Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów
naukowo-badawczy
realizowany

Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracyrola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów

Izabela Grabowska
kierownik projektu
dr hab.
Izabela Grabowska

socjolog i ekonomistka, specjalizuje się w badaniach kapitału ludzkiego, rynku pracy, migracji i karier zawodowych

wartość projektu: 884 400 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2016 2017 2018 2019 2020

 

projekt naukowy

PACZKI PRYZJACIÓŁ i MIGRACJE


Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania884 400 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2016–2020


Wejście na rynek pracy nie jest jednorazowym wydarzeniem w życiu młodych. To trwająca nawet kilka lat faza życia, podczas której młodzi ludzie, podejmując się różnych prac, mogą jednocześnie zastanowić się, co chcieliby dalej robić w życiu. Po akcesji Polski do UE w maju 2004 r. prawie co trzeci młody człowiek z małych miast i wsi zdecydował się na podjęcie pierwszej pracy za granicą. Badacze Uniwersytetu SWPS będą się przyglądać temu procesowi oczami tzw. paczki, czyli grupy bliskich przyjaciół i znajomych. Znajdą się w niej osoby, które wyjechały do pracy za granicę, do innego miasta lub zostały w rodzinnych miejscowościach.

Założenia projektu

Cele

1) Określenie roli miejsca zamieszkania (lokalności) w podejmowaniu pierwszej pracy w Polsce i za granicą zarówno przez młode kobiety, jak i młodych mężczyzn;

2) Zbadanie roli rodziców i krewnych w przejściach z edukacji na rynek pracy;

3) Określenie znaczenia paczki (grupy bliskich przyjaciół i znajomych) w przejściach z edukacji na polski i zagraniczny rynek pracy młodych kobiet i młodych mężczyzn;

4) Zbadanie roli komunikatorów, portali społecznościowych, blogów i portali zawodowych oraz kontaktów tam utrzymywanych w podejmowaniu pierwszych prac w Polsce i za granicą;

5) Zbadanie, co z wiedzy zdobytej w trakcie edukacji szkolnej młodzi ludzie wykorzystują na rynku pracy, oraz jak po powrocie do Polski korzystają z doświadczeń na zagranicznym rynku pracy.

Co już wiemy

Wejście na rynek pracy nie jest jednorazowym wydarzeniem w życiu młodych. To trwająca nawet kilka lat faza życia, podczas której młodzi ludzie, podejmując się różnych prac, mogą jednocześnie zastanowić się, co chcieliby dalej robić w życiu.

Po akcesji Polski do UE w maju 2004 r. prawie co trzeci młody człowiek z małych miast i wsi zdecydował się na podjęcie pierwszej pracy za granicą. Jako główny powód wyjazdów młodzi podawali kwestie finansowe. Pogłębione badania pokazały jednak, że chodzi także o: opuszczenie rodzinnego domu, zebranie się na odwagę, by zrobić coś całkowicie samodzielnie, uwierzenie w siebie, wzięcie spraw w swoje ręce.

Jednym z motywów wyjazdów jest również chęć zmiany stylu życia, rozpoczęcia wszystkiego od nowa i w nowym środowisku, którym często jest wielokulturowa, zapewniająca anonimowość metropolia. To także ucieczka przed wepchnięciem w społecznie utarte schematy: szkoła-praca-malżeństwo-dziecko-kredyt.

Metodologia

Podstawą badania będą potocznie tzw. paczki, czyli grupy bliskich przyjaciół i znajomych w wybranych lokalizacjach (ze szczególnym uwzględnieniem małych miast). 

metodologia SONATA3

Młode osoby, członkowie paczek będą monitorowane pod względem miejsca pobytu (Polska, zagranica) w toku trwania całego projektu badawczego. Projekt ma na celu dobranie 10 paczek w trzech zróżnicowanych lokalizacjach w Polsce i przyglądanie się tym grupom przez trzy lata (panel).

Projekt zakłada rozmowy z tymi samymi osobami co 12 miesięcy, aby zobaczyć, co się zdarzyło w ich życiu, jak patrzą na różne sprawy, jak się zachowują na rynku pracy. W sumie w ramach projektu zostanie zrealizowanych około 320 wywiadów pogłębionych.

Projekt zakłada również analizę mediów społecznościowych, głównie Facebooka, blogów oraz portali zawodowych pod kątem podejmowania przez młode osoby pierwszej pracy .

W projekcie będzie także zrealizowana tzw. społeczna fotografia kontekstu, czyli miejsca zamieszkania (pochodzenia) osób młodych, w której zostaną uchwyceni także rodzice, nauczyciele, doradcy zawodowi z urzędów pracy i szkół, właściciele klubów, w których młodzi spędzają czas wolny.

Co oferuje projekt

Bezpłatny coaching

Pomiędzy falami badania, projekt oferuje młodym osobom zaangażowanym w rozmowy w toku, czyli w wywiady panelowe, możliwość darmowego skorzystania z realnego lub wirtualnego coachingu i doradztwa zawodowego w Uniwersytecie SWPS.

Współpraca z Młodzi w Centrum Lab

Projekt daje również możliwość nawiązania współpracy z Centrum Aktywizacyjno-Badawczym Młodzi w Centrum na Uniwersytecie SWPS i zaangażowania się w bieżącą aktywność Centrum, np. w Doradcze Rady Młodych, które mają wspierać badania naukowe.