Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Socjolożka wizualna. Naukowo zajmuje się badaniem relacji między miejscem, przestrzenią i pamięcią w kontekstach wielokulturowych, migracyjnych i uchodźczych.

Interesuje się antropologią pamięci i migracji, emocjonalnymi i afektywnymi aspektami doświadczeń migracyjnych (szczególnie na obszarach objętych konfliktem i terenach postkonfliktowych), integracją i polityką goszczenia migrantów i uchodźców w miastach, globalnymi wyzwaniami związanymi z mobilnością (szczególnie zmianami klimatycznymi, sprawiedliwością ekologiczną oraz nowymi formami (prze)trwania) i wspólnotowości, w tym wspólnotowości kryzysowych, innowacjami metodologicznymi w badaniu mobilności, partycypacyjnymi oraz wizualnymi metodami badań nad migracją i pamięcią, miastem i uczestnictwem, Bliskim Wschodem (szczególnie Palestyną, Libanem, Izraelem i Europą).

Kieruje zespołem Uniwersytetu SWPS w projekcie „MIMY: Empowerment through liquid integration of migrant youth in vulnerable conditions”, projektem „Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Świadomość, emocje i praktyki” oraz, razem z dr Marzeną Cypryańską-Nezlek, projektem: „Czas kryzysu: Strategie radzenia sobie ze świadomością kryzysu klimatycznego i kosztami emocjonalnymi aktywizmu klimatycznego”.

Autorka i współautorka projektów filmowych: „The Chronotopes of Palestine” (2016) i „Czas zmian” (2020). Kuratorka wystaw: „Uchodźcy. obecni/nieobecni” (Księgarnia | Wystawa, Kraków, 2016), „Bejrut – Warszawa. Po – wstanie” (Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, Warszawa, 2014).

Autorka lub współautorka licznych artykułów i rozdziałów książek, m.in.:

Dla mediów

Obszary tematyczne

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni