Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Katarzyna Wojtkiewicz

dr

Katarzyna B. Wojtkiewicz

Instytut Nauk Społecznych
Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
kierownik Katedry Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Menedżer, prawnik, projektantka systemów (Data) Governance i instrumentów polityk publicznych. Tytuł magistra prawa, a następnie doktora w dyscyplinie zarządzania (Information Technology) uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada też dyplom uzupełniający studiów doktorskich Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Wirtschaftsinformatik).

Tematem jej badań jest „Paradygmat Jakości życia (Quality of Life) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych, organizacji gospodarczych i społecznych w dobie digitalizacji”. Analizuje działania tych podmiotów by stwierdzić, jak cele związane z podnoszeniem jakości życia, przekładają się na procesy decyzyjne, w szczególności w aspektach cyfrowych działania organizacji.

Jest członkinią zespołu badawczego w projekcie „Przedsiębiorczość Społeczna – kurs podstawowy”. Celem projektu jest między innymi opracowanie i wdrożenie z zastosowaniem metodyki design thinking – innowacyjnego narzędzia zarządczego w zakresie badania wpływu społecznego przedsięwzięć społecznych w paradygmacie Quality of Life. (Grant badawczy finansowany ze środków EOG oraz środków krajowych w trójstronnym partnerstwie: Uniwersytetu SWPS, Fundacji Przedsiębiorczości KobietStiftelsen Mangfold i Arbeidslivet).

Kierowała projektem „Identyfikacja psychologicznych i społecznych potrzeb młodzieży uczęszczającej do szkół średnich, która wykazuje duże aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz analiza wpływu jaki organizacja wywiera na dobrostan grupy badanej” (grant INS, 2019-2020). Była również badaczką w zespole analizującym „Kluczowe czynniki determinujące osiągnięcie celów strategicznych przez muzea i miejsca pamięci”.

Jest zaangażowana w prace Rady Regulatorów Rynku „Legal Entity Identifier” (światowa inicjatywa zapoczątkowana przez państwa G-20) i działania projektu (H2020) „Eurhisfirm (A Comprehensive Data Infrastructure for Well-Informed Policymaking)”. Swoje kompetencje prawnicze i Public Policy Design wykorzystywała w procesach legislacyjnych związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, kształtujących rynek kapitałowy w Polsce (transpozycja dyrektyw: UCITS, MIFID, Prospectus, Conglomerates). Opracowywała polityki publiczne dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w zakresie identyfikacji podmiotów gospodarczych (Legal Entity Identifier (LEI) Guidelines). Wdrażała również regulacje Unii Europejskiej, w tym akty ustanawiające agencje unijne zajmujące się kontrolą sektora finansowego.

Nominowana do prestiżowej nagrody 2017 German Enterprise Awards, przyznawanej przez „Worldwide Business Review” za osiągnięcia w definiowaniu architektury biznesowej i wdrożeniach w obszarze (Data) Governance w agencji unijnej we Frankfurcie nad Menem nadzorującej rynek ubezpieczeniowy i emerytalny w Europie.

Autorka i redaktorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania, administracji publicznej i prawa, m.in.: monografii „Inteligentny biznes. Zarządzanie firmą w dobie dygitalizacji” (2019, 2020).

Jest pełnomocnikiem dziekana Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie ds. praktyk zawodowych.

Główne obszary jej naukowej działalności to:

  • Zarządzanie
  • Technologie
  • Prawo

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Ekonomia
  • prawo

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały Wideo

The Creation of a Powerful Authority

.

Czy w organizacjach jest miejsce na jakość życia? – dr K. Wojtkiewicz, dr A. Golińska

.