Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Rodzina zastępcza w systemie wsparcia

IV ogólnopolska konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego

Program Zarejestruj się

Kogo zapraszamy

badaczy, prawników, socjologów, polityków, ekonomistów, pedagogów, osoby pracujące z dziećmi, organizatorów pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, pracowników socjalnych, przedstawicieli: urzędów, samorządów, starostw powiatowych, sądownictwa, organizacji pozarządowych, w tym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, inne osoby związane z rozwojem rodzicielstwa zastępczego lub zainteresowane tematyką

Na pierwszym planie mały chłopiec z poważną lub zaniepokojoną miną. W tle dorosły wchodzi do salonu, nie zwracając uwagi na dziecko

O konferencji

IV ogólnopolska konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego „Rodzina zastępcza w systemie wsparcia” odbędzie się 21 i 22 marca 2024 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat pieczy zastępczej!

Wydarzenie organizują Uniwersytet SWPS oraz Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” we współpracy z partnerem – Fundacją PozyTYwka.

Piecza zastępcza przeszła istotne zmiany organizacyjne

Nowelizacja przepisów, która nastąpiła już wiele lat temu, miała na celu:

 • likwidację dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych na rzecz rozwoju pieczy rodzinnej,
 • utworzenie specjalistycznych jednostek dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
 • usprawnienie procedur adopcyjnych,
 • powołanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiany prawne stały się punktem wyjścia do licznych badań, analiz, dyskusji, refleksji i – nierzadko – krytyki, a wszystkie osoby bezpośrednio związane z pieczą zastępczą – od rodziców i opiekunów, przez pracowników domów dziecka i urzędników, aż po dzieci – musiały zmierzyć się z nowymi problemami.

Goście i tematyka

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:

 • rodzice i opiekunowie zastępczy,
 • pracownicy socjalni,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 • eksperci z różnych dziedzin.

Prelegentki i prelegenci opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z pieczą zastępczą, prowadzonych przez siebie badaniach, a także wyzwaniach, z którymi się mierzą. Poruszymy wiele ważnych kwestii.

Omówimy m.in.:

 • system pieczy zastępczej, jego obecne funkcjonowanie i uwarunkowania prawne,
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym,
 • wady i zalety obecnego systemu wsparcia,
 • kierunki rozwijania systemu wsparcia,
 • pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze,
 • komunikację społeczną dotyczącą rodzicielstwa zastępczego,
 • różne formy wolontariatu,
 • ochronę dobra dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Cele konferencji

Nasza konferencja umożliwi:

 • poznanie najnowszych badań na temat wspierania rodzin zastępczych;
 • podjęcie dyskusji na ważne tematy;
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami;
 • integrację środowisk zajmujących się pieczą zastępczą;
 • nawiązanie kontaktów zawodowych lub współpracy między instytucjami;
 • identyfikację konkretnych problemów w funkcjonowaniu pieczy zastępczej;
 • promocję rodzicielstwa zastępczego;
 • zwiększenie świadomości społecznej na temat roli i potrzeb rodzin zastępczych;
 • podniesienie kwalifikacji specjalistów wspierających rodziny zastępcze;
 • poznanie najnowszych trendów i najlepszych praktyk w zakresie wspierania rodzin zastępczych.

Celem spotkania jest nie tylko pogłębienie wiedzy, lecz także budowanie silnej sieci wsparcia między podmiotami zaangażowanymi we wspieranie rodzin zastępczych. Chcemy umożliwić wdrażanie skutecznych, sprawdzonych rozwiązań w instytucjach oraz przyczynić się do podnoszenia jakości usług oferowanych rodzinom zastępczym, a także wprowadzenia jednolitych norm w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja bezpośrednio przełoży się na pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów, z jakimi mierzą się rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dzieci w pieczy zastępczej.

Formuła konferencji

Pierwszy dzień poświęcimy naukowej refleksji nad pieczą zastępczą.

Odbędą się trzy sesje wykładowe:

 1. Piecza zastępcza – perspektywa systemowa,
 2. Piecza zastępcza w ujęciu prawnym,
 3. Rodzina zastępcza w obliczu kryzysu i pomocy instytucjonalnej.

Drugi dzień będzie miał wymiar praktyczny – wypełnią go warsztaty i panele dyskusyjne.

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej (stacjonarnie i online), a udział w wydarzeniu jest darmowy.

Zarejestruj się!

Zapisz się na konferencję przez formularz

Działalność fundacji „Przystanek Rodzina”

Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” została powołana przez grupę rodziców zastępczych z powiatu wrocławskiego w 2014 r., a od czerwca 2016 r. jest organizacją pożytku publicznego. Działa na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Najważniejszymi celami statutowymi Fundacji są:

 • udzielanie bieżącej pomocy dzieciom w pieczy zastępczej,
 • wspieranie opiekunów tych dzieci,
 • ciągłe poszukiwanie kandydatów na rodziców,
 • promocja rodzicielstwa zastępczego.

Dzięki projektowi współfinansowanemu przez Fundację EY każdego roku w maju „Przystanek Rodzina” prowadzi działania na rzecz rozwoju i promocji rodzicielstwa zastępczego we Wrocławiu. Uczestniczy wówczas w różnych inicjatywach, szeroko informując o swojej działalności.

Fundacja organizuje:

 • warsztaty dla rodziców zastępczych,
 • zajęcia dla dzieci,
 • różnorodne akcje i zbiórki darów dla dzieci z różnych powiatów (m.in. wyprawka szkolna, zbiórka świąteczna);
 • wakacje i ferie dla dzieci;
 • pomoc społeczną dla rodzin zastępczych.

Z każdym rokiem działalność Fundacji obejmuje więcej rodzin.

Ponadto Fundacja finansuje diagnozowanie i terapię dzieci, jak również superwizję rodziców zastępczych.

Program konferencji

21 marca (czwartek)

 1. Rejestracja uczestników
 2. Powitanie prelegentów i uczestników

Sesja I: Piecza zastępcza – perspektywa systemowa

 1. Warunki rozwoju pieczy zastępczej w kontekście deinstytucjonalizacji
  dr hab. Joanna Szczepaniak-Sienniak, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, PTPS, KND PAN)
 2. Granice deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej
  dr hab. Mariola Racław (Uniwersytet Warszawski)
 3. Funkcje szkoły wobec dzieci przebywających w pieczy zastępczej
  dr hab. Marta Danecka, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)
  dr Józefa Matejek, prof. UKEN
 4. Zawodowi opiekunowie zastępczy – partnerzy w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej?
  dr Agata Skalec-Ruczyńska (Uniwersytet Warszawski)
 5. Podsumowanie I sesji – panel prelegentów i rekomendacje
 6. Przerwa kawowa

Sesja II: Piecza zastępcza w ujęciu prawnym

 1. Prawne aspekty reprezentowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
  dr Aleksandra Wilk (Uniwersytet Opolski)
 2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej a wykonywanie pracy zarobkowej
  dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet SWPS, filia we Wrocławiu)
 3. Prawne aspekty kontaktów dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi
  Iga Kasiura, radca prawny (Kancelaria Radcy Prawnego Iga Kasiura)
 4. Rodzina zastępcza a sąd rodzinny – wzajemna współpraca i wsparcie
  Anna Matuszewska, sędzia w Sądzie Rejonowym w Lubinie
 5. Podsumowanie II sesji – panel prelegentów i rekomendacje
 6. Przerwa lunchowa

Sesja III: Rodzina zastępcza w obliczu kryzysu i pomocy instytucjonalnej

 1. Specyfika nadzoru kuratora sądowego w rodzinie zastępczej – przesłanki i realizacja
  dr Honorata Czajkowska, kurator zawodowy, wicekurator okręgowy
 2. Piecza zastępcza i wolontariat. Czy może być coś lepszego?
  Damian Pacześniak (CAPZ w Łodzi, Stowarzyszenie Polska 2050, Fundacja DOBROdzieje się)
 3. Oni tam są i czekają na nas. Poszukiwania czas zacząć! Czyli o promocji rodzicielstwa zastępczego
  Damian Pacześniak (CAPZ w Łodzi, Stowarzyszenie Polska 2050, Fundacja DOBROdzieje się)
  Konrad Misztal (Fundacja „Edukacja z Wartościami”)
 4. Rodzina w kryzysie – źródła i strategie radzenia sobie
  Marek Gawroń, psycholog, psychoterapetua (Fundacja PozyTYwka, Dolnośląskie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego)
 5. Podsumowanie III sesji – panel prelegentów i rekomendacje
 6. Zakończenie. Zapowiedź bankietu i drugiego dnia konferencji

22 marca (piątek)

 1. Rejestracja uczestników
 2. Sesja I – warsztaty w ramach sesji odbywają się równolegle
 3. Przerwa kawowa
 4. Sesja II – warsztaty w ramach sesji odbywają się równolegle
 5. Przerwa lunchowa
 6. Sesja III – warsztaty w ramach sesji odbywają się równolegle
 7. Podsumowanie i zakończenie konferencji

Warsztaty do wyboru

Godziny warsztatów podamy wkrótce.

 1. Szkoła wrażliwa na traumę. Jak w procesie edukacji wspierać dziecko z doświadczeniem traumy? (referat z elementami warsztatu i dyskusji)
  Beata Kulig (SOS Wioski Dziecięce)
 2. Szkoła wrażliwa na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – okiem praktyka (warsztat z dyskusją)
  Daniela Godlewska-Grucela, mama zastępcza, pedagog specjalny
 3. Bezpieczeństwo rodziny zastępczej: jak się chronić przed oskarżeniami?
  Aleksandra Nawrocka, prawnik, mama zastępcza, koordynator ds. prawnych (Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”)
 4. Tak blisko, tak daleko nam do siebie (warsztaty dla małżeństw)
  Agnieszka Kalita (Fundacja PozyTYwka, Dolnośląskie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego)
 5. Superwizja – narzędzie skutecznej i bezpiecznej pracy
  Kazimierz Ździebło (Fundacja PozyTYwka, Dolnośląskie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego)
 6. Nasz sprzymierzeniec ODDECH. Od chaosu do ciszy: HEALING,RESILIENCE & EMPOWERMENT WORKSHOP
  dr Agnieszka Lintowska (Fundacja Art of Living Polska)
 7. Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie kultury zaangażowania w firmie
  Katarzyna Kubat-Eijeriks, menedżerka komunikacji i CSR (BNY Mellon)

Prelegenci

Honorata Czajkowska
Honorata Czajkowska
dr
Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zastępca kuratora okręgowego we Wrocławiu i wieloletni kurator zawodowy, wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS. Od 2020 r. uczestniczy w pracach grup roboczych działających na rzecz promowania i rozwoju sprawiedliwości naprawczej: Restorative Schools Working Group oraz Restorative Cities Working Group, koordynowanych przez European Forum for Restorative Justice (Europejskie Forum Sprawiedliwości Naprawczej). Autorka publikacji i wystąpień poświęconych kurateli sądowej. Jej zainteresowania badawcze oscylują również wokół problematyki sprawiedliwości naprawczej.
Marta Danecka
Marta Danecka
dr hab., prof. PAN
Doktor habilitowana politologii, socjolog, pedagog, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się problematyką aktywnej polityki społecznej oraz zagadnieniami dotyczącymi dziecka i rodziny zastępczej w ujęciu interdyscyplinarnym. Członkini rady doradczej w międzynarodowym projekcie Uniwersytetu w Bergen „Legitimacy challenges – An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state”. Sekretarz Rady Naukowej ISP PAN. Współpracuje z Fundacją EY. Autorka prac na temat wykluczenia społecznego, aktywnej polityki społecznej, systemu pieczy zastępczej oraz child studies.
Marek Gawroń
Marek Gawroń
dr
Magister psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca zawodowy (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości), trener (Szkoła Trenerów MATRIK Kraków) oraz trener storytellingu jako metody szkoleniowej (Osservatorio Storytelling, Mediolan). Specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej (praktyka oparta na dowodach). Przez wiele lat pracował naukowo-badawczo na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada 25-letnie doświadczenie jako psychoterapeuta i trener, 11-letnie doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń dzieci i młodzieży (praca na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu) oraz 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z domu dziecka (praca na stanowisku psychologa w Domu Dziecka w Nowym Siodle). Od wielu lat prowadzi praktykę w terapii dzieci i młodzieży, pracując w Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego. Pracuje z różnorodnymi grupami szkoleniowymi – pracownikami firm i instytucji państwowych, opiekunami osób starszych, nauczycielami, dyrektorami i pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz szkół i przedszkoli, pedagogami, psychologami i innymi. Interesuje się naukowo zagadnieniami związanymi z neuropsychologią uczuć, świadomością i motywacją.
Daniela Godlewska-Grucela
Daniela Godlewska-Grucela
 
Rodzic zastępczy od 2008 r. Pedagog specjalny, od 5 lat nauczycielka wspomagająca dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prywatnie mama adopcyjna prawie już dorosłego syna.
Agnieszka Kalita
Agnieszka Kalita
 
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, psychoterapeutka i doradca systemowy. Ukończyła całościowy kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Od kilkunastu lat pracuje z rodzinami biologicznymi, zastępczymi i adopcyjnymi, służąc im wsparciem i wiedzą. W Fundacji PozyTYwka prowadzi cykl warsztatów wspierających dla rodziców „Coaching rodzicielski”, warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje rodzicielskie oraz terapię dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas wielu konferencji. Wystąpiła m.in. na drugiej wrocławskiej konferencji „Zatrzymać FAS!” oraz w programie „Żyć i uczyć w czasach pandemii, czyli jak dbać o zdrowie psychiczne uczniów i własne”, w ramach którego wygłosiła wykład „Jak budować dialog z rodzicami”. Jest związana z Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzin i par.
Iga Kasiura
Iga Kasiura
 
Radca prawny, wpisana na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła dwa kierunki studiów, uzyskując tytuł magistra prawa i magistra administracji. Od 2019 r. prowadzi własną kancelarię, specjalizującą się w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz przemocy domowej na gruncie prawa cywilnego i karnego. Od 2020 r. jest zatrudniona jako radca prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, gdzie zajmuje się problematyką pomocy społecznej. Współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świdnicy. Uczestniczyła w implementacji wypracowanego modelu i rozwiązań zapobiegania przemocy domowej w ramach projektu IWS współfinansowanego z funduszy norweskich pt. „Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej”.
Katarzyna Kubat-Eijeriks
Katarzyna Kubat-Eijeriks
 
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 19 lat rozwija w firmach działania społecznie odpowiedzialne, m.in. wolontariat pracowniczy, partnerstwa z organizacjami pozarządowymi czy programy międzysektorowe, mające na celu wywołanie holistycznej i trwałej zmiany w lokalnych społecznościach. Promotorka podmiotów ekonomii społecznej, współtwórczyni projektów profesjonalizujących PES-y, nagradzanych w międzynarodowych konkursach. Prywatnie pasjonatka komunikacji międzykulturowej i miłośniczka muzyki.
Beata Kulig
Beata Kulig
 
Doradczyni ds. rzecznictwa w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, gdzie odpowiada za projekty rzecznicze oraz politykę ochrony dziecka. Reprezentuje Stowarzyszenie w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Działa w Eurochild (europejskiej sieci organizacji na rzecz praw dziecka) w grupie Children in Alternative Care. Trenerka, członkini Zespołu Trenerów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Prowadzi szkolenia podejmujące tematykę traumy i wspierania osób jej doświadczających dla: rodziców i opiekunów zastępczych, nauczycieli, pracowników opieki społecznej i kuratorów sądowych. Praktyczka TBRI® (Trust-Based Relational Intervention – Interwencji Relacyjnej Opartej na Zaufaniu).
Monika Lewandowicz-Machnikowska
Monika Lewandowicz-Machnikowska
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Doktor habilitowana, profesor w Katedrze Prawa na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, radca prawny i członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Autorka publikacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego. Specjalizuje się w tematyce: czynności prawnych w prawie pracy, konkurencji w stosunkach pracy, pomocy społecznej, świadczeń socjalnego wsparcia.
Agnieszka Lintowska
Agnieszka Lintowska
dr
Psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. Certyfikowany międzynarodowy trener warsztatów Healing, Resilience & Empowerment (HRE) dla ofiar katastrof i działań wojennych. Działa w tych obszarach w międzynarodowym stowarzyszeniu IAHV, posiadającym status konsultanta przy ONZ. Międzynarodowy certyfikowany trener „Programme in Stress Reduction” dla osób dorosłych oraz „Non-Aggression Programme” dla dzieci i młodzieży.
Józefa Matejek
Józefa Matejek
dr, prof. UKEN
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik badawczo-dydaktyczny, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła szkolenia z rodzinnej opieki zastępczej według Programu „Rodzina”, a także szkolenia w zakresie programów wspierania rodziny, pracy z dzieckiem i rodziną oraz interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują rodzinną opiekę zastępczą nad dzieckiem, aktywizację rozwoju dziecka w rodzinie i środowisku, programy wspierania rodziny, pracę socjalną oraz działanie instytucjonalne wokół problemów i kwestii społecznych. Jest autorką publikacji z tego obszaru. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych i środowiskowych, współpracuje również z instytucjami o charakterze opiekuńczym i społecznym w realizacji projektów społecznych na rzecz rodziny i dziecka. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.
Aleksandra Nawrocka
Aleksandra Nawrocka
 
