Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

dr

Olga Białobrzeska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
adiunkt w Katerze Psychologii Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholożka społeczna. Interesuje się rolą wspólnotowości w życiu człowieka – jej znaczeniem dla przekonań o sobie i świecie społecznym oraz dla stosunków międzyludzkich.

Prowadzi badania w ramach Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Wydziale Psychologii w Warszawie. Współpracuje z Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem na Wydziale Psychologii w Sopocie. Odbyła staż zagraniczny w Center for Research on Self and Identity w University of Southampton w Wielkiej Brytanii. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz European Association of Social Psychology.

Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Aktywna uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Aktualnie prowadzi badania na temat wyznaczników i konsekwencji codziennej życzliwości. Wcześniej w ramach współpracy z Centre for Research on Self and Identity realizowała badania dotyczące wspólnotowej natury emocji nostalgii, zaś we współpracy z prof. Bogdanem Wojciszke zajmowała się zagadnieniem znaczenia wspólnotowości dla samooceny.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z psychologii społecznej, psychologii poznania społecznego, psychologii postaw, psychologii grupy oraz seminaria magisterskie. Uczestniczy w pracach nad rozwojem programu nauczania psychologii oraz nad opracowaniem dobrych praktyk dla nauczycieli akademickich.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni