Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
ULTRAGEN. Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji
naukowo-badawczy
realizowany

ULTRAGENWchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji

Paula Pustułka
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Paula Pustułka

Socjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

zobacz biogram
wartość projektu: 1 796 657 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2021 2022 2023 2024

Wydarzenia związane z globalną pandemią Covid-19 zmieniają charakter różnych procesów społecznych, w tym wpływają na sposoby myślenia o drogach do stawania się dorosłym wśród młodych ludzi i w ich rodzinach. Traktując globalny kryzys zdrowia publicznego jako tło przemian, w projekcie ULTRAGEN – realizowanym w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab – chcemy się dowiedzieć, jakie są długofalowe skutki kryzysów społecznych na dorosłość we współczesnej Polsce.

ULTRAGEN

Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania 1 796 657 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: luty 2021 – luty 2024


Wydarzenia związane z globalną pandemią Covid-19 zmieniają charakter różnych procesów społecznych, w tym wpływają na sposoby myślenia o drogach do stawania się dorosłym wśród młodych ludzi i w ich rodzinach. Traktując globalny kryzys zdrowia publicznego jako tło przemian, w projekcie ULTRAGEN – realizowanym w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab – chcemy się dowiedzieć, jakie są długofalowe skutki kryzysów społecznych na dorosłość we współczesnej Polsce.

Opis projektu

Założenia i cele

Główne pytanie badawcze w projekcie ULTRAGEN dotyczy trwałego wpływu społecznych kryzysów na relacje międzypokoleniowe, szczególnie solidarność, w procesach stawania się dorosłą osobą. Na bardziej szczegółowym poziomie rozważymy trzy kwestie:

  1. Jakie są kluczowe czynniki determinujące proces wchodzenia w dorosłość w czasie ultra-niepewności?
  2. Jakie typy społecznej i międzypokoleniowej solidarności wyłaniają się w kryzysie?
  3. Jak młodsze i starsze kohorty wiekowe Polek i Polaków różnią się na poziomie postaw i praktyk w (nie)podporządkowaniu się destabilizującym zdarzeniom?

Przyjmujemy, że wiek/przynależność pokoleniowa znacząco różnicują reakcje i postawy związane z kryzysami społecznymi. W tym kontekście zestawiamy doświadczenia związane z pandemią wśród młodych dorosłych (18–35 lat) z doświadczeniem stanu wojennego (1981–1983), który był innym typem kryzysu tworzącego tożsamość pokolenia. W projekcie ULTRAGEN pokazujemy, że przełomowe okoliczności społeczno-historyczne doprowadzają do rozedrgania procesów osiągania dorosłości, które naznaczone są naprzemiennie występującymi przyspieszeniami i zastojami. Osiąganie życiowej niezależności zwykle wymaga wspólnego działania dwóch pokoleń rodziców i dzieci, w związku z czym ULTRAGEN ma na celu ukazanie relacji i solidarności międzypokoleniowych towarzyszącym tak zwanym tranzycjom/wchodzeniu do dorosłości.

Projekt ULTRAGEN koncentruje się na zbadaniu wpływu kryzysów społecznych na proces stawania się dorosłym. Poprzez połączenie jakościowych danych o ścieżkach biograficznych młodych Polaków w zestawieniu z drogami ich rodziców, jak również analizę mediów społecznościowych i badanie sondażowe, pozyskamy kompleksową wiedzę o długofalowym, społecznym wpływie COVID-19 na wartości, praktyki i relacje społeczne we współczesnej Polsce. Uwzględnienie perspektywy międzypokoleniowej – szczególnie w zakresie solidarności – pozwoli nam uchwycić zmianę społeczną dziejącą się na naszych oczach. Jest to wiedza niezbędna w kontekście przedłużającej się pandemii i nadchodzącej recesji, które to wpływają na wszechobecne poczucie ultra-niepewności.

Pustułka, Paula kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

Metodologia i użyteczność wyników

W celu wypracowania międzypokoleniowej teorii „rozedrganych” tranzycji połączymy jakościowe i ilościowe metody badań internetowych. Po przeprowadzeniu kwerendy literatury i istniejących danych rozpoczniemy Jakościowe Badanie Podłużne, w ramach którego przeprowadzimy internetowo indywidualne wywiady z 35 młodymi dorosłymi i ich rodzicami, spotykając się z nimi dwukrotnie w trakcie trwania projektu (gromadząc w sumie około 120 wywiadów). Zbadamy, jak zmiany powodowane pandemią są odzwierciedlone w mediach społecznościowych. Przeprowadzimy także reprezentatywny dla Polski sondaż internetowy. Podejmiemy w nim liczne tematy dotyczące pandemii i jej wpływu na relacje międzypokoleniowe oraz procesy wchodzenia w dorosłość, następnie zintegrujemy dane ze wszystkich komponentów w końcowej fazie projektu ULTRAGEN.

Rzetelne dane i ciekawe wyniki o wpływie kryzysów społecznych na procesy wchodzenia w dorosłość pozwolą nam stworzyć szerzą teorię „rozedrganych” tranzycji. Fakt, że projekt uwzględnia zmienną wieku w kontekście historycznych niepokojów społecznych przełoży się na rekomendacje dla polityk publicznych. Zebrane dane pozwolą na prognozowanie społecznych reakcji Polaków na przyszłe kryzysy. Dodatkową ambicją projektu jest założenie i uruchomienie pierwszego w Polsce archiwum jakościowych danych podłużnych, które umożliwi długofalowe wykorzystywanie danych zgromadzonych w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab na Uniwersytecie SWPS.

Zespół badawczy

Kwiatkowska, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kwiatkowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Kwiatkowskasocjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości
Sarnowska-Wilczyńska, Justyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Justyna Sarnowska-Wilczyńskasocjolożka, specjalizuje się w tematach związanych z przejściem z edukacji na rynek pracy
Kajta, Justyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Socjolożka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Justyna Kajta
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Tytuł
dr
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Justyna Kajtasocjolożka
Radzińska, Jowita
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Socjolożka, etyczka, filozofka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Jowita Radzińska
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
[]
dr Jowita Radzińskasocjolożka, etyczka, filozofka
Golińska, Agnieszka
Specjalizacja
Psycholog, specjalistka ds. zarządzania
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Agnieszka Golińska
Tytuł
dr
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Golińskapsycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]