Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Michał Wenzel

Instytut Nauk Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. Zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi, a także socjologicznymi aspektami mediów. W pracy naukowej skupia się na tym, jak media kształtują postawy polityczne oraz społeczeństwo obywatelskie. Bada relacje między sondażami przedwyborczymi a marketingiem politycznym.

Specjalizuje się również w sondażach opinii publicznej i statystyce. Interesuje się rolą ruchów społecznych w procesach demokratyzacji. Badał związki zawodowe i prawa pracownicze.

Jest członkiem zespołu badawczego Demokratycznego Audytu Polski, działającego przy Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS. Autor i współautor licznych artykułów naukowych m.in. na temat modeli społeczno-ekonomicznych i ruchów społecznych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznej, opinii publicznej, statystyki, a także seminaria tematyczne.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Socjologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni