Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO MOścicka teske

prof. dr hab.

Daniel Boduszek

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii we Wrocławiu
profesor uczelni w Zakładzie Psychologii Sądowej

Dla mediów

Profil naukowy

Polsko-brytyjski psycholog kryminalny specjalizujący się w obszarze psychopatii, zaburzeń osobowości, identyfikacji społecznej wśród grup przestępczych (criminal social identity) i recydywy. Doktorat (PhD) z psychologii kryminalnej uzyskał na University of Ulster (Wielka Brytania) w 2013 r., habilitacje z psychologii na Uniwersytecie SWPS (Polska) w 2015 r., profesurę z psychologii kryminalnej na University of Huddersfield (Wielka Brytania) w 2016 r. oraz tytuł naukowy profesora zwyczajnego nadany przez Prezydenta RP w 2021 r. Daniel jest także licencjonowanym psychologiem (British Psychologial Society) i naukowcem (UK Science Council) oraz posiada kwalifikacje wykładowcy uniwersyteckiego (Higher Education Academy).

Jest założycielem recenzowanego międzynarodowego czasopisma naukowego „Journal of Criminal Psychology” oraz członkiem rad redakcyjnych „Journal of Criminal Justice”, „Deviant Behavior”, „Frontiers in Psychology” (Forensic and Legal), „Clinical Child Psychology and Psychiatry”, „Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy”, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, „Polish Psychological Bulletin” i „Current Issues in Personality Psychology”. Posiada szerokie doświadczenie w pracy w więzieniach w różnych krajach. Prowadzi badania naukowe wśród więźniów i ofiar przemocy wobec kobiet i dzieci w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Pakistanie, Indiach, Tanzanii, na Karaibach i w Polsce. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia psychopatii kryminalnej, kryminalnych struktur poznawczych, samobójstw i zdrowia psychicznego w więzieniach, a także problematykę zabójstw, recydywy oraz prizonizacji. Jego badania były finansowane przez Unię Europejską (European Commission), Economic and Social Research Council, UNICEF, RCUK Global Challenges Research Fund i zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach recenzowanych.

Związany jest z University of Huddersfield, gdzie zajmuje stanowisko profesora psychologii kryminalnej (Full Professor of Criminal Psychology). Na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z psychologii zachowań przestępczych, research methods in criminal psychology i introduction to psychology. Prowadzi także wykłady na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Prawa i Administracji) oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (Klinika Psychiatrii Dorosłych).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychokryminalistyka

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały Wideo

Psychopatia wśród seryjnych morderców

.

Tożsamość przestępcy

.

Psychopaci – jak ich zidentyfikować i czy wszyscy to przestępcy?

.