Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kobieca seksualność a atrybucja winy w sytuacjach przemocy w związkach intymnych

Ofiarami przemocy w związkach intymnych (ang. intimate partner violence, IPV) są głównie kobiety bez względu na ich orientację seksualną. Jednak badania wskazują, że biseksualne kobiety częściej padają ofiarami przemocy w związkach intymnych niż kobiety heteroseksualne czy homoseksualne i częściej są obwiniane o doświadczenie przemocy – zjawisko znane jako obwinianie ofiary (ang. victim blame attribution, VBA). Zespół naukowców, w którym znaleźli się naukowcy z Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi Uniwersytetu SWPS – dr hab. Agata Dębowska, prof. Uniwersytetu SWPS oraz prof. dr hab. Daniel Boduszek – badał to zjawisko.

#przemoc w związkach intymnych #obwinianie ofiary #kobiety biseksualne #przemoc #seksualność

mloda kobieta krzyczy na drugą kobietę na kanapie

Co badaliśmy?

  • Głównym celem tego quasi-eksperymentalnego projektu było zbadanie roli kobiecej seksualności (biseksualnej, homoseksualnej i heteroseksualnej) i płci obserwatora w przypisywaniu winy ofierze lub sprawcy w przypadkach przemocy w związkach intymnych.

W jaki sposób?

  • Przypisaliśmy losowo uczestników badania (N=232, w wieku 18-24 lat) do jednej z czterech grup (ofiara heteroseksualna, ofiara biseksualna z partnerem tej samej płci, ofiara biseksualna z partnerem odmiennej płci, i ofiara homoseksualna). Każdy uczestnik miał historię doświadczania przemocy w związku intymnym.
  • Dokonywaliśmy wyrywkowych kontroli, aby się upewnić, że uczestnicy we wszystkich czterech grupach nie różnili się znacznie w podstawowych przekonaniach (instytucjonalny heteroseksizm, awersyjny heteroseksizm, przywilej heteroseksualny, nastawienie seksistowskie, wiara w sprawiedliwy świat), które mogłyby wpłynąć na ich odpowiedzi dotyczące pomiaru rezultatów.

Wnioski z pracy badawczej

  • Główna analiza wykazała, że ofiary biseksualne w związkach z partnerami tej samej płci były najczęściej obwiniane o spowodowanie sytuacji przemocowych, podczas gdy sprawcy w tej sytuacji byli najrzadziej obwiniani. Mężczyźni, znacznie częściej niż kobiety, obwiniali ofiary bez względu na seksualność ofiary.

Dlaczego to badanie jest ważne?

  • Ponieważ te wyniki potwierdzają, że seksualność ofiary i płeć obserwatora odgrywają rolę we wzorcu przypisywania winy ofierze w związkach intymnych.

Celem tego badania była promocja równości i równego traktowania wszystkich ofiar przemocy w związkach intymnych, bez względu na ich seksualność.