Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Maternal gatekeeping a tożsamość rodzicielska
naukowo-badawczy
realizowany

Maternal gatekeeping a tożsamość rodzicielska Adaptacja narzędzi i badanie pilotażowe

Kamil Janowicz
kierownik projektu
dr
Kamil Janowicz

psycholog

zobacz biogram
wartość projektu: 39 600 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2023 2024

Maternal gatekeeping to zespół przekonań i zachowań u matek, które ograniczają drugiemu rodzicowi i innym bliskim osobom możliwość zaangażowania w rodzicielstwo i opiekę nad dzieckiem poprzez m.in. krytykę, kontrolowanie, nadmierną dyrektywność i „zagarnianie” tej sfery dla siebie. Naukowcy z Uniwersytetu SWPS przystosują narzędzia badawcze przeznaczone do badania tego zjawiska do warunków polskich oraz przeprowadzą badania, które przyczynią się do pogłębienia wiedzy o rodzicielstwie w Polsce.

Projekt jest finansowany z grantu NCN nr 2023/07/X/HS6/00528.

Cele projektu

W projekcie stawiamy sobie trzy główne cele:

  1. Stworzenie polskojęzycznych adaptacji dwóch kwestionariuszy do pomiaru zjawiska maternal gatekeeping.
  2. Zbadanie, czy zjawisko maternal gatekeeping dotyczy tylko matek, czy także ojców.
  3. Wstępna weryfikacja hipotez dotyczących zależności między takimi przekonaniami i zachowaniami a rozwojem tożsamości rodzicielskiej u matek i ojców.

Liczę na to, że realizacja tego projektu umożliwi rozwój badań nad rodzicielstwem w Polsce a także przybliży nas do zrozumienia czynników wspierających i utrudniających funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w roli rodziców.

Kamil Janowicz
Kamil Janowicz kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Kamil Janowicz
Specjalizacja
psycholog
Dyscyplina
psychologia
Wydział
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
poznan
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja w Katedrze
[]
dr Kamil Janowiczpsycholog

Metodologia

Przeprowadzimy dwa badania z udziałem matek i ojców małych dzieci. Dane będą zbierane metodami kwestionariuszowymi.

W pierwszym badaniu zostaną wstępnie zweryfikowane własności przygotowanych wcześniej polskojęzycznych adaptacji narzędzi do pomiaru zjawiska maternal gatekeeping.

W badaniu drugim udział wezmą pary rodziców małych dzieci. Dzięki temu możliwa będzie analiza zależności pomiędzy tymi przekonaniami i zachowaniami a funkcjonowaniem każdego z rodziców.

Użyteczność wyników

Podstawowym oczekiwanym rezultatem projektu jest stworzenie polskojęzycznych wersji kwestionariuszy służących do pomiaru zjawiska maternal gatekeeping a także dostosowanie tych narzędzi do badania także ojców. Dostęp do profesjonalnego narzędzia badawczego znacznie zwiększy możliwość prowadzenia badań w tym obszarze przez innych badaczy i badaczki w Polsce.

Ponadto, analiza zależności pomiędzy zjawiskiem maternal gatekeeping a innymi aspektami funkcjonowania rodziców może być pomocna przy projektowaniu dalszych badań. Z takiej analizy będą mogli skorzystać także profesjonaliści pracujący z rodzicami, gdyż wyniki wskażą w jaki sposób relacje pomiędzy rodzicami wiążą się z funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn w roli rodziców.