Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
naukowo-badawczy
aplikacyjny
społeczny
komercyjny
realizowany

Kluczowe czynnikiwarunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Adam Szpaderski
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Szpaderski

Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania

zobacz biogram
wartość projektu: 106 200 PLN
instytucja finansująca: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020

Muzea i miejsca pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady są dla nas przede wszystkim ostrzeżeniem i lekcją o strasznych zbrodniach totalitaryzmów. Jednak aby to ostrzeżenie było słyszalne i czytelne, miejsca te muszą być zachowane, muszą funkcjonować i edukować. Dla zabezpieczenia tych ogromnych wartości społecznych potrzebne są znaczące nakłady. Większość miejsc pamięci boryka się z poważnymi problemami natury organizacyjno-finansowej, choć niektóre coraz efektywniej realizują swoją misję społeczną, wytyczając standardy w zakresie zarządzania, fundrisingu i upamiętniania.

 

projekt BADAWCZY

KLUCZOWE CZYNNIKI  

warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Budżet106 200 PLN
Jednostka finansująca logo auschwitz

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020  


Muzea i miejsca pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady służą nam wszystkim jako ostrzeżenie i lekcja przed strasznymi zbrodniami totalitaryzmów. Jednak, żeby to ostrzeżenie było słyszalne i czytelne, miejsca te muszą być zachowane, muszą funkcjonować i edukować. Dla zabezpieczenia tych ogromnych wartości społecznych potrzebne są znaczące nakłady. Większość zinstytucjonalizowanych miejsc pamięci boryka się z poważnymi problemami natury organizacyjno-finansowej, choć niektóre coraz efektywniej realizują swoją misję społeczną wytyczając standardy w zakresie zarządzania, fundrisingu i upamiętniania.

Założenia projektu

Cele projektu

Projekt zakłada identyfikację i analizę kluczowych czynników warunkujących realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz opracowanie strategii rozwoju instytucji z wykorzystaniem metody analizy SWOT/TOWS ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Plan badań

Projekt składa się z następujących szczegółowych etapów badawczych realizowanych przy pomocy specjalistycznych metod naukowych:

 • opracowanie narzędzia diagnozy strategicznej branży
 • identyfikacja i analiza czynników makrootoczenia przy użyciu segmentacji PESTEL oraz metody scenariuszowej
 • identyfikacja i analiza czynników mikrootoczenia przy użyciu analizy pięciu sił Portera, oraz oceny punktowej branży
 • identyfikacja i analiza czynników wewnętrznych muzeów i miejsc pamięci przy użyciu metody bilansu strategicznego oraz listy kluczowych czynników sukcesu
 • klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną muzeów i miejsc pamięci przy użyciu analizy SWOT
 • obliczenie siły wpływu poszczególnych czynników na pozycję strategiczną instytucji przy użyciu analizy TOWS
 • określenie pozycji strategicznej i kierunków rozwoju badanych muzeów i miejsc pamięci
 • sformułowanie propozycji usprawnień w politykach państwowych w oparciu o empirycznie zdefiniowane katalogi dobrych praktyk branży

Rezultaty projektu zostaną wykorzystane do skonstruowania narzędzi międzynarodowych badań porównawczych nad determinantami i strategiami efektywności zinstytucjonalizowanych miejsc pamięci związanych z niemieckim nazistowskim systemem obozowym w Europie.

Szpaderski, Adam kierownik projektu ze strony Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Szpaderski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
ekonomia-i-finanse
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam SzpaderskiEkspert w zakresie organizacji i zarządzania

Dofinansowanie Projektu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo mkidn male

 

Zespół badawczy

Szpaderski, Adam kierownik projektu ze strony Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Szpaderski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
ekonomia-i-finanse
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam SzpaderskiEkspert w zakresie organizacji i zarządzania
Cywiński, Piotr główny ekspert ze strony Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Piotr M. A. Cywiński
dr Piotr M. A. CywińskiEkspert w zakresie organizacji i zarządzania

Komitet Programowy

 • dr Piotr M. A. Cywiński - przewodniczący Komitetu Programowego
  Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Prezes Zarządu Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz Główny Ekspert Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS
 • Janusz Barszcz
  Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 • dr Edward Kopówka
  Dyrektor Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944)
 • dr Tomasz Kranz
  Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944), Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943), oraz Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943)
 • Michał Niezabitowski
  Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (organizator: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow)
 • Piotr Tarnowski
  Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945)
 • dr Anna Ziółkowska
  Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS - sekretarz Komitetu Programowego, Kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS Uniwersytetu SWPS

 

Badane instytucje

 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 • Państwowe Muzeum na Majdanku. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944)
 • Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943)
 • Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943)
 • Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
 • Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945)
 • Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
 • Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 • Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944)

Efekt i beneficjenci projektu

Efektem projektu będzie opracowanie zbiorczego raportu końcowego zawierającego identyfikację i analizę kluczowych czynników warunkujących realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, oraz strategie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Docelowi beneficjenci to MKiDN, muzea martyrologiczne organizowane/współprowadzone przez MKiDN, muzea martyrologiczne organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz badacze.

Partnerzy projektu

logotypy cbnemp pol4

Jednostka realizująca

Projekt realizowany jest w ramach działalności Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.