Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

International Leadership and Management: Emerging, Contemporary, and Unorthodox Perspectives

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/international_leadership_2000x1316.jpg

Pojęcia „przywództwo” i „zarządzanie” przez lata były definiowane na wiele różnych sposobów. Być może właśnie mnogość tych definicji przyczyniła się do powstania „dżungli teorii” opisanej przez Harolda Koontza już w 1961 r. Książka International Leadership and Management: Emerging, Contemporary, and Unorthodox Perspectives (Międzynarodowe przywództwo i zarządzanie: najnowsze, współczesne i niekonwencjonalne perspektywy badawcze), której współautorami są naukowcy z Uniwersytetu SWPS, jest głosem w dyskusji nad uściśleniem tych zagadnień oraz próbą analizy nowych sposobów myślenia o strategii i życiu organizacyjnym.

Nowe spojrzenie na przywództwo i zarządzanie

Autorzy publikacji International Leadership and Management, prof. Adam Szpaderski, dr Wojciech Karczewski i dr Katarzyna B. Wojtkiewicz z Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i prof. Christopher P. Neck z Uniwersytetu Stanu Arizona omawiają nowatorskie koncepcyjne i empiryczne rozwiązania w obszarze przywództwa i zarządzania oraz proponują nowe punkty widzenia na te dziedziny. Postulują włączenie do rozważań międzynarodowego postrzegania kwestii przywództwa, pamięci i odpowiedzialności, paradygmatów, teorii, modeli i narzędzi, stylów i atrybutów, pracy zespołowej, różnorodności, a także wyzwań strategicznych na poziomie krajowym.

Książka International Leadership and Management: Emerging, Contemporary, and Unorthodox Perspectives zawiera dokładnie to, co obiecuje tytuł. Jest oparta na teorii i badaniach akademickich, ale jednocześnie wychodzi poza tradycyjne perspektywy organizacyjne poszerzając aktualne granice myślenia o przywództwie i zarządzaniu w sposób, który może przyczynić się do lepszego zrozumienia tych pojęć. Warto, by po tę pozycję sięgnęli akademicy, studenci i praktycy poszukujący świeżego spojrzenia na ten temat.

Charles C. Manz
University of Massachusetts Amherst, Isenberg School of Management

Lektura obowiązkowa z dziedziny zarządzania

Książka koncentruje się na sześciu obszarach tematycznych, kluczowych dla problematyki międzynarodowego przywództwa i zarządzania:

  1. Przywództwo, pamięć i odpowiedzialność – zarządzanie w służbie edukacji przyszłych pokoleń
  2. W kierunku nowych paradygmatów kształtowania strategii przywództwa i rozwoju – teorie, modele, narzędzia
  3. Style i atrybuty liderów i menedżerów – ramy działania
  4. Przywództwo i zarządzanie poprzez współpracę i pracę zespołową, a wydajność
  5. Zróżnicowana kadra – rutyny, płeć, narodowość, branże
  6. Strategiczne wyzwania dla Stanów Zjednoczonych w obszarze dobrobytu, innowacji i przywództwa

Publikacja ta stanowi istotny wkład w literaturę z zakresu zarządzania. Autorzy prezentują interesujące i nowatorskie podejście do omawianych zagadnień. Każdy badacz problematyki zarządzania wyciągnie z niej ciekawe wnioski.

Michael Goldsby
Ball State University, główny specjalista ds. przedsiębiorczości i dyrektor wykonawczy (Chief Entrepreneurship Officer and Executive Director) w Entrepreneurial Leadership Institute

Książka International Leadership and Management ukazała się w koedycji Uniwersytetu SWPS oraz Instytutu Zarządzania i Przywództwa we współpracy z Towarzystwem Zarządzania Miejscami Pamięci. Jest dostępna w księgarni Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

O autorach

Adam Szpaderski
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Szpaderski

Profesor zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci, Pełnomocnik Dziekana i Przewodniczący Komisji ds. Umiędzynarodowienia Oferty Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu miejscami pamięci, zarządzaniu edukacją o Auschwitz, Holokauście i ludobójstwach, z uwzględnieniem zastosowań nowych technologii, oraz parametryzacją instytucji sektora dziedzictwa kulturowego. Jest założycielem i redaktorem naczelnym „Journal of Leadership and Management”. Ponadto pełni funkcję głównego konsultanta ds. strategii i zarządzania edukacją w wielu różnych placówkach muzealnych.

Piotr Cywiński
dr
Piotr M. A. Cywiński

Historyk, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau. Jego zainteresowania naukowe obejmują historię średniowieczną, antropologię Aushwitz i Holokaustu oraz międzynarodowe zarządzanie miejscami pamięci. Autor wielu publikacji, z których najważniejszą jest „Auschwitz. Monografia człowieka”. Laureat wielu nagród. Znalazł się na liście dziesięciu najbardziej wpływowych dyrektorów muzeów na świecie (Blooloop Museum Influencer List 2021).

Wojciech Karczewski
dr
Wojciech Karczewski

Ekspert ds. organizacji i zarządzania, doradca, menedżer. Dyrektor Biura Międzynarodowego na Uniwersytecie SWPS i Pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej. Naukowo zajmuje się badaniem zachowania ludzi w organizacji, przywództwem w organizacji, motywacją pracowników i ich predyspozycjami.

Christopher Neck
prof.
Christopher P. Neck

Wykłada zarządzanie na Uniwersytecie Stanu Arizona. Jego zainteresowania naukowe obejmują samoprzywództwo, przywództwo, procesy podejmowania decyzji w grupie oraz działanie zespołów samozarządzających. Został uhonorowany tytułem „University Master Teacher” przez Uniwersytet Stanu Arizona, a w 2007 roku otrzymał nagrodę „Business Week Favorite Professor Award”.

Katarzyna B. Wojtkiewicz
dr
Katarzyna B. Wojtkiewicz

Koordynuje studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Przywództwo na Uniwersytecie SWPS. Naukowo interesuje się paradygmatem Quality of Life (Jakości życia) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i organizacji gospodarczych. Analizuje działania przedsiębiorstw prywatnych, instytucji publicznych, rynków i grup społecznych by stwierdzić, jak cele związane z zapewnianiem jakości życia, przekładają się na procesy decyzyjne, w szczególności w aspektach cyfrowych działania organizacji. W 2017 r. była nominowana do prestiżowej nagrody German Enterprise Awards, przyznawanej przez „Worldwide Business Review”.

Zobacz inne aktualności