Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

 

Jak dbać o zdrowie psychiczne

Materiały z konferencji „Kryzys psychiczny. Zrozumieć, wspierać, zapobiegać”

Na tej stronie prezentujemy nagrania z konferencji „Kryzys psychiczny. Zrozumieć, wspierać, zapobiegać”, które pomogą ci zadbać o własną psychikę oraz dobrostan swoich najbliższych. Znajdziesz tutaj wiele przydatnych narzędzi: bajki terapeutyczne, poradniki WHO na temat zarządzania stresem oraz aplikację mobilną umożliwiającą walkę z przemocą w szkołach. Dowiesz się także, jakie działania na rzecz zdrowia psychicznego prowadzi wrocławska filia Uniwersytetu SWPS.

Czarny profil głowy, z którego wylatują zgniecione kulki papieru, zapisane myślami

O konferencji

W obliczu coraz szybszego tempa życia i dynamicznych przemian społecznych współczesne społeczeństwo coraz częściej styka się z kryzysami psychicznymi, dotykającymi dzieci, młodzież i dorosłych. W ostatnich latach dwa główne czynniki – pandemia COVID-19 oraz wojna na Ukrainie – miały ogromny wpływ na naszą psychospołeczną kondycję. Te wydarzenia skonfrontowały nas nagle z nowymi, trudnymi sytuacjami i sprawiły, że wielu ludzi utraciło dotychczasowe umiejętności radzenia sobie z codziennymi trudnościami. Jest to odzwierciedlone w większej liczbie diagnozowanych przypadków zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Celem konferencji „Kryzys psychiczny. Zrozumieć, wspierać, zapobiegać” było wzbogacenie wiedzy pracowników z sektorów publicznych na temat kryzysu emocjonalnego. Nabyte umiejętności pozwolą im skutecznie zapobiegać kryzysom, wykryć je na wczesnym etapie i efektywnie wspierać osoby przechodzące trudne chwile.

Podczas wydarzenia zostały poruszone m.in. następujące kwestie:

 • znaczenie i konsekwencje kryzysu psychicznego;
 • rozpoznawanie kryzysu psychicznego;
 • pierwsza pomoc osobie doświadczającej kryzysu;
 • sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
 • prewencja wtórnej traumatyzacji w konsekwencji pomagania osobom po traumie.

Nagrania z konferencji

Zdrowie psychiczne społeczeństw. Stan obecny i wyzwania

Profesor Andrzej Kiejna, przewodniczący zespołu opracowującego plan rozwoju psychiatrii na Dolnym Śląsku, omówił ewolucję definicji zdrowia, podkreślając, że zdrowie to coś więcej niż dobry stan fizyczny; to także zdolność radzenia sobie ze stresem, możliwość efektywnej pracy i wnoszenia wkładu w życie społeczności. Definicja zdrowia psychicznego jest jeszcze bardziej złożona. Mimo trudności w pomiarze zdrowia psychicznego, możemy zmierzyć rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, stosując np. The WHO Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Wyniki najnowszych badań są zatrważające. Ujawniają, że ponad połowa ludzi doświadcza zaburzeń zdrowia psychicznego. Z wykładu dowiesz się więcej na ten temat.

Wystąpił:

Andrzej Kiejna
Andrzej Kiejna
prof. dr hab.
Psychiatra i epidemiolog w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu z międzynarodowym doświadczeniem klinicznym. Wieloletni kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek World Mental Health Survey Initiative, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, założyciel i prezes Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego (FOZP). Uczestniczył w wielu projektach naukowych (m.in. EZOP – Polska, EDEN, EUNOMIA, DEMoBinc, EUPRIS i MHEEN). Autor lub współautor ponad 350 artykułów naukowych. Otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich uczelni medycznych za całokształt dorobku oraz Medal Kraepelina-Alzheimera od Uniwersytetu Ludwika-Maxymiliana w Monachium za osiągnięcia naukowe i współpracę międzynarodową na polu psychiatrii. Od 2016 r. profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, a od 2019 r. również w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Zapoznaj się z materiałami na temat zdrowia psychicznego Polaków:

Stres, kryzys i trauma

Stres to reakcja mobilizacyjna organizmu na wielu płaszczyznach, w tym fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Źródłami stresu są zagrożenia, ograniczenia i wyzwania, a jego poziom zależy od liczby stresorów, ich siły i czasu trwania. Dr Agnieszka Mościcka-Teske, ekspertka z Uniwersytetu SWPS, przybliżyła sytuacje, które najbardziej nas stresują, a następnie opowiedziała o różnych rodzajach kryzysów i traum. Z jej wykładu dowiesz się, czym jest wtórna traumatyzacja i kto jest na nią najbardziej narażony, a także jakie zaburzenia psychiczne mogą wystąpić na skutek traumy. Istnieje ich o wiele więcej niż zespół stresu pourazowego (PTSD), o którym mówi się najczęściej. Po zapoznaniu się z prelekcją będziesz znacznie lepiej rozumieć stres, jego przyczyny i konsekwencje.

Wystąpiła:

Agnieszka Mościcka-Teske
Agnieszka Mościcka-Teske
dr
Psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych i biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP i EAGT). Zajmuje się stresem i sposobami radzenia sobie z nim, z uwzględnieniem czynników indywidualnych i środowiskowych chroniących przed negatywnymi skutkami stresu. Autorka artykułów naukowych o stresie zawodowym i mobbingu. Tworzy, współtworzy i realizuje programy edukacyjne i szkolenia dla biznesu oraz instytucji samorządowych z rozwijania umiejętności społecznych oraz sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w pracy. Zajmuje się wprowadzaniem procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy. W poznańskiej filii Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i psychologii pracy.

Rozpoznawanie kryzysu psychicznego

Dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz omówi, które grupy społeczne są najbardziej narażone na kryzys emocjonalny. Jeśli dostrzegasz u osoby w swoim otoczeniu niepokojące zmiany w zachowaniu, może to oznaczać, że przechodzi kryzys. Dowiedz się, na jakie sygnały warto zwrócić szczególną uwagę ijak podjąć w delikatny sposób rozmowę na ten temat.

Wystąpiła:

Karolina Zalewska-Łunkiewicz
Karolina Zalewska-Łunkiewicz
dr
Specjalistka w zakresie psychologii klinicznej, socjoterapeutka i certyfikowana psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym ze starszą młodzieżą i dorosłymi. Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Katowickim Wydziale Uniwersytetu SWPS. Naukowo interesuje się uwarunkowaniami zdrowia psychicznego, adaptacji i funkcjonowania społecznego osób dorosłych i młodzieży doświadczających zaburzeń psychicznych oraz przeżywających sytuacje kryzysowe. Zajmuje się także psychologią płci – bada aspekty dotyczące ról płciowych oraz stereotypów płci w kontekście dobrostanu psychicznego jednostek i par. Powoływana jako biegły psycholog w sprawach karnych i cywilnych. Autorka i współautorka artykułów z zakresu psychologii klinicznej i społecznej płci.

Pierwsza pomoc psychologiczna, czyli jak wspierać osoby w kryzysie

Kiedy zauważysz, że ktoś płacze lub wybucha złością, może być ci trudno odpowiednio zareagować – przecież nikt nie nauczył cię tego w szkole, w przeciwieństwie do pierwszej pomocy przedmedycznej. Umiejętność udzielenia wsparcia psychicznego jest jednak równie istotna. Z wystąpienia terapeutki Mireli Batog dowiesz się, na czym dokładnie polega pierwsza pomoc psychologiczna, a także zapoznasz się z jej kluczowymi elementami. Omówione zostaną również działania, które mogą zaszkodzić. Na zakończenie poznasz prostą technikę redukcji stresu, którą z powodzeniem zastosujesz w każdej sytuacji.

Wystąpiła:

Mirela Batog
Mirela Batog
 
Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Od ponad sześciu lat pracuje jako psycholog interwencyjny we współpracy z wrocławską policją, wspierając osoby, które doświadczyły przemocy. W pracy wykorzystuje budowanie odporności psychicznej oraz pozytywne zmiany zachodzące w jednostce w wyniku zmagania się z ciężkimi przeżyciami (potraumatyczny rozwój). Jest nauczycielką akademicką we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z podstaw pomocy psychologicznej.

Dlaczego czasem trudno jest pomagać?

Z wykładu prof. Tomasza Grzyba, renomowanego psychologa społecznego z Uniwersytetu SWPS, dowiesz się, co decyduje o tym, czy pomożesz komuś w potrzebie. Od czego zależy twój wybór? Jak wpływa na niego liczba otaczających cię osób i ich zachowanie? Poznaj najciekawsze eksperymenty społeczne dotyczące udzielania pomocy!

Wystąpił:

Tomasz Grzyb
Tomasz Grzyb
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 r. kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego. Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. W 2014 r. otrzymał Certificate of Appreciation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji.

My, dorośli, w obliczu kryzysu psychicznego dziecka

Psychoterapeutka Izabela Bancewicz-Mikulewicz opowiedziała o pracy z dziećmi przeżywającymi kryzys psychiczny. Jej wystąpienie skłania do refleksji. Jak traktujesz swoje własne dziecko? W jaki sposób z nim rozmawiasz, gdy przeżywa trudne chwile? Czy – próbując pomóc – nie wpędzasz go w lęk lub poczucie winy? Dowiedz się, jak możesz wykorzystać karty metaforyczne, w rozmowach z dzieckiem. Poznaj skuteczne metody wspierania dzieci i nie powielaj błędów swoich rodziców!

Pobierz karty metaforyczne

Wystąpiła:

Izabela Bancewicz-Mikulewicz
Izabela Bancewicz-Mikulewicz
 
Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka. Pracuje w Centrum Terapii MedMental. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS – we wrocławskiej filii prowadzi zajęcia z psychopatologii dzieci i młodzieży oraz, na studiach podyplomowych, z diagnozy psychologicznej dziecka. Zajmuje się diagnozowaniem oraz psychoterapią dzieci i młodzieży, a także coachingiem rodzicielskim w nurcie systemowym.

Dzieci z doświadczeniem wojny i uchodźstwa

Trauma wywołuje najbardziej dotkliwe skutki, gdy jest doświadczana w dzieciństwie. Rzeczywistość wojenna bywa przerażająca, a dorośli często nie potrafią dostatecznie wspierać dziecka i wyjaśniać mu, co się dzieje, gdy sami zmagają się z trudnymi emocjami. Mirela Batog, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, opowiedziała o roli bajek terapeutycznych, przywołując przykład bajki stworzonej przez osoby pracujące i studiujące na Uniwersytecie SWPS. To historia ukraińskiego rodzeństwa, które asymiluje się w polskiej rzeczywistości. Mimo że wiele dzieci nie dostrzega paraleli między losami bohaterów a własnymi, bajkoterapia może stanowić skuteczne narzędzie terapeutyczne. Poznaj liczne korzyści, jakie z niej płyną, oraz mechanizmy psychologiczne, na których się opiera.

Wystąpiła:

Karolina Matczak
Karolina Matczak
 
Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, edukator, trener TUS, oligofrenopedagog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Psychologia oraz Pedagogika – Kształcenie Zintegrowane oraz Edukacja Przedszkolna. Ukończyła Szkołę Coachów, a także 4-letnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Posiada 13-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Odbyła praktykę zawodową w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie oraz na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Oddziale Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Pracowała w masowych szkołach i przedszkolach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i prywatnej praktyce gabinetowej. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą. Wykłada w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Stworzyła markę Niezłe Klocki. Obecnie pracuje w Centrum Terapii MedMental, gdzie prowadzi terapię, a także warsztaty rodzicielskie. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci – wydobywa ich potencjał, pracuje na zasobach, buduje poczucie własnej wartości i koherencji. Interesuje się wykorzystaniem kart metaforycznych, pracą z obrazem i bajkoterapią.

Zniekształcone postrzeganie rzeczywistości w czasie wojny

W sytuacjach ekstremalnych nasza psychika potrafi zniekształcać rzeczywistość. Dzieje się tak często w przypadku żołnierzy. W swoim wystąpieniu ukraińska psycholożka wojskowa, Olena Sek, przybliżyła psychologiczne mechanizmy obronne, takie jak:

 • racjonalizacja – pozornie racjonalne uzasadnianie sobie wydarzeń,
 • projekcja – przypisywanie własnych impulsów innej osobie,
 • sublimacja – realizacja własnych nietypowych potrzeb w sposób akceptowalny społecznie,
 • zaprzeczanie – udawanie, że sytuacja zagrażająca lub budząca lęk nie ma miejsca,
 • myślenie mitologiczne – poleganie na cudach.

Poziom zniekształcenia rzeczywistości zależy od indywidualnej odporności psychicznej, czyli rezyliencji. Ponadto w trakcie wojny wiele osób odkłada swoje życie na potem, obiecując sobie, że po jej zakończeniu rozpoczną studia czy założą rodzinę. Czy istnieje sposób, aby zachęcić ich do życia tu i teraz oraz pogodzenia się z trudną do zaakceptowania rzeczywistością?

Wystąpiła:

Avatar kobiety
Olena Sek
 
Psycholożka wojskowa.

„I co, drodzy państwo? Konkret, no nie?!”. RESQL

Doświadczenia, opinie i wnioski z procesu wdrażania systemu do monitorowania i zapobiegania przemocy w szkołach

RESQL to innowacyjny system zapobiegania przemocy w szkole, stworzony przez naukowców z Uniwersytetu SWPS. Magdalena Kosowska, trenerka RESQL, opowiedziała o wdrażaniu systemu w szkołach podstawowych i liceach w całej Polsce. Czym jest bullying? Czy konsekwencje przemocy ponoszą tylko ofiary? Z wystąpienia dowiesz się, że przemoc nie ogranicza się do werbalnej i fizycznej. Najdotkliwsza dla dziecka jest przemoc relacyjna, łatwa do przeoczenia przez dorosłych. Dlaczego dzieci często nie mówią o przemocy, którą widziały lub której same doświadczyły? Jak ważna jest reakcja świadków wydarzenia? Dowiedz się, jak Uniwersytet SWPS walczy z przemocą w polskich szkołach. Poznaj założenia systemu RESQL!

Wystąpiła:

Magdalena Kosowska
Magdalena Kosowska
 
Studentka psychologii w katowickiej filii Uniwersytetu SWPS, wiceprzewodnicząca Międzywydziałowego Koła Naukowego Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu „OLWEUS”. Pod kierownictwem dr Małgorzaty Wójcik realizuje badania jakościowe „Postrzeganie zjawiska prześladowania rówieśniczego przez opiekunów dzieci doświadczających prześladowania rówieśniczego w szkole” w ramach projektu „Bullying and Parenting”. Członkini zespołu w projekcie „International Study of Teacher Responses to Peer Aggression”, koordynatorka projektu „BAPKids”. Współorganizatorka międzynarodowej konferencji dotyczącej przemocy rówieśniczej i bullyingu „Dni OLWEUSA”. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku coaching i mentoring w katowickiej filii Uniwersytetu SWPS. Trenerka RESQL w szkołach podstawowych i średnich. Współzałożycielka i koordynatorka projektu „Klub bez Spiny” katowickiej filii Uniwersytetu SWPS i Fundacji SPINA. Edukatorka pozytywnej dyscypliny w przedszkolu.

Narzędzia wspierające zdrowie psychiczne

W tej sekcji znajdziesz przydatne narzędzia, które możesz zastosować podczas warsztatów z dorosłymi i dziećmi, wdrożyć w placówce edukacyjnej lub wykorzystać dla wzmocnienia własnego zdrowia psychicznego.

Bajki terapeutyczne dla dzieci

Bajki terapeutyczne o Oli i Borysie opowiadają historię ukraińskiego rodzeństwa, przed którym stoi nie lada wyzwanie – odnalezienie się w nowej rzeczywistości, nauka języka, poznawanie polskich liter, miejsc, ludzi. Opowiadania skierowane są do dzieci z Ukrainy, które wraz z rodzinami zmuszone były opuścić swoje domy i osiedlić się w Polsce.

Te wyjątkowe publikacje powstały z inicjatywy prof. Justyny Ziółkowskiej z Uniwersytetu SWPS, opiekunki Koła Naukowego Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Zaangażowani w tworzenie bajek byli studenci i studentki psychologii. Są dostępne za darmo.

Pobierz bajkę „Ola, Borys i nowi przyjaciele” (1. część):

Pobierz bajkę „Ola i Borys idą do szkoły” (2. część):

System RESQL – narzędzie do zapobiegania przemocy w szkołach

RESQL to innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej, stworzony przez zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS przy pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Podstawą systemu jest aplikacja umożliwiająca anonimowe zgłaszanie incydentów przemocy w szkole przez uczniów oraz wgląd w zgłoszone incydenty przez dyrekcję szkoły. Zespół RESQL organizuje szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące m.in. dynamiki grupy, przemocy w szkole i skutecznych metod interwencji.

Praktyczne poradniki WHO na temat zarządzania stresem

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oferuje cenne poradniki, w których prezentuje sprawdzone strategie radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu. Skuteczne zarządzanie stresem obniża poziom kortyzolu i przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia psychicznego.

Pobierz poradniki WHO:

Spotkania psychologiczne na Uniwersytecie SWPS

Wydział Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS aktywnie dba o zdrowie psychiczne młodzieży, organizując warsztaty psychologiczne dla licealistów i licealistek z Dolnego Śląska. Inicjatywa pod nazwą „Żeby było lepiej” skupia się na czterech kluczowych czynnikach zdrowia psychicznego, tzw. 4S: szczęściu, śnie, samotności i samoocenie. W ramach spotkań poruszane są różnorodne tematy, m.in. szacunek do siebie, poczucie własnej wartości, zarządzanie stresem i rozumienie własnych emocji. Zajęcia prowadzą przeszkoleni studenci i studentki psychologii.

Dodatkowo w naszych mediach znajdziesz filmy poświęcone zdrowiu psychicznemu.

Dowiedz się więcej:

Przeczytaj opinie uczestników i uczestniczek naszych warsztatów:

Warsztaty dały nam dodatkową wiedzę na ważne dla nas tematy i aktualne problemy.

Nasza klasa podczas zajęć jeszcze bardziej się zintegrowała, było to coś innego niż siedzenie w szkolnych ławkach, każdy wyniósł z nich coś ważnego dla siebie.

Zajęcia były dla nas nas bardzo pomocne i wartościowe, prowadzący w bardzo miły i przystępny sposób przedstawili ważne dla nas problemy.

Bardzo podobała mi się atmosfera na zajęciach oraz możliwość swobodnego wyrażania swoich uczuć.

Zajęcia były bardzo ciekawe i myślę, że wielu z nas pomogły w znalezieniu drogi do samoakceptacji, w zmianie w postrzeganiu samego siebie, a także pokazały skuteczne sposoby motywacji.

Chcesz umówić swoją klasę na spotkanie? Napisz na adres: [email protected]

Ochrona zdrowia psychicznego na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku działają centra zdrowia psychicznego (CZP) i fundacje, które dbają o zdrowie psychiczne mieszkańców. Praktyki, którymi dzielą się nasi eksperci i ekspertki, mogą stanowić inspirację dla innych regionów Polski.

Podczas konferencji Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, opowiedział o ochronie zdrowia psychicznego w województwie dolnośląskim:

Centra zdrowia psychicznego na Dolnym Śląsku

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Odwiedź stronę Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław Psie Pole

O działalności Centrum opowiedziała jego kierowniczka, Oliwia Kozak:

Zobacz prezentację Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław Psie Pole

Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław Krzyki

Zobacz prezentację Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław Krzyki

Centra zdrowia psychicznego w innych województwach

Dowiedz się więcej o centrach zdrowia psychicznego i znajdź CZP w swojej okolicy!

Fundacja Popieram Dolny Śląsk

Posłuchaj, co o działalności i planach Fundacji powiedział jej prezes, Grzegorz Prigan:

Odwiedź stronę Fundacji Popieram Dolny Śląsk

Zdjęcia z konferencji

Konferencja „Kryzys psychiczny. Zrozumieć, wspierać, zapobiegać”

Kontakt

Patrycja Sobczak, [email protected]

Organizatorzy

 • Logo Uniwersytetu SWPS
 • Logo SWPS Innowacje
 • Logo Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Partnerzy

 • Logo Fundacji Popieram Dolny Śląsk
 • Logo Centrum Zdrowia Psychicznego

Patronat

 • Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego