Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
MIMY: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions
międzynarodowy
finansowany ze środków europejskich
naukowo-badawczy
zakończony

MIMY:Empowerment through liquid integration of migrant youth in vulnerable conditions

Agnieszka Trąbka
kierownik projektu
dr
Agnieszka Trąbka

zajmuje się socjologią i psychologią migracji, zwłaszcza migracjami poakcesyjnymi, procesami tożsamościowymi, problematyką socjologii przestrzeni/miejsca

wartość projektu: 12 795 894 PLN (2 999 998 EUR)
budżet Uniwersytetu SWPS: 858 391 PLN (201 205 EUR)
instytucja finansująca: Unia Europejska
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2020 2021 2022 2023

Projekt naukowy

MIMY

Empowerment through liquid integration of migrant youth in vulnerable conditions

 

 

 

Partnerlogo swps white
12 795 894 PLN / 2 999 998 EURWartość projektu858 391 PLN / 201 205 EURBudżet Uniwersytetu SWPS
Jednostka finansującakomisja europejska

Okres realizacji projektu:  2020 –  2023

 

W ciągu kilku ostatnich dekad Europa była świadkiem wielkich fal migracji z krajów spoza Unii Europejskiej, jak również z innych kontynentów. Młodzi ludzie opuszczają swoje rodzinne strony w poszukiwaniu lepszego życia, ale nie zawsze udaje im się osiągnąć sukces w nowym miejscu. Czasami dzieje się tak z powodu braku umiejętności lub braku polityk wspierających integrację migrantów ze społeczeństwami krajów przyjmujących. Projekt MIMY, finansowany z programu Horizon 2020, pozwoli przeprowadzić interdyscyplinarne badania porównawcze polityk integracyjnych w różnych krajach Europy.

Liderem projektu jest Uniwersytet Luksemburski, partnerem – Uniwersytet SWPS.

Opis projektu

Celem projektu MIMY jest poprawa sytuacji młodych migrantów w Europie poprzez wielopoziomową analizę procesów integracyjnych. Zbierając ilościowe i jakościowe dane oraz studiując konkretne przypadki, interdyscyplinarne konsorcjum przeanalizuje społeczne i gospodarcze efekty (pomyślne i niepomyślne) integracji, aby sformułować oparte na danych rekomendacje do stworzenia odpowiednich polityk. Przez kolejne 3 lata 12 europejskich partnerów otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 milionów euro z europejskiego funduszu Horizon 2020 Framework Programme.

Po 2015 r. fale migracyjne napływające do Europy skłoniły państwa członkowskie UE do przyjęcia różnych strategii narodowych dotyczących prób integracji. W kontekście starzejących się społeczeństw i zapotrzebowania na niektóre profesjonalne kompetencje migranci mają ważny wkład gospodarczy w tych krajach. Młodzi ludzie stanowią ogromną grupę wśród migrantów, dlatego społeczeństwa muszą znaleźć nowe sposoby na zmierzenie się z wyzwaniami, jakie prezentuje integracja młodych obywateli krajów trzecich, a także metody na uniknięcie wykluczenia społecznego.

Projekt MIMY skoncentruje się na:

 1. Synergii z innymi projektami UE dotyczącymi integracji migrantów.
 2. Użyteczności badań.
 3. Wpływie społecznym badań.

Aktualności związane z projektem można śledzić na Twitterze »

Metodologia

Badania interdyscyplinarne

Rozpoczęty w lutym 2020 r. projekt MIMY, finansowany z funduszy UE, pozwoli przeprowadzić interdyscyplinarne badania porównawcze polityk integracyjnych w różnych krajach Europy. 12 partnerów reprezentujących 11 dyscyplin, takich jak: socjologia, kulturoznawstwo i politologia, ekonomia i psychologia, skupi się na dynamicznym, otwartym procesie integracji w ujęciu makro (polityki migracyjne UE), mezo (regionalne systemy gospodarcze i społeczne), oraz mikro (pojedyncze praktyki). Mając za cel dostosowane do potrzeb oraz możliwe do wprowadzenia rekomendacje polityk, to wielometodyczne podejście zapewni:

 • pogłębioną analizę dalekosiężnych społeczno-ekonomicznych skutków udanych i nieudanych procesów integracji
 • analizę czynników sprzyjających lub utrudniających procesy integracyjne młodych migrantów
 • sprawdzenie, jak różne podmioty społeczne i instytucje wspierają młodych migrantów i aktywizują ich do czynnego udziału w życiu społecznym kraju, do którego emigrowali
 • zbadanie procesów integracyjnych z perspektywy interdyscyplinarnej
 • opracowanie spisu dobrych praktyk w celu ulepszenia polityk integracyjnych

Narzędzia badawcze:

 • wywiady narracyjne z migrantami z krajów trzecich, z udziałem tzw. peer-researchers o tym samym pochodzeniu etnicznym, co migranci
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z interesariuszami
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z młodymi migrantami z krajów trzecich
 • badanie metodą delficką z interesariuszami i ekspertami

Uczestnictwo młodzieży

Doświadczenia młodych migrantów, jakie w poprzednich badaniach były często nieuwzględniane, będą w centrum projektu MIMY.

– Biorąc pod uwagę ich potrzeby i oczekiwania, chcemy przyczynić się do upodmiotowienia tej wystawionej na trudne warunki grupy, umożliwiając im stanie się aktywnymi obywatelami inkluzywnego społeczeństwa – mówi kierujący projektem prof. Birte Nienaber z Uniwersytetu Luksemburskiego. – Poprzez zaangażowanie młodych migrantów jako naszych współpracowników, a także przez badania partycypacyjne chcemy, by ich głosy były naprawdę dostrzeżone przez osoby tworzące polityki integracyjne.

Konsorcjum

W skład konsorcjum MIMY wchodzi 12 partnerów ̶ europejskich instytucji ̶ z Belgii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

 • Uniwersytet Luksemburski
 • Academia de Studii Economice din Bucuresti, Rumunia
 • Europese Confederatie Van Organisaties Voor Jeugdcentra ECYC Vereniging, Belgia
 • EURICE – European Research and Project Office GmbH, Niemcy
 • HAWK Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Niemcy
 • ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH, Niemcy
 • Kozep-Europai Egyetem, Węgry
 • Malmö Universitet, Szwecja
 • Uniwersytet SWPS, Polska
 • The University of Sheffield, Wielka Brytania
 • Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Włochy
 • Uniwersytet Luksemburski, Luksemburg
 • Universitetet I Bergen, Norwegia

Użyteczność wyników

Zespół badawczy Uniwersytetu SWPS opracował

artykuły naukowe:

raporty badawcze:

Zespół badawczy

Blachnicka-Ciacek, Dominika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dominika Blachnicka-Ciacek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Array
dr Dominika Blachnicka-Ciaceksocjolożka
Łużniak-Piecha, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Łużniak-Piecha
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-biznesu
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Magdalena Łużniak-Piechapsycholog, zajmuje się badaniami z obszaru zarządzania, przywództwa, komunikacji i kultury organizacyjnej
Winogrodzka, Dominika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Dominika Winogrodzka
Tytuł
mgr
Specjalizacja
socjolożka, badaczka społeczna
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
asystent
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Dominika Winogrodzkasocjolożka, badaczka społeczna
Marta Pietrusińska
dr Marta Pietrusińska