Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Instytut Nauk Społecznych

Instytut Nauk Społecznych zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny: nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

wydzial nauk spolecznych w warszawie

Działalność Instytutu

Koordynacja działalności naukowej

Instytut koordynuje i ewaluuje działalność naukowo-badawczą pracowników Uniwersytetu SWPS specjalizujących się w obszarze nauk socjologicznych, nauk o polityce i administracji oraz ekonomii i zarządzania. Integruje ekspertów z tych obszarów pracujących na Wydziale Nauk Humanistycznych i Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie oraz Wydziale Psychologii i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu.

Odpowiada za rozdział środków na prace badawcze, zwiększenie liczby pozyskiwanych grantów i udziału naszych specjalistów w międzynarodowych projektach naukowych, a także nawiązanie współpracy badawczej z zagranicznymi ośrodkami prowadzącymi badania w obszarze nauk społecznych.

Postępowania awansowe

Instytut wykonuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych, a także w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Dotychczas na uczelni wypromowano 21 doktorów w dyscyplinie nauk socjologicznych (stan na styczeń 2020 r.). Poznaj szczegóły

Centra badawcze

Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

Czytaj więcejNapisz do nas

Centrum prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych prawidłowości powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci na świecie. Gromadzi i analizuje najlepsze praktyki zarządzania, diagnozuje potrzeby finansowo-organizacyjne, opracowuje mierniki efektywności funkcjonowania różnorodnych miejsc pamięci, buduje międzysektorowy networking branży.

Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych

Napisz do nas

Centrum kieruje dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalista z obszaru polityki publicznej i współzałożyciel firmy badawczej EGO s.c. – Evaluation for Government Organizations. Naukowo zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych.

Centrum Studiów nad Demokracją

Czytaj więcejNapisz do nas

Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. Współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi.

Młodzi w Centrum Lab

Czytaj więcejNapisz do nas

Młodzi w Centrum Lab (Youth Research Center) to ośrodek naukowy wyodrębniony w ramach Uniwersytetu SWPS i prowadzący interdyscyplinarne badania w obszarze studiów nad młodymi. Centrum nie tylko zrzesza naukowczynie i naukowców na różnych etapach karier, ale też aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie aktywizacji młodych ludzi.Dołącz do nas na FB

Władze
Instytutu

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mikołaj Cześnik
zobacz biogram

Rada naukowa

Organem decyzyjnym Instytutu Nauk Społecznych jest Rada naukowa w składzie

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Klaus Bachmann
 • prof. dr hab. Igor Borkowski
 • prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowski
 • prof. dr hab. Radosław Markowski
 • dr hab. Katarzyna Januszkiewicz,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Evelina Kristanova, prof. Uniwersytetu SWPS
 • hab. Piotr Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Adam Leszczyński,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Igor Lyubashenko,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Karol Olejniczak,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Paulina Pustułka,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Benjamin Stanley,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Adam Szpaderski,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Michał Wenzel,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mariusz Wszołek,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Olga Barbasiewicz
 • dr Anita Basińska
 • dr Katarzyna Bąkowicz
 • dr Michał Chlebowski
 • dr Olga Czeranowska
 • dr Katarzyna Dębska
 • dr Agnieszka Golińska
 • dr Justyna Kajta
 • dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska
 • dr Agnieszka Kwiatkowska
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha
 • dr Iwona Morozow
 • dr Karolina Osterczuk
 • dr Wioletta Pacholarz
 • dr Anzhela Popyk
 • dr Mikołaj Rogiński
 • dr Monika Rosińska
 • dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska
 • dr Maciej Sychowiec
 • dr Oliwia Szczupska
 • dr Sylwia Szostak
 • dr Katarzyna Wojtkiewicz
 • dr Piotr Zagórski
 • dr Marcin Zaród
 • dr Olha Zelinska
 • dr Marta Żerkowska-Balas
 • mgr Zuzanna Kapciak – przedstawicielka doktorantów

Pracownicy
Instytutu

Nasz zespół tworzą uznani socjologowie, badacze opinii publicznej i rynku, politolodzy, eksperci ds. organizacji i zarządzania, ekonomiści, a także psychologowie i medioznawcy – znakomici specjaliści uznani w kraju i za granicą.

Bachmann, Klaus
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Klaus Bachmann
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog, historyk
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Klaus Bachmannpolitolog, socjolog, specjalizuje się m.in. w problematyce z zakresu integracji europejskiej a także ruchów totalitarnych
Barbasiewicz, Olga
Specjalizacja
Politolog, lektor języka japońskiego
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Olga Barbasiewicz
Miasto
warszawa
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Olga Barbasiewiczjaponistka, politolożka
Basińska, Anita
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anita Basińska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Teorii i Bada\u0144 Projektowania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anita Basińskasocjolog, autorka publikacji z zakresu kultury organizacyjnej i funkcjonowania przedsiębiorstw
Bąkowicz, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Bąkowicz
Miasto
warszawa
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Specjalizacja
komunikolożka, medioznawczyni
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Bąkowiczkomunikolożka, medioznawczyni, strateżka
Blachnicka-Ciacek, Dominika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dominika Blachnicka-Ciacek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Array
dr Dominika Blachnicka-Ciaceksocjolożka
Borkowski, Igor
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Igor Borkowski
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Stanowisko
profesor
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Spo\u0142ecznej"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Medioznawca, językoznawca, antropolog komunikacji
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Igor BorkowskiMedioznawca, językoznawca, antropolog komunikacji
Chlebowski, Michał
Etatowy
Tak
Specjalizacja
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o kulturze i religii, dziennikarz
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Michał Chlebowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Michał ChlebowskiDoktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o kulturze i religii, dziennikarz
Czeranowska, Olga
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Olga Czeranowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":"Katedry Socjologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Olga Czeranowskasocjolożka
Cześnik, Mikołaj
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog
Dębska, Katarzyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
socjolożka
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Dębska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Dębskasocjolożka
Filiciak, Mirosław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mirosław Filiciak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Medioznawca
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Humanistycznych"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":"Katedry Kultury i Medi\u00f3w"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii","Nazwa odmieniona":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii"}}
Obszar zainteresowania
medioznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mirosław Filiciakkulturoznawca
Golińska, Agnieszka
Specjalizacja
Psycholog, specjalistka ds. zarządzania
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Agnieszka Golińska
Tytuł
dr
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Golińskapsycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej
Hubert, Wit
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Wit Hubert
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Wit Hubert
Januszkiewicz, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Januszkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Januszkiewiczpsycholog, specjalista ds. organizacji i zarządzania
Jaskułowski, Krzysztof
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Krzysztof Jaskułowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog i historyk
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowskihistoryk i socjolog
Kajta, Justyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Socjolożka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Justyna Kajta
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Tytuł
dr
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Justyna Kajtasocjolożka
Kotłowska, Alicja
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr, LLM, MBA
Imię i nazwisko
Alicja Kotłowska
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
asystent
Specjalizacja
ekspertka ds. zarządzania
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
mgr, LLM, MBA Alicja Kotłowskaekspertka ds. zarządzania
Kristanova, Evelina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Evelina Kristanova
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Specjalizacja
medioznawczyni, teolożka, polonistka
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Evelina Kristanovamedioznawczyni, teolożka, polonistka
Kurowska-Wilczyńska, Kinga
Etatowy
Tak
Specjalizacja
project/portfolio menedżerka, ekspertka ds. organizacji, zarządzania i szkolnictwa wyższego, automatyczka i robotyczka
Biogram
Tak
Tytuł
dr inż.
Imię i nazwisko
Kinga Kurowska-Wilczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńskaproject/portfolio menedżerka, ekspertka ds. organizacji, zarządzania i szkolnictwa wyższego, automatyczka i robotyczka
Kwiatkowska, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kwiatkowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Kwiatkowskasocjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości
Kwiatkowski, Piotr Tadeusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Piotr Tadeusz Kwiatkowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, badacz opinii publicznej i rynku
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowskisocjolog, zajmuje się pamięcią zbiorową społeczeństwa polskiego
Leszczyński, Adam
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Leszczyński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Historyk, dziennikarz i publicysta
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Leszczyńskisocjolog, historyk
Lyubashenko, Igor
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Igor Lyubashenko
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":"Katedry Polityki i Polityk Publicznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
politologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Igor Lyubashenkopolitolog, interesuje się szeroko rozumianą problematyką transformacji w krajach postkomunistycznych
Łużniak-Piecha, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Łużniak-Piecha
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-biznesu
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Magdalena Łużniak-Piechapsycholog, zajmuje się badaniami z obszaru zarządzania, przywództwa, komunikacji i kultury organizacyjnej
Markowski, Radosław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Radosław Markowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog, socjolog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Radosław Markowskipolitolog i socjolog, stały komentator życia politycznego
Morozow, Iwona
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Iwona Morozow
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Kulturoznawca, antropolog i filmoznawca
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Iwona Morozowkulturoznawca, antropolog, filmoznawca
Olejniczak, Karol
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Karol Olejniczak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Doktor habilitowany nauk o polityce publicznej
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":"Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych"}}
Obszar zainteresowania
politologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Karol Olejniczakprofesor nauk o polityce publicznej
Osterczuk, Karolina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Karolina Osterczuk
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
asystent
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Karolina Osterczukprofesor nauk o polityce publicznej
Pacholarz, Wioletta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Wioletta Pacholarz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Wioletta Pacholarzspecjalistka ds. zarządzania i jakości
Popyk, Anzhela
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Anzhela Popyk
Tytuł
dr
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Specjalizacja
socjolożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anzhela Popyksocjolożka
Pustułka, Paula
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.
Rogiński, Mikołaj
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mikołaj Rogiński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Specjalista ds. zarządzania
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Mikołaj RogińskiSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.
Rosińska, Monika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Monika Rosińska
Miasto
warszawa
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Projektowania","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierowniczka","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Teorii i Bada\u0144 Projektowania","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Teorii i Bada\u0144 Projektowania"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Monika Rosińskasocjolożka
Sarnowska-Wilczyńska, Justyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Justyna Sarnowska-Wilczyńskasocjolożka, specjalizuje się w tematach związanych z przejściem z edukacji na rynek pracy
Stanley, Ben
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ben Stanley
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Politolog, socjolog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor uczelni
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ben Stanleypolitolog, zajmuje się badaniem zachowania wyborczego i problematyką populizmu w krajach państw Europy Środkowo-Wschodniej
Stasiuk-Krajewska, Karina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Karina Stasiuk-Krajewska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Specjalizacja
Medioznawca, teoretyk komunikacji, etyk komunikacji profesjonalnej
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
specjalista-ds-wizerunku
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Karina Stasiuk-Krajewskamedioznawca, teoretyk komunikacji, etyk komunikacji profesjonalnej
Szczupska, Oliwia
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Oliwia Szczupska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Oliwia Szczupska
Szostak, Sylwia
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Medioznawczyni, badaczka telewizji
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Sylwia Szostak
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Sylwia SzostakMedioznawczyni, badaczka telewizji
Szpaderski, Adam
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Szpaderski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
ekonomia-i-finanse
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam SzpaderskiEkspert w zakresie organizacji i zarządzania
Wenzel, Michał
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Michał Wenzel
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Michał Wenzelsocjolog, zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi
Wojtkiewicz, Katarzyna B.
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna B. Wojtkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
C-Level Menedżer, doradca biznesowy i prawny, badaczka w dziedzinie zarządzania i administracji publicznej
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"przewodnicz\u0105ca Komisji ds. programowych kierunku Zarz\u0105dzanie i przyw\u00f3dztwo","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik ","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":"Katedry Zarz\u0105dzania"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Katarzyna B. WojtkiewiczC-Level Menedżer, doradca biznesowy i prawny, badaczka w dziedzinie zarządzania i administracji publicznej
Zaborski, Marcin
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marcin Zaborski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Specjalizacja
Politolog, dziennikarz
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Marcin Zaborskipolitolog, dziennikarz, zajmuje się komunikowaniem społecznym i politycznym
Zagórski, Piotr
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Piotr Zagórski
Miasto
warszawa
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
politolog, socjolog
Tytuł
dr
Dyscyplina
Array
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Piotr Zagórskipolitolog, dziennikarz, zajmuje się komunikowaniem społecznym i politycznym
Zaród, Marcin
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marcin Zaród
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Marcin Zaród 
Zelinska, Olha
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Olha Zelinska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Tytuł
dr
Specjalizacja
socjolog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Olha Zelinskasocjolog
Żerkowska-Balas, Marta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Żerkowska-Balas
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Żerkowska-Balassocjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców

Aktualności

Konferencje18-06-2024

Miejsca pamięci: potrzeby i wyzwania

Czytaj więcej
Aktualności27-05-2024

Profesor Małgorzata Lisowska-Magdziarz w „Głosach Humanistyki” o głębszym znaczeniu mediów

Czytaj więcej
Aktualności16-05-2024

Za nami sympozjum „Researching Young Lives IV”

Czytaj więcej
Aktualności10-04-2024

Profesor Karolina Safarzyńska o tajemnym świecie ekonomii w „Głosach Humanistyki”

Czytaj więcej
Aktualności5-03-2024

Profesor Andrzej Leder bohaterem filozofii w „Głosach Humanistyki”

Czytaj więcej
Aktualności1-02-2024

Profesor Adam Pawłowski w „Głosach Humanistyki” – o moście łączącym nauki ścisłe z humanistycznymi

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania21-12-2023

Nowe technologie a zarządzanie miejscami pamięci

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania20-12-2023

„Jak, czego i po co uczyć o dezinformacji?” – weź udział w trzecim webinarze CEDMO dla nauczycieli

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia19-12-2023

Artykuł politologów z USWPS nagrodzony przez „East European Politics”

Czytaj więcej
Aktualności13-12-2023

Profesor Leszek Koczanowicz gościem pierwszego odcinka „Głosów Humanistyki”

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia8-12-2023

Kolejne granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z USWPS

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia28-11-2023

Naukowcy i naukowczynie Uniwersytetu SWPS w Komitetach PAN

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia8-11-2023

USWPS numerem 1 w Polsce w rankingu Times Higher Education dla nauk społecznych

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia27-10-2023

Uniwersytet SWPS z nagrodą Elsevier Research Impact Leaders Award 2023

Czytaj więcej

Działalność
naukowa

Obszary naukowo-badawcze

Analizujemy współczesne zjawiska społeczne, odpowiadamy na szybko zmieniającą się rzeczywistość, dzięki czemu wyniki naszych badań pozwalają instytucjom samorządowym na dostosowanie polityk publicznych do pojawiających się potrzeb, a także wdrożenie narzędzi, które podnoszą jakość życia gminy, regionu czy całego kraju.

Gov_LAB to jedyny w swoim rodzaju projekt edukacyjny skierowany do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadziliśmy szkolenie administracji publicznej w zakresie projektowania usługi i skutecznych instrumentów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów.

Z kolei projekt I-Trend dostarczył wiedzy na temat postrzegania i używania nowych substancji psychoaktywnych przez polską młodzież. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stworzyć tzw. Technical Folder, pokazujący techniczne, epidemiologiczne, psychospołeczne i polityczne implikacje konsumpcji dopalaczy dla jednostek i społeczeństw.

Prowadzimy też badania nad stosunkiem Polaków do Unii Europejskiej, migracją społeczną, poczuciem przynależności i partycypacji społecznej. Międzynarodowy projekt CEEYouth ma na celu zidentyfikować różne rodzaje ryzyka, których doświadczają młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście brexitu oraz przeanalizować wpływ kolejnych konsekwencji opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej na trajektorie ich życia.

Projekty naukowe

Lista

Spójność czy przestrzeń dla eksperymentowania? Analiza reakcji politycznej Polski na kryzys migracyjny wywołany eskalacją rosyjskiej agresji na Ukrainę

Czytaj więcej

Wyobraź sobie, że musisz rozwiązać ważny problem dotykający wielu ludzi. Czy powinieneś stworzyć szczegółowy plan i trzymać się go, czy też opracować bardziej ogólny plan, który pozwala na eksperymentowanie i uczenie się na błędach? To pytanie jest ważne z punktu widzenia polityk publicznych i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS zbada ten dylemat, analizując sposób, w jaki Polska radziła sobie z kryzysem migracyjnym spowodowanym agresją Rosji przeciwko Ukrainie w lutym 2022 r.

 Spójność czy przestrzeń dla eksperymentowania? Analiza reakcji politycznej Polski na kryzys migracyjny wywołany eskalacją rosyjskiej agresji na Ukrainę

ActEU
Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization

Czytaj więcej

Projekt ActEU (Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization), w który zaangażowało się 12 europejskich uczelni, ma na celu przeanalizowanie zaufania obywateli do instytucji politycznych oraz zapewnienie narzędzi umożliwiających aktywizację młodych obywateli. Z ramienia naszej uczelni projekt prowadzi prof. Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych USWPS.

ActEU – Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization

Angor animi
kultura lęku nowoczesnego

Czytaj więcej

Projekt dotyczy kluczowych problemów współczesnej kultury przesyconej niepokojem i konfliktem pojawiającym się na wielu płaszczyznach. Niestabilność struktur społecznych, kryzys tożsamości jednostki, nieprzewidywalność jutra, śmierć nieoswojona, życie na krawędzi – prof. Leszek Koczanowicz bada najważniejsze wyznaczniki społeczeństw późnej nowoczesności, składające się na kulturę lęku.

Angor animi: kultura lęku nowoczesnego

CEEYouth
Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu

Czytaj więcej

Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku mobilność młodych Polaków i Litwinów znacząco wzrosła, a Wielka Brytania stała się nowym domem dla wielu z nich. Sytuacja zmieniła się w czerwcu 2016 roku kiedy ogłoszone zostały wyniki referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Międzynarodowy projekt pod kierownictwem dr hab. Izabeli Grabowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS i dr Dovilė Jonavičienė z Public Policy and Management Institute z Litwy ma na celu zbadanie rodzajów ryzyka, na które narażeni są młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu.

CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy

Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej

Czytaj więcej

Czy celebryci to produkt społeczny stworzony przez media i odbiorców, czy też kreują się oni sami? Od tego pytania badawczego wyszedł zespół projektowy prof. dr. hab. Wiesława Godzica i na przestrzeni trzech ostatnich lat zgłębiał zagadnienie polskiego zjawiska celebrytyzmu. Przede wszystkim skupiał się na rozstrzygnięciu następujących kwestii: jak media oddziałują na celebrytów (ówczesnych lub potencjalnych) i jak celebryci wykorzystują media dla własnych celów. 

Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej

CEDMO
Central European Digital Media Observatory / Środkowoeuropejskie Centrum Obserwacji Dezinformacji Medialnej

Czytaj więcej

Zagadnienia związane z dezinformacją medialną są jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Także Europa Środkowa odczuwa w ostatnim czasie negatywne konsekwencje rozprzestrzeniania się fake newsów, w tym tych, które dotyczą tak ważnych tematów, jak polityka czy zdrowie. Problem ten stał się szczególnie istotny w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie. Badania nad dezinformacją medialną i działania profilaktyczne w tym zakresie powinny mieć charakter multidyscyplinarny i ponadnarodowy, gdyż zjawisko to przekracza granice państw i kontynentów, a przy tym jest niezwykle złożone pod względem tematyki i struktury. W celu walki z powszechną dezinformacją powstało Środkowoeuropejskie Centrum Obserwacji Dezinformacji Medialnej (CEDMO). Na realizację tego projektu Uniwersytet SWPS otrzymał dofinansowanie 773 330 zł od Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF) oraz 231 999 zł od Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane. Wkład własny Uniwersytetu SWPS wynosi 25 788 zł.

Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

CHILDTRAN
Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

Czytaj więcej

Dzieci imigrantów, przybywające do Polski z różnych krajów, rozpoczynają naukę w szkole i zaczynają budować poczucie przynależności i przywiązania do zamieszkanego przez nich kraju. W jaki sposób dzieci z różnym kapitałem społecznym, kulturowym i gospodarczym doświadczają przemian transgranicznych i procesu socjalizacji w Polsce? Jakie instytucje i osoby, czyli tzw. „aktorzy socjalizacji”, odgrywają w Polsce rolę w procesach przystosowywania się dzieci do nowego środowiska? Jaki jest wpływ rodziny, szkoły, rówieśników, religii i mediów na doświadczenia dzieci w nowym otoczeniu? Na te pytania w swoim projekcie badawczym odpowiada socjolog Anzhela Popyk. 

CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

Demokratyczne projektowanie
dla zrównoważonego rozwoju

Czytaj więcej

Międzynarodowy projekt, którym z ramienia Uniwersytetu SWPS kieruje prof. Karol Murlak, dyrektor Instytutu Projektowania, ma na celu wykorzystanie prototypowania i testowania rozwiązań projektowych, aby móc skutecznie radzić sobie z konfliktami społecznymi powstającymi na tle zmian klimatycznych. W projekt włączonych jest 19 instytucji z 9 krajów.

