Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Media elektroniczne – wsparcie czy przeszkoda w wychowaniu dziecka?

Czy kontakt z mediami elektronicznymi może mieć pozytywny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka? Jeśli tak, to w jaki sposób najlepiej je wykorzystać? Ten temat analizowała grupa naukowców wraz z prof. dr hab. Krystyną Rymarczyk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. 

#czas przed ekranem #rozwój dziecka #media ekranowe #media elektroniczne

Co badaliśmy?

  • Analizy dotyczące wpływu technologii, a dokładnie – mediów ekranowych na dobrostan dzieci. Większość badań odnoszących się do tej kwestii bazuje przede wszystkim na analizach przekrojowych i podejściu sugerującym ograniczanie czasu, jaki dzieci spędzają w kontakcie z mediami elektronicznymi. Tymczasem część najnowszych ekspertyz wspiera mniej oczywistą perspektywę, gdzie nie chodzi o ilość, a o jakość czasu spędzanego w interakcji z mediami; krótko mówiąc – jeśli nie sposób uniknąć kontaktu dziecka z ekranem komórki czy komputera, zastanówmy się jak wykorzystać go z maksymalną korzyścią dla dzieci.

W jaki sposób?

  • Naukowcy podsumowali aktualne publikacje i badania poświęcone różnym zastosowaniom mediów ekranowych w korelacji z rozwojem dziecka. Przeanalizowali też potencjalne korzyści jakie mogą wynikać z tej zależności.

Wnioski z pracy badawczej

  • Dane dotyczące powiązań między rozwojem motorycznym a korzystaniem z mediów ekranowych są niejednoznaczne. Pojawiają się jednak dowody na to, że ekrany dotykowe mogą ułatwić rozwój umiejętności motorycznych u dzieci. Wydaje się, że nawet w odniesieniu do niemowląt i małych dzieci pewne cechy programów dostosowanych do ich wieku mogą poprawić np. nabywanie umiejętności językowych. Wybrane gry komputerowe mogą, z kolei, usprawnić zdolności wykonawcze dzieci. Chociaż równie ważne jest, by ekrany nie zastępowały zabawy rzeczywistymi obiektami oraz interakcji z innymi ludźmi; najlepiej, by służyły jako dodatkowe narzędzie wykorzystywane pod pewnymi warunkami i pod opieką rodzicielską. Wiele wskazuje na to, że im starsze dziecko, tym ważniejszy staje się sposób korzystania z mediów ekranowych.
  • Popieramy pogląd, że przyszłe badania analizujące wpływ mediów ekranowych na dzieci i młodzież powinny uwzględniać wiele czynników kontekstowych, indywidualnych i środowiskowych, wykraczających poza jednokierunkowe, dominujące obecnie, pomiary ilościowe.