Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Głosy Humanistyki
społeczny
realizowany

Głosy HumanistykiSeria podcastów o użyteczności nauk społecznych i humanistycznych

Karina Stasiuk-Krajewska
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Karina Stasiuk-Krajewska

medioznawca, teoretyk komunikacji, etyk komunikacji profesjonalnej

zobacz biogram
wartość projektu: 371 695 PLN
budżet Uniwersytetu SWPS: 308 880 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
dyscyplina: nauki o komunikacji i mediach
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2023 2024 2025

Grupa naukowców i studentów z Uniwersytetu SWPS nagra 24 odcinki podcastu promującego nauki humanistyczne i społeczne. Zaproszeni goście – autorytety ze świata polskiej nauki i sztuki – udowodnią, że medialny obraz humanistyki i humanistów często bywa krzywdzący i nieprawdziwy. Profesor Karina Stasiuk-Krajewska oraz red. Tomasz Wołodźko wraz zespołem podejmą próbę „odczarowania” tego obszaru nauki za pomocą innowacyjnego, atrakcyjnego medialnie formatu.

Projekt nr POPUL/SN/0275/2023/01; konkurs: Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki

Odcinki podcastów

1.

Podcast z udziałem prof. Leszka Koczanowicza

Czy współczesna polska humanistyka powinna szukać swoich superbohaterów? O czym i jakim głosem zechcą do nas mówić? Jak bardzo bywają dla nas niezbędni, a jednocześnie ukryci w gąszczach rynkowej ekonomii, parametryzacji i bieżących powinności? Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu z udziałem wybitnego kulturoznawcy – prof. Leszka Koczanowicza.

Link do 1. odcinka

2.

Podcast z udziałem prof. Adama Pawłowskiego

Rozmowa z prof. Adamem Pawłowskim wprowadzi słuchaczy w świat humanistyki cyfrowej i przybliży innowacyjne podejście do integracji różnych dziedzin nauki. Postawione zostaną również pytania o to, gdzie szukać granic między naukami ścisłymi a humanistycznymi.

Link do 2. odcinka

3.

Podcast z udziałem prof. Andrzeja Ledera

Profesor Andrzej Leder: „Społeczeństwo, w którym żyjemy, jest społeczeństwem zaprojektowanym przez myślicieli i rządzą nim idee. Dotyczy to każdego społeczeństwa nowożytnego”.

Link do 3. odcinka

4.

Podcast z udziałem prof. Karoliny Szafarzyńskiej

Profesor Karolina Safarzyńska: „Kiedy poznałam ekonomię złożoności, okazało się, że istnieje cały tajemny świat, który odrzuca założenia ekonomii klasycznej”.

Link do 4. odcinka

5.

Podcast z udziałem dr hab. Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz, prof. UJ

Profesor Małgorzata Lisowska-Magdziarz: „Jako jedyny byt w przyrodzie mamy tę nadzwyczajną umiejętność używania całego świata w celu przekazywania treści, których w danym momencie tu nie ma, ale zostają one przywołane poprzez użycie jakiegoś znaku”.

Link do 5. odcinka

O projekcie

Celem niniejszego projektu jest popularyzacja wiedzy oraz wzbudzenie zainteresowania naukami społecznymi i szeroko pojętą humanistyką. Twórcy projektu pragną pokazać, iż prowadzenie badań i tworzenie teorii w tych obszarach jest nie tylko społecznie ważne i użyteczne, lecz także pasjonujące.

Zespół prof. Kariny Stasiuk-Krajewskiej przygotuje 24 podcasty w języku polskim. W charakterze bohaterów i bohaterek odcinków podcastu wystąpią polscy badacze i badaczki z obszaru nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk o sztuce (w sumie 24 gości). Będą to osoby, których osiągnięcia naukowe mają nie tylko ogromne znaczenie teoretyczne i badawcze, lecz także charakteryzują się dużą wagą społeczną i mogą być interesujące dla osób na co dzień nie zajmujących się nauką.

Podcasty będą miały atrakcyjny medialnie format i trafią do szerokich grup odbiorców oraz istotnych grup interesariuszy dzięki rozbudowanej komunikacji w mediach tradycyjnych oraz social mediach. Z bohaterami i bohaterkami każdego z odcinków prowadzący rozmawiać będą o tym, na czym polegają ich koncepcje i badania naukowe, jak pracują, kiedy i skąd przychodzą do nich pomysły na książki czy publikacje, co uważają za swoje największe sukcesy i porażki, co jest dla nich sensem i motorem do pracy. A także – co o tym sądzi ich rodzina, przyjaciele czy znajomi; jaka książka ukształtowała ich sposób myślenia o świecie; co lubią czytać, oglądać, słuchać w czasie, kiedy nie zajmują się nauką itp.

Zwieńczeniem projektu będzie publikacja książki, zawierającej rozmowy z bohaterami/bohaterkami podcastów oraz event mający na celu promocję książki i debatę o społecznej roli nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce.

Nauki społeczne i humanistyczne nie mają w Polsce zbyt dobrej opinii. Często postrzega się je jako nieużyteczne, niekonkretne, a w dodatku nudne. Chcemy zmienić to – w naszej opinii – głęboko nieprawdziwe przekonanie. Chcemy pokazać badaczy i badaczki, którzy odkrywają rzeczy nie tylko przydatne społecznie, lecz także fascynujące i otwierające głowę na zupełnie nowe sposoby myślenia o świecie. Zależy nam na tym, żeby zaprezentować nie tylko ich pomysły teoretyczne czy badawcze, ale przede wszystkim ich samych jako osoby – to, jak i gdzie pracują, skąd czerpią pomysły, co ich cieszy, a co frustruje w ich pracy naukowej... Zapraszamy do słuchania co miesiąc!

Stasiuk-Krajewska, Karina kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Karina Stasiuk-Krajewska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Specjalizacja
Medioznawca, teoretyk komunikacji, etyk komunikacji profesjonalnej
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
specjalista-ds-wizerunku
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Karina Stasiuk-Krajewskamedioznawca, teoretyk komunikacji, etyk komunikacji profesjonalnej

Zespół badawczy

Karina Stasiuk-Krajewska
dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. USWPS
kierowniczka projektu

Czytaj więcej

Karina Stasiuk-Krajewska

Doktor habilitowana w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach, prof. USWPS. Swoje zainteresowania badawcze wiąże z aksjologią mediów oraz etyką branż profesjonalnego komunikowania publicznego (zwłaszcza dziennikarstwa oraz PR). Zajmuje się także teorią i analizą dyskursu, m.in. z wykorzystaniem metod językoznawstwa kwantytatywno-korpusowego oraz analizą dezinformacji. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym 3 książek, oraz wielu wystąpień medialnych, raportów, analiz i ekspertyz. Prowadzi zajęcia oraz szkolenia z obszaru między innymi teorii i praktyki komunikacji, etyki komunikacji, języka inkluzywnego oraz PR.

Przez wiele lat zarządzała jednostkami dydaktycznymi na wyższych uczelniach, autorka kilkunastu programów studiów, pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych, w obszarze komunikacji społecznej, dziennikarstwa, komunikacji wizerunkowej oraz reklamy i Public Relations.

Koordynatorka Central European Digital Media Observatory (CEDMO) w Polsce, międzynarodowego hubu zajmującego się zwalczaniem dezinformacji; ekspertka International Fact-Checking Network oraz EDMO’s Group of Experts on Structural Indicators for the Code of Practice on Disinformation. Koordynatorka klubu PR dla Nauki – Nauka dla PR w Polskim Stowarzyszeniu Public Relations, jurorka nagrody PR Wings.

Tomasz Wołodźko
Tomasz Wołodźko
wykonawca w projekcie

Czytaj więcej

Tomasz Wołodźko

Medioznawca i dziennikarz radiowy z ponad 20-letnim stażem w mediach. Naukowo zajmuje się medialnym przedstawieniem sportu i komunikacją dźwiękową w przestrzeni publicznej.