Demokratyczne projektowanie dla zrównoważonego rozwoju

DIASPOlitic:
Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

Czytaj więcej

Kierownikiem polskiego zespołu realizującego projekt „DIASPOlitic: zrozumienie politycznej dynamiki społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracji” jest dr hab. Benjamin Stanley, prof. Uniwersytetu SWPS z Centrum Studiów nad Demokracją.

DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

Dokąd zmierza Partnerstwo Wschodnie? Niespokojne sąsiedztwo z perspektywy państwa, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Dokąd zmierza Partnerstwo Wschodnie? Niespokojne sąsiedztwo z perspektywy państwa, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli

Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy

Czytaj więcej

Masowe ludobójstwo popełnione na osobach pochodzących z ludu Tutsi, to nie jedyny istotny punkt w historii Rwandy, której początki sięgają pierwszego tysiąclecia naszej ery. Znaczny dorobek naukowy polskich i niemieckich antropologów jest w dużej mierze nieznany szerszemu odbiorcy – z powodu barier językowych, bądź niedostępności materiałów archiwalnych. Projekt, pod kierownictwem prof. dr hab. Klausa Bachmanna, ma na celu opracowanie anglojęzycznej wersji dotąd niepublikowanych źródeł dotyczących przedkolonialnej historii Rwandy i udostępnienie jej szerszemu odbiorcy.

Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy

GEMTRA
Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek

Czytaj więcej

„By wychować dziecko potrzeba całej wioski”, w Polsce tę „wioskę” często stanowią wyłącznie kobiety. Pomimo tego, że wraz ze zmianą czasów zmienia się również podejście do rodzicielstwa, to w społeczeństwie nadal panuje przekonanie, że to przede wszystkim matka jest odpowiedzialna za wychowanie dziecka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie. Projekt dr Pauli Pustułki, realizowany w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab, ma na celu zbadanie procesu przejścia do macierzyństwa z perspektywy trzech pokoleń Polek: przyszłych młodych mam, ich matek i babć.

GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek

Głosy Humanistyki
Seria podcastów o użyteczności nauk społecznych i humanistycznych

Czytaj więcej

Projekt nr POPUL/SN/0275/2023/01; konkurs: Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki

Głosy Humanistyki

Historia Rwandy

Czytaj więcej

O ludobójstwie w Rwandzie każdy już kiedyś słyszał, ale historia tego kraju siega nieco dalej. Przez wieki był de facto poza zasięgiem państw kolonialnych i do czasów belgijskich zachował daleko idącą autonomię. Do dziś nie doczekał się opracowania całościowej historii, m.in. dlatego, że zbiory dokumentów na temat historii Rwandy są rozsiane po całym świecie: w Belgii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Tanzanii i we Włoszech. Teraz się to zmieni, pod kierunkiem prof. Klausa Bachmanna powstanie pierwsza monografia historii Rwandy, od początków rwandyjskiego państwa do dziś.

Historia Rwandy

I-TREND
Internet Tools for Research in Europe on New Drugs

Czytaj więcej

Dopalacze są bardziej popularne niż LSD czy grzyby halucynogenne. Zaraz za alkoholem, marihuaną, ecstasy czy amfetaminą są czwartą najczęściej wskazywaną używką. Wyniki badania realizowanego przez zespół prof. Piotra Sałustowicza z Uniwersytetu SWPS w ramach międzynarodowego projektu: „I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w Europie” dostarczają wiedzy na temat postrzegania i używania nowych substancji psychoaktywnych przez polską młodzież. Przebadano grupę 1385 osób, w której 88% stanowili mężczyźni i kobiety poniżej 25 roku życia.

I-TREND: Internet Tools for Research in Europe on New Drugs

Informacja zwrotna jako interwencja publiczna. Analiza porównawcza polityk przeciwdziałających marnowaniu żywności i testowanie ich mechanizmów z wykorzystaniem poważnych gier

Czytaj więcej

Naukowiec z Uniwersytetu SWPS pragnie zbadać, w jaki sposób można wykorzystać informacje zwrotne, aby poprawić indywidualne i zbiorowe zachowania w obszarach ważnych dla naszych społeczeństw (jednym z takich obszarów jest problem marnowania żywności w rozwiniętych krajach świata).

Informacja zwrotna jako interwencja publiczna. Analiza porównawcza polityk przeciwdziałających marnowaniu żywności i testowanie ich mechanizmów z wykorzystaniem poważnych gier

INSIMO: (Nie)stabilność zawodowa oraz (nie)mobilność przestrzenna w perspektywie młodych ludzi w ruchu. Wpływ pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Naukowczynie z Uniwersytetu SWPS podjęły się zbadania, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na życie młodych ludzi: na ich kariery zawodowe, życie codzienne i różne aspekty mobilności przestrzennej. Grupę badaną stanowiły osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszym projekcie prowadzonym w naszej uczelni. Zespół badawczy pragnął porównać, jak zmieniło się życie młodych ludzi pod wpływem kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

INSIMO: (Nie)stabilność zawodowa oraz (nie)mobilność przestrzenna w perspektywie młodych ludzi w ruchu. Wpływ pandemii COVID-19

Instytucjonalizacja partii politycznych
w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnych

Czytaj więcej

W jaki sposób nowe tematy stają się źródłem konfliktów politycznych? Jak rozumienie demokracji zmieniało się na przestrzeni lat? Czy można przewidzieć, które partie szybko upadną, a które staną się ważnymi aktorami politycznymi? Projekt, pod kierownictwem dr Agnieszki Kwiatkowskiej, ma na celu analizę procesu instytucjonalizacji partii politycznych w parlamentach pięciu krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry) za pomocą ilościowych metod analizy danych tekstowych (debaty parlamentarne) i danych liczbowych (głosowania imienne) na innowacyjnej bazie danych, która zostanie utworzona w projekcie.

Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnych

MINTE
Integracja Migrantów przez Edukację

Czytaj więcej

Analiza sytuacji uchodźczej migrantów oraz istniejących mechanizmów pomocowych ma posłużyć do stworzenia skuteczniejszych strategii integracyjnych w ramach międzynarodowej współpracy.

Integracja Migrantów przez Edukację (MINTE)

Intencjonalizm lub funkcjonalizm
dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero

Czytaj więcej

Wraz z końcem XIX i na początku XX wieku polityka kolonizacyjna cesarskich Niemiec w Afryce Południowo-Zachodniej staje się coraz bardziej agresywna. Gdy ogłoszono budowę kolei biegnącej przez ziemię Hererów, wybucha powstanie, do którego dołącza lud Nama. Brutalnie stłumiony przez cesarskie wojska bunt daje początek okrutnej polityce eksterminacyjnej. W jej wyniku w ciągu trzech lat ginie 80 proc. populacji Hererów i 50 proc. populacji Nama. Do dziś w środowisku badaczy kolonializmu trwa spór, czy polityka Cesarstwa Niemieckiego wobec Hererów i Nama była ludobójstwem, i czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między tą polityką a działaniami Trzeciej Rzeszy. Projekt prof. Klausa Bachmanna ma rzucić nowe światło na tamte wydarzenia i przyczynić się do rozstrzygnięcia sporu.

Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero

IRIMTA
Relacje międzypokoleniowe we wchodzeniu-w-dorosłość migrantów i migrantek. Badanie polskich rodzin młodych dorosłych w Niemczech i Norwegii

Czytaj więcej

Projekt nr 2022/47/O/HS6/00976, grant PRELUDIUM BIS

IRIMTA. Relacje międzypokoleniowe we wchodzeniu-w-dorosłość migrantów i migrantek. Badanie polskich rodzin młodych dorosłych w Niemczech i Norwegii

Kluczowe czynniki
warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Czytaj więcej

Muzea i miejsca pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady służą nam wszystkim jako ostrzeżenie i lekcja przed strasznymi zbrodniami totalitaryzmów. Jednak, żeby to ostrzeżenie było słyszalne i czytelne, miejsca te muszą być zachowane, muszą funkcjonować i edukować. Dla zabezpieczenia tych ogromnych wartości społecznych potrzebne są znaczące nakłady. Większość zinstytucjonalizowanych miejsc pamięci boryka się z poważnymi problemami natury organizacyjno-finansowej, choć niektóre coraz efektywniej realizują swoją misję społeczną wytyczając standardy w zakresie zarządzania, fundrisingu i upamiętniania.

Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Kultura organizacyjna w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów w Polsce

Czytaj więcej

Projekt jest finansowany w ramach programu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki w latach 2022–2023, nr projektu 2022/06/X/HS4/01099.

Kultura organizacyjna w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów w Polsce

Łagodzenie skutków populizmu

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Łagodzenie skutków populizmu

Mierząc populizm: badanie pilotażowe mające na celu udoskonalenie istniejących pytań

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Mierząc populizm: badanie pilotażowe mające na celu udoskonalenie istniejących pytań

Międzynarodowe Trybunały Karne
jako aktorzy zmian wewnętrznych

Czytaj więcej

Międzynarodowe trybunały karne dla Rwandy i byłej Jugosławii miały przyczynić się do pojednania zwaśnionych stron i utrzymania pokoju. Co tak naprawdę zmieniło się na przestrzeni 20 lat funkcjonowania tych instytucji? Czy trybunały doprowadziły w tych państwach do reform? Czy zmienił się dyskurs polityczny i ramy mediów?

Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznych

Międzynarodowe Trybunały Karne
w perspektywie porównawczej

Czytaj więcej

Międzynarodowe Trybunały Karne dla Rwandy i byłej Jugosławii zostały powołane, aby pojednać zwaśnione strony i zaprowadzić pokój w krajach przez wiele lat pogrążonych w konflikcie. Projekt pod kierownictwem prof. dr. hab. Klausa Bachmanna stanowi podsumowanie całokształtu prac obydwu trybunałów. Ponadto rezultatem prowadzonych badań są dwie książki: „When Justice Meets Politics” i „The UN International Criminal Tribunals. Transition without Justice”, zawierające niepublikowane dotąd materiały.

Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej

MIMY:
Empowerment through liquid integration of migrant youth in vulnerable conditions

Czytaj więcej

Liderem projektu jest Uniwersytet Luksemburski, partnerem – Uniwersytet SWPS.

