Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
IRIMTA. Relacje międzypokoleniowe we wchodzeniu-w-dorosłość migrantów i migrantek. Badanie polskich rodzin młodych dorosłych w Niemczech i Norwegii
naukowo-badawczy
realizowany

IRIMTARelacje międzypokoleniowe we wchodzeniu-w-dorosłość migrantów i migrantek. Badanie polskich rodzin młodych dorosłych w Niemczech i Norwegii

Paula Pustułka
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Paula Pustułka

Socjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

zobacz biogram
wartość projektu: 662 745 PLN
budżet Uniwersytetu SWPS: 662745
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2024 2025 2026 2027

Naukowczyni z centrum badawczego Młodzi w Centrum Lab na Uniwersytecie SWPS podjęła się zbadania tematu relacji w polskich rodzinach mieszkających w Niemczech i Norwegii. Kierowniczka projektu, prof. Paula Pustułka, pragnie skupić się zwłaszcza na różnych obszarach wchodzenia w dorosłość młodych polskich migrantów i migrantek.

Projekt nr 2022/47/O/HS6/00976, grant PRELUDIUM BIS

O projekcie

Migracja międzynarodowa polskich rodzin to jeden z ważniejszych tematów społecznych w życiu publicznym. O ile dobrze przebadane zostały zjawiska związane z Polkami i Polakami, którzy migrują jako dorośli i zakładają na emigracji rodziny, o tyle mniej uwagi poświęcano dotychczas polskim migrantom z kolejnych pokoleń, zwłaszcza w europejskich krajach przyjmujących. Tymczasem od akcesji Polski do Unii Europejskiej, która nasiliła zjawisko migracji rodzin, minęło już 18 lat. Zidentyfikowana luka badawcza oznacza, że niewiele wiemy o tym jak na emigracji radzą sobie dorosłe już dziś często dzieci polskich rodziców urodzone poza granicami kraju (tzw. drugie pokolenie) oraz te młode osoby, które przyjechały do nowego miejsca jako dzieci lub adolescenci (tzw. pokolenie półtora). Młodzi ludzie reprezentujący powyższe pokolenia migrantów i migrantek obecnie znajdują się w momencie życia, w którym wkraczają w dorosłe życie i kształtują swoją niezależność od rodziców i rodzin, z których pochodzą, zatem kluczowe jest pozyskanie informacji o tym jak kształtują swoje ścieżki i tożsamości.

Zespół prof. Pauli Pustułki:

  • prześledzi wpływ migracji na orientacje życiowe młodych osób w wieku 18–29 lat;
  • wskaże, jakiego typu wsparcia udzielają młodym dorosłym polscy migranci jako rodzice;
  • zbada przebieg procesów towarzyszących wchodzeniu w dorosłość w polskich rodzinach migracyjnych (m.in. wyprowadzka z domu rodzinnego czy wybór ścieżek edukacyjno-zawodowych);
  • sprawdzi, jak młodzi ludzie poszukują swoich ścieżek między często konkurującymi ze sobą wizjami dorosłości z kraju wysyłającego (z Polski / od rodziców) i kraju przyjmującego (niemieckiego/norweskiego otoczenia, w tym rówieśników).

Projekt pozwoli nam uzupełnić lukę w wiedzy o młodych i pokoleniach w rodzinach migracyjnych. Dowiemy się, na ile młodzi ludzie wychowywani poza Polską wchodzą w dorosłość w sposób podobny do swoich rówieśników w Polsce oraz w krajach przyjmujących, skupiając się na tym, jaką rolę pełnią w procesach usamodzielniania ich rodzice.

Pustułka, Paula kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

Metodologia

Materiał badawczy zostanie zgromadzony w postępowaniu obejmującym cztery etapy (komponenty).

Zespół badawczy zastosuje podejście jakościowe obejmujące wielostanowiskowe, multiperspektywiczne badanie podłużne. Przeprowadzi 80 wywiadów z parami młodych dorosłych (w przedziale wiekowym 18–29 lat) oraz rodzicem z danej rodziny. 40 wywiadów zostanie zrealizowane w Niemczech (20 rodzin) oraz kolejne 40 w Norwegii (20 rodzin). Dodatkowo po około roku od pierwszych spotkań z badanymi, zespół skontaktuje się z badanymi ponownie, aby pozyskać dodatkowe informacje o zmianach w ich życiu.

Zespół badawczy

Zuzanna Kapciak
mgr Zuzanna Kapciak
doktorantka

Użyteczność wyników

Wyniki projektu ukażą specyfikę sytuacji młodych ludzi, których ścieżki do autonomii i sposoby wchodzenia w dorosłość kształtowane są przez różne czynniki, w tym: modele charakterystyczne dla kraju pochodzenia (mogą być preferowane przez rodziców) oraz modele tranzycji-w-dorosłość dominujące w społeczeństwie przyjmującym i reprezentowane przez rówieśników. Wyniki badania przyczynią się także do rozwoju socjologii młodych, rodzin i migracji oraz przełożą się na praktyczne rekomendacje dla polityk publicznych.