Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Nie tylko pracarozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego

Ewelina Smoktunowicz
kierownik projektu
dr
Ewelina Smoktunowicz

psycholożka, ekspertka w zakresie badań i projektowania interwencji internetowych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy i życiu codziennym

zobacz biogram
wartość projektu: 94 213 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2013 2014 2015 2016

projekt naukowy

Nie tylko praca  

Rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego

Jednostka realizującaswps logo white
Kwota dofinansowania 94 213 PLN 
Jednostka finansującancn white

Okres realizacji projektu: 2013–2016


Pełnienie kilku ról jednocześnie i wielozadaniowość stanowią codzienność dla wielu osób. Z każdą z tych ról wiążą się określone wymagania, których sprostanie bywa niejednokrotnie trudne i wiąże się z dużym stresem. Wyniki badań zrealizowanych przez Ewelinę Smoktunowicz pokazują, w jaki sposób konsekwencje wymagań nakładanych w jednej sferze życia wpływają na inne sfery, mogą także posłużyć do lepszego planowaniu życia zawodowego i osobistego oraz wzmacniania zasobów osobistych.

Cele projektu

Głównym celem projektu była weryfikacja i rozbudowanie modelu Job Demands–Resources (JD–R; Demerouti, Nachreiner, Bakker i Schaufeli, 2001) o efekt rozlania (ang. spillover; Bolger, Delongis, Kessler i Wethington, 1989) i przeniesienia (ang. crossover; Westman, 2001).

W dwóch badaniach sprawdzano, czy konsekwencje wymagań nałożonych na ludzi w jednej dziedzinie życia (w pracy lub w domu) wiążą się z odczuwaniem przez nich stresu również w innych obszarach życia oraz z odczuwaniem stresu przez ich partnerów życiowych.

W ramach projektu, zaplanowano i przeprowadzono dwa badania podłużne. Każde składało się z dwóch pomiarów z 3-miesięcznym interwałem. Zasadnicze kryteria, jakie musieli spełnić badani to 1) być aktywni zawodowo co najmniej od roku; 2) mieszkać ze swoim partnerem/partnerką, co najmniej od roku.

W Badaniu 1 wzięło udział 100 osób, natomiast Badanie 2 miało charakter diadyczny i wzięło w nim udział 130 par. Analiza statystyczna dokonana została za pomocą serii analiz regresji z użyciem macro SPSS PROCESS (Badanie 1) oraz poprzez zastosowanie analizy ścieżkowej przy użyciu program AMOS (Badanie 2).

Pełnienie kilku ról życiowych jest w dzisiejszych czasach codziennością wielu ludzi, niezależnie od tego czy jest to powodowane ekonomiczną koniecznością czy potrzebą osobistego rozwoju. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za proces łączenia kilku ról życiowych jest zadaniem ważnym zarówno naukowo, jak i społecznie.

Smoktunowicz, Ewelina kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewelina Smoktunowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierowniczka","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":"StresLabu: Centrum Bada\u0144 nad Stresem"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Ewelina Smoktunowiczpsycholożka, ekspertka w zakresie badań i projektowania interwencji internetowych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy i życiu codziennym

Wyniki badań

W Badaniu 1 wykazano, że poczucie przeciążenia ilością obowiązków w pracy (tzw. wymagania w pracy) „rozlewa się” poza ten obszar i powoduje, że wzrasta stres związany zarówno z samą pracą, jak i domem. Podobnie, przeciążenie obowiązkami domowymi wywołuje stres w prac.

Dzieje się tak dlatego, że wymagania w pracy i w domu prowadzą do sytuacji w której człowiek ma poczucie, że nie wywiązuje się z zadań w jednym obszarze życia (np. w rodzinie) ze względu na nawał obowiązków w innej dziedzinie (np. praca). Sytuacja ta, nazywana konfliktem praca–dom przyczynia się do spadku tzw. zasobów osobistych, a dokładnie przekonań, że jest się w stanie poradzić sobie z wymaganiami z różnych dziedzin.

W Badaniu 2 ponownie sprawdzano, czy wymagania w pracy i w domu „rozlewają się” poza obszar, z którego się wywodzą, a także czy przyczyniają się do wzrostu stresu u partnera życiowego. Badanie przeprowadzono z udziałem 130 heteroseksualnych par, które podobnie jak uczestnicy poprzedniego badania, były co najmniej od roku aktywne zawodowo i razem mieszkały.

Wyniki Badania 2 tylko częściowo potwierdziły mechanizm „rozlania” zidentyfikowany w poprzednim badaniu, co wskazuje na konieczność replikacji w przyszłości. Wykazano jednak, że wymagania w pracy, których doświadczają kobiety wpływają na zwiększenie stresu odczuwanego przez mężczyzn w obszarze pracy i domu.

Wynika to najprawdopodobniej z tego, że kiedy kobiety muszą wywiązywać się z dużej ilości zadań w pracy, istnieje zagrożenie, że nie będą w stanie wywiązać się z obowiązków domowych, które mogą w tej sytuacji przypaść partnerowi. Stres mężczyzn nie zmieniał się, kiedy kobiety mierzyły się z wysokimi wymaganiami w domu.

Z kolei stres kobiet w domu był wyższy, kiedy mężczyźni odczuwali przeciążenie obowiązkami domowymi, które zagrażało wykonywaniu ich pracy zawodowej. Być może kobiety czuły się winne lub martwiły się, że wpłynie to negatywnie na sytuację finansową rodziny.

Wnioski

Wyniki projektu badawczego pokazują, że konsekwencje wymagań, jakie nakładane są na ludzi w danym obszarze życia mają wpływa też na inne dziedziny życia, a także na inne osoby.

Praca, zarówno zawodowa, jak i domowa powinna być planowana w taki sposób, aby obniżać wymagania tam, gdzie to możliwe i tym samym wzmacniać zasoby osobiste.

Publikacje

  • Smoktunowicz, E., Lesnierowska, M., Cieslak, R., & Benight, C.C. (2016). Effects of Contextual and Personal Resources on Work–Family Interface. W: A. Antoniou i C. Cooper (red.), Coping, Personality and the Workplace: Responding to Psychological Crisis and Critical Events. Surrey, UK: Gower