Pracował we wrocławskim Radiu Eska. Jest wydawcą i redaktorem specjalistycznego periodyku dla miłośników kolarstwa szosowego i górskiego „Wrocławska Gazeta Kolarska” (w wersji internetowej oraz drukowanej) oraz pomysłodawcą i współautorem wyświetlanych w kinach filmowych miesięczników „Kronika Wrocławia” i „Kronika Dolnego Śląska”. Pracował jako koordynator programowy wrocławskiego oddziału Telewizji Polskiej, redaktor naczelny i sekretarz redakcji Radia Eska Wrocław oraz dziennikarz „Gazety Wyborczej” i „Życia Warszawy”. Prowadził szkolenia komercyjne z zakresu wystąpień publicznych, kontaktów z mediami, zintegrowanej komunikacji marketingowej, zarządzania sytuacjami kryzysowymi i kreowania wizerunku publicznego.

Autor publikacji naukowych z obszaru mediów i dziennikarstwa. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z brandingu dźwiękowego, dziennikarstwa radiowego, zarządzania instytucja medialną, zarządzania wizerunkiem, etyki dziennikarstwa i mediów oraz kompetencji komunikacyjnych.

Justyna Rogula
Justyna Rogula
studentka, wykonawczyni w projekcie

Czytaj więcej

Justyna Rogula

Studentka piątego roku na wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Aktywna członkini Studenckiego Koła Nagraniowego NAGŁOS. Współautorka podcastu „Nie mów do mnie Babo!” i lektorka licznych programów audio. Feministka i aktywistka działająca na rzecz praw kobiet i inkluzywności. Uwielbia słuchać o zainteresowaniach innych, fascynuje ją fantropologia oraz nowe media. Graficzka, artystka, a od niedawna także początkująca tatuażystka. Jest niepoprawną optymistką, która niezmiennie wierzy w istnienie dobrych ludzi.

Kamil Wardęga
Kamil Wardęga
student, wykonawca w projekcie

Czytaj więcej

Kamil Wardęga

Student piątego roku na wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Współzałożyciel Studenckiego Koła Nagraniowego NAGŁOS. Kiedyś programista i web designer, dzisiaj realizator dźwięku, kompozytor, dziennikarz i fotograf. Zafascynowany muzyką i wszystkim, co wydaje dźwięki. W wolnych chwilach naprawia instrumenty muzyczne i magnetofony.

Użyteczność wyników

Poprzez realzację założeń niniejszego projekktu zespół badawczy:

 • w atrakcyjnej medialnie formie pokaże, że nauki społeczne i humanistyczne oraz nauki o sztuce są społecznie istotne i użyteczne;
 • przyczyni się do popularyzacji nauki i etosu naukowca-badacza-mistrza w kontekstach wdrożeniowych oraz w związku z jego/jej warsztatem pracy, sposobem myślenia, badania, środowiskiem pracy itp.;
 • poszuka odpowiedzi na pytania o sens i cel pracy badaczy w obszarze nauk społecznych, humanistycznych czy nauk o sztuce (Co daje ta praca? Jak może przysłużyć się społeczeństwu? Dlaczego jest istotna? Dlaczego warto się nią zainteresować?);
 • podejmie próbę zbudowania zaufania do nauki i zachęci do przeciwstawienia się tendencjom antyintelektualnym;
 • przyczyni się do promocji i propagowania efektów często niedocenianej pracy polskich badaczy i badaczek w obszarze nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o sztuce;
 • ukaże zróżnicowanie prowadzonych w Polsce badań oraz możliwości operacjonalizacji ich wyników;
 • przełamie szkodliwy stereotyp badacza/badaczki i braku sensu prowadzenia badań w wyżej wymienionych obszarach;
 • zaprezentuje badaczy/badaczki jako osoby ciekawe, z pasją, społecznie zaangażowane;
 • zachęci do zainteresowania się efektami działalności naukowej jako sprawą istotną dla społeczeństwa i jego funkcjonowania;
 • zachęci do podejmowania studiów w obszarze nauk społecznych, humanistycznych i nauk o sztuce;
 • wytworzy nowy atrakcyjny oraz innowacyjny format medialny, który będzie wykorzystywany w popularyzacji nauki;
 • przyciągnie potencjalnie istotnych interesariuszy instytucjonalnych, zainteresowanych promowaniem efektów pracy polskich badaczy i badaczek w wyżej wymienionych dziedzinach wiedzy;
 • przyczyni się do integracji środowiska naukowego w Polsce.