Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

100 skutecznych technik wpływu społecznego. Narzędzie pożyteczne, ale i niebezpieczne.

Naukowcy Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS – profesorowie Dariusz Doliński Tomasz Grzyb, prezentują nowatorskie spojrzenie na skuteczność oddziaływania społecznego. W jakich okolicznościach i z jakiego powodu spełniamy prośby, sugestie lub polecenia innych? Opisane badania dostarczają odpowiedzi na te pytania.

#wpływ społeczny #mechanizmy wpływu #oddziaływanie społeczne

Co badaliśmy?

  • Techniki wpływu społecznego, czyli sposoby oddziaływania na innych tak, by realizowali sugestie, spełniali prośby i wykonywali polecenia osób posługujących się daną techniką. Naukowcy analizowali mechanizmy psychologiczne poszczególnych metod, szukając przyczyn ich skuteczności.

W jaki sposób?

  • Uwaga badaczy koncentrowała się na wielu obszarach życia społecznego (sferze publicznej i prywatnej) począwszy od biznesu, zarządzania czy marketingu, po bliskie relacje międzyludzkie. Przeanalizowali mechanizmy wpływu społecznego stosowane na przestrzeni dziesięcioleci, od lat 70. do dziś. Sprawdzali od czego zależy wywołanie określonych zachowań takich, jak przekazanie darowizny na cele charytatywne, czy zakup określonego produktu. Interesowały ich także towarzyszące temu emocje i ich znaczenie w całym procesie.

Podsumowanie

  • Wpływ społeczny, czyli proces, podczas którego dochodzi do zmiany zachowań, uczuć czy opinii jednostki na skutek tego, co myślą lub robią inni jest zjawiskiem wszechobecnym i nie da się go uniknąć, żyjąc wśród ludzi. Dlatego znajomość technik wpływu społecznego podnosi naszą efektywność w kontaktach z innymi, ale także stanowi niezawodne narzędzie w walce z celowaną w nas manipulacją (zwłaszcza, gdy odwołuje się ona do emocji). Jednocześnie naukowcy zwracają uwagę, by nie traktować emocji jak zbędnego elementu stojącego w opozycji do racjonalnego działania, są one bowiem czynnikiem niebędnym do prawidłowego funkcjonowanie mózgu także w kontekście podejmowania decyzji. Przytaczając tylko niektóre konkluzje zawarte w publikacji, powtórzmy za badaczami – techniki wpływu społecznego przypominają dynamit – użyty do słusznych celów wspomaga ludzkie działania, ale w nieodpowiednich rękach może nieść zniszczenie.