MIMY: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions

Model efektywnego zarządzania
rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym

Czytaj więcej

Projekt, który realizuje dr hab. Adam Szapderski, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci, przedstawia innowacyjne podejście do trudnego tematu efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym. To propozycja strategii upamiętnienia tragicznej historii ludobójstwa dokonanego przez Niemców na ludności cywilnej Warszawy i okolic w czasie II wojny światowej.

Model efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym

Plemienność czy obojętność?
Badanie rzeczywiście istniejących wartości demokratycznych i ich konsekwencji w Polsce

Czytaj więcej

Naukowiec z Uniwersytetu SWPS bada preferencje wyborcze Polek i Polaków. Po 2015 r. standardy demokratyczne w Polsce uległy stanowczemu pogorszeniu. Jednak kluczową kwestią dla zespołu badawczego jest to, czy nasi wyborcy dostrzegają tę zmianę i jak na nią reagują. Czy są zdolni do tego, by rozliczyć rządzących? Czy może przyzwyczaili się, że mamy do czynienia z „innym” rodzajem demokracji?

Plemienność czy obojętność? Badanie rzeczywiście istniejących wartości demokratycznych i ich konsekwencji w Polsce

Polaryzacja i konsensus
w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnych

Czytaj więcej

Jaki jest poziom polaryzacji systemów partyjnych? Jakie są relacje między większością rządową a opozycją? Jak podziały socjo-polityczne, obserwowane na poziomie elektoratu, funkcjonują na poziomie głosowań parlamentarnych? Projekt Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnych ma na celu stworzenie zbioru danych wyników indywidualnych głosowań w wybranych parlamentach krajów Europy Środkowej takich jak Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Litwa, Rumunia. Dr Agnieszka Kwiatkowska zbada między innymi zróżnicowanie wymiarów strukturalizujących rywalizację partyjną, spójność ideologiczną ugrupowań i warunki sprzyjające przekształcaniu się wewnątrzpartyjnych podziałów ideologicznych w rozpad partii lub utratę członków.

Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej – analiza głosowań parlamentarnych

Political branding
nowe podejście do relacji partia-wyborca

Czytaj więcej

42 jedn. finans.:

Political branding: nowe podejście do relacji partia–wyborca

Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2023

Czytaj więcej

Prof. Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS kieruje edycją Polskiego Generalnego Studium Wyborczego 2023. PGSW to pionierska inicjatywa, mająca na celu rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju – wyborów parlamentarnych. Stanowi odpowiednik badań empirycznych nad ogólnokrajowymi wyborami, prowadzonych w większości dojrzałych demokracji i stanowiących kanon w dziedzinie socjologii polityki i nauk o polityce.

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2023

Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

Programy edukacji przejściowej: zrozumienie i wsparcie poczucia przynależności i partycypacji społecznej dzieci-migrantów w społecznościach europejskich

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Programy edukacji przejściowej: zrozumienie i wsparcie poczucia przynależności i partycypacji społecznej dzieci-migrantów w społecznościach europejskich

Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy
rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów

Czytaj więcej

42 jedn. finans.:

Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów

RaM-CLASS
Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu

Czytaj więcej

Projekt nr 2022/47/D/HS6/00726, grant SONATA 18

RaM-CLASS. Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu

Relacje pomiędzy ruchami społecznymi a partiami politycznymi
na rzecz reprezentacji demokratycznej grup społecznych w Europie

Czytaj więcej

Coraz większym zainteresowaniem naukowców cieszy się temat relacji ruch–partia. Zależności między ruchami społecznymi i partiami nie zostały jeszcze dogłębnie zbadane przez nauki społeczne. Niewiele wiadomo o tym, jak często i na jakich zasadach obie strony nawiązują współpracę oraz czy i jak tworzą relacje międzynarodowe. Nie wiadomo również, jakie mechanizmy ułatwiają, a jakie utrudniają tę współpracę. To, czego jeszcze nie wiemy o relacjach ruch–partia na podstawie m.in. przykładów z Polski (Strajk Kobiet), Ukrainy (Euromajdan) i Niemiec (Piątki dla przyszłości) zbada w swoim projekcie naukowym dr Olga Zelinska z Instytutu Nauk Społecznych Unwiersytetu SWPS.

Relacje pomiędzy ruchami społecznymi a partiami politycznymi na rzecz reprezentacji demokratycznej grup społecznych w Europie

Rodzina w kontekście migracyjnym. Polskie rodziny w Irlandii

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Rodzina w kontekście migracyjnym. Polskie rodziny w Irlandii

Siła negocjacyjna UE i państw członkowskich w świetle teorii graczy weto (veto player theory)

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Siła negocjacyjna UE i państw członkowskich w świetle teorii graczy weto (veto player theory)

Socjologiczne i psychologiczne determinanty radzenia sobie z szybkimi zmianami społecznymi

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Socjologiczne i psychologiczne determinanty radzenia sobie z szybkimi zmianami społecznymi

Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego

Stosunek Polaków do UE, demokracji i państwa prawa (2018–2019)

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Stosunek Polaków do UE, demokracji i państwa prawa (2018–2019)

Transmisja rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Transmisja rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

Transnacjonalizm i kolonializm
Wspólnoty osadnicze w Afryce południowej między narodowym socjalizmem i apartheidem

Czytaj więcej

Numer projektu: 2020/37/B/HS3/00643, konkurs OPUS 19

Transnacjonalizm i kolonializm. Wspólnoty osadnicze w Afryce południowej między narodowym socjalizmem i apartheidem

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

Czytaj więcej

Ścisła współpraca organizacji pozarządowych, obejmująca m.in. wymianę informacji i doświadczeń, wspólne planowanie i tworzenie projektów, pomoc materialną, sprzyja rozwojowi trzeciego sektora. Zespół pod kierownictwem Agnieszki Kaim zbada kondycję sektora NGO w Polsce oraz relacje między wybranymi 30 organizacjami.  

