego, kulturowego i edukacyjnego) w dwóch miastach (Warszawa i Lublin),
  • przejść szkolnych (ze szkoły podstawowej do średniej) ukraińskiej młodzieży w czasach przymusowej migracji.

Zespół badawczy zamierza szczególnie mocno skupić się na przeanalizowaniu, w jaki sposób młodzi migranci (13–17 lat), którzy opuścili Ukrainę w wyniku inwazji Rosji w 2022 r., tworzą nowe modele socjalizacji w krytycznym okresie przejścia społecznego i akademickiego ze szkoły podstawowej do szkoły średniej w okresie przymusowej migracji. Zespół zamierza również przedstawić holistyczną analizę roli struktur (szkoła, rodzina, grupy rówieśnicze itp.), sprawczości oraz kultury w transnarodowych i szkolnych przemianach ukraińskiej młodzieży w Polsce.

W sercu projektu naukowego pt. „Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce” leżą podstawowe elementy dogłębnej analizy doświadczeń nastolatków z doświadczeniem przymusowej migracji dotyczących edukacji i socjalizacji w Polsce. Ponadto celem projektu jest ewaluacja istniejących struktury, kultury i praktyk determinujących edukację dzieci cudzoziemskich w Polskich szkołach, jak również krytyczna analiza roli sprawczości młodych migrantów w Polsce. Wyniki badania nie tylko wzbogacą wiedzę i teorię, lecz także będą podstawą do tworzenia rekomendacji dla instytucji i praktyków mających do czynienia z młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w Polsce.

Popyk, Anzhela kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Anzhela Popyk
Tytuł
dr
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Specjalizacja
socjolożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anzhela Popyksocjolożka

Metodologia

Zespół badawczy przyjął metodę jakościowego badania podłużnego. Wykorzysta także teorię sprawczości i struktury (Archer, 1995; Giddens, 1984) w ramach paradygmatu realizmu krytycznego (CR) do badania przejść transnarodowych i szkolnych.

Szczegółowe pytania badawcze to:

  1. W jaki sposób dzieci ukraińskich przymusowych migrantów w Polsce doświadczają przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej?
  2. W jaki sposób transnarodowe tranzycje (społeczne, kulturowe, edukacyjne itp.) wpływają na przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej ukraińskich nastolatków przymusowych migrantów?
  3. Jaka jest rola organizacji rządowych i pozarządowych w tranzycjach szkolnych ukraińskiej młodzieży w Polsce?
  4. W jaki sposób struktury i sprawczość nastolatków-migrantów z Ukrainy w Polsce determinują przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej?
  5. W jaki sposób sprawczość młodzieży ukraińskiej kształtuje struktury i kulturę w czasie?

Użyteczność wyników

Wyniki projektu zostaną przedstawione w raporcie końcowym i co najmniej 5 artykułach naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach, staną się też podstawą pracy doktorskiej. Będą również stanowić punkt wyjścia do sformułowania rekomendacji:

  • dla instytucji odpowiedzialnych za edukację i socjalizację młodzieży uchodźczej w Polsce;
  • dla rodziców i praktyków w zakresie wzmocnienia przejść transnarodowych i szkolnych.

Kontakt z kierowniczką projektu

dr Anzhela Popyk – przejdź do biogramu

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]