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

ULTRAGEN
Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji

Czytaj więcej

Wydarzenia związane z globalną pandemią Covid-19 zmieniają charakter różnych procesów społecznych, w tym wpływają na sposoby myślenia o drogach do stawania się dorosłym wśród młodych ludzi i w ich rodzinach. Traktując globalny kryzys zdrowia publicznego jako tło przemian, w projekcie ULTRAGEN – realizowanym w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab – chcemy się dowiedzieć, jakie są długofalowe skutki kryzysów społecznych na dorosłość we współczesnej Polsce.

ULTRAGEN. Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji

Wertewandel In Ostdeutchland und Polen im Lichte von Meinungsumfragen

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Wertewandel In Ostdeutchland und Polen im Lichte von Meinungsumfragen

Wiedza polityczna w Polsce

Czytaj więcej

Czy przeciętny Polak interesuje się polityką? Czy zna posłów ze swojego okręgu wyborczego i ministrów rządu? Czy czytał Konstytucję i czy wie jakie przepisy uchwala rząd? Zespół socjologów i politologów z Uniwersytetu SWPS, pod kierownictwem dr hab. Mikołaja Cześnika, prof. Uniwersytetu SWPS, zbada jaki jest stan wiedzy politycznej Polaków i jak ta wiedza wpływa na ich decyzje wyborcze i w konsekwencji na politykę kraju.

Wiedza polityczna w Polsce

Wpływ mediów na postawy polityczne

Czytaj więcej

Mówi się, że media są czwartą władzą lub też, że stanowią jej narzędzie. Docierają do szerokiej publiczności, kształtują poglądy polityczne, mają realne oddziaływanie na demokrację. Do jakiego stopnia są ważne dla polityki? Jak dalece wpływają na przekonania? Jak ustrukturyzowana jest konsumpcja mediów w grupach wyróżnionych ze względu na postawy? Zespół badawczy dr. Michała Wenzla postanowił okreslić skalę i charakter wpływu mediów – zarówno tradycyjnych, jak i społecznościowych – na orientacje polityczne.

Wpływ mediów na postawy polityczne

Wpływ Międzynarodowego Prawa Karnego na funkcjonowanie społeczeństw

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Wpływ Międzynarodowego Prawa Karnego na funkcjonowanie społeczeństw

Wpływ reguł wyborczych
na jakość demokracji lokalnej w Polsce

Czytaj więcej

Wyniki badania posłużą międzynarodowej społeczności akademickiej jako obowiązkowy punkt referencyjny. Mogą mieć również bardzo duży wpływ na projektowanie regulacji wyborczych oraz sposób, w jaki politycy i badacze polityki oceniać będą poszczególne reguły gry wyborczej.

Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych (ICT) w adaptacji i integracji imigrantów

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych (ICT) w adaptacji i integracji imigrantów

Zaawansowane zapobieganie konfliktom

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Nauk Społecznych i finansowany przez Instytut Nauk Społecznych.

Zaawansowane zapobieganie konfliktom

Publikacje
naukowe

Publikujemy w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Nasze rozważania koncentrują się na najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej. Analizujemy zagadnienia związane z mitycznymi i symbolicznymi aspektami polityki, pamięcią zbiorową i sprawiedliwością w czasach transformacji. Badamy systemy polityczne, w szczególności demokrację. Poruszamy tematy związane z integracją europejską i współczesnymi migracjami, a także naturą przywództwa i zarządzania oraz mechanizmami zachowań organizacyjnych.

Zobacz listę naszych publikacji

Postępowania
awansowe

Instytut prowadzi postępowania awansowe w dyscyplinach: nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia na drodze do uzyskania stopnia doktora zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS.

Zobacz ofertę Szkoły Doktorskiej

Postępowanie doktorskie i habilitacyjne
Nowy tryb

Wszystkie postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego rozpoczęte po 1 października 2019 r. prowadzone są na zasadach określonych w przepisach z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w regulaminie zatwierdzonym przez Senat Uniwersytetu SWPS.

Regulaminy i akty prawne

Postępowanie doktorskie i habilitacyjne
Stary tryb

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowania o nadanie stopnia doktora wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych (akty prawne poniżej). Jeżeli wspomniane postępowania o nadanie stopnia doktora nie zakończą się do 31 grudnia 2021 r., zostaną umorzone.

Ustawy i rozporządzenia

Postępowania doktorskie w toku

Informacje o obronach doktorskich wraz z aktualnymi terminami i adresami internetowymi przygotowanymi na potrzeby przeprowadzenia publicznych obron można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu SWPS.

Zakończone postępowania doktorskie

Postępowania habilitacyjne w toku

 • dr Stanisław Kozłowski

 • dr Beata Nessel-Łukasik

 • dr Marta Żerkowska-Balas