Koordynator ds. prawnych w Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”. Po wybuchu wojny w Ukrainie i przyjęciu pod opiekę fundacji ukraińskich uchodźców pełniła dodatkowo funkcję koordynatora ds. ukraińskich rodzin zastępczych. No co dzień w fundacji zajmuje się obszarem prawnym. Wspomaga zarząd i wolontariuszy we współpracy z rodzinami i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziców zastępczych. Jako trener prowadzi szkolenia prawne oraz PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze. Współautorka „Vademecum opiekuna zastępczego”, wydanego przez Fundację EY. Od października 2023 r. szkoli pracowników służb socjalnych, placówek oświatowych oraz służby zdrowia w kwestiach dotyczących Standardów ochrony małoletnich.
Damian Pacześniak
Damian Pacześniak
 
Od ponad sześciu lat pracownik samorządowy w Łodzi, gdzie zajmuje się ideą rodzicielstwa zastępczego. Autor Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. Współautor kampanii społecznej Rodzina Jest dla Dzieci, która zdobyła brązową nagrodę Effie 2020 w kategorii „Positive Change: CSR, edukacja społeczna i pro bono”. Współtworzył też kampanie: Test Serca oraz Trafiony (Nie)zatopiony. Wiceprezes Fundacji DOBROdzieje się i członek zarządu Stowarzyszenia Polska 2050, zaangażowany w szerokie spektrum działań na rzecz dzieci dotkniętych sieroctwem społecznym. Orędownik deintytucjonalizacji opieki nad dzieckiem oraz rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej.
Anna Matuszewska
Anna Matuszewska
 
Od 2001 r. wykonuje czynności sędziego. Członkini Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Lubinie. Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii i elementów psychiatrii. Doświadczenie zawodowe systematycznie rozwija poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – oraz konferencjach i kongresach o tematyce prawnej. Interesuje się prawami dziecka.
Awatar mężczyzny
Konrad Misztal
 
Biogram wkrótce.
Mariola Racław
Mariola Racław
dr hab.
Socjolog. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej główne pola zainteresowań badawczych to: socjologia rodziny, starzenia się i niepełnosprawności, analizy polityki rodzinnej i ludnościowej w perspektywie socjologicznej. Autorka artykułów, publikacji naukowych, analiz i ekspertyz dotyczących pomocy społecznej, polityki rodzinnej i ludnościowej, w szczególności w aspekcie opieki nad osobami zależnymi, w tym przebywającymi w pieczy zastępczej. Kierowniczka projektów badawczych i badaczka w wymienionych obszarach. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Rządowej Rady Ludnościowej.
Agata Skalec-Ruczyńska
Agata Skalec-Ruczyńska
dr
Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, badaczka, trenerka. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe oraz naukowo-badawcze w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej. Zawodowo związana z Fundacją EY, w której zajmuje się działaniami związanymi z promocją rodzicielstwa zastępczego i usamodzielnianiem wychowanków pieczy zastępczej.
Joanna Szczepaniak-Sienniak
Joanna Szczepaniak-Sienniak
dr hab., prof. UE
Z wykształcenia ekonomistka i polityk społeczny. Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o polityce (specjalność: polityka społeczna). Profesor uczelni na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Socjologii i Polityki Społecznej oraz menedżera kierunku komunikacja społeczna. Od 2008 r. jest ściśle związana z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej (PTPS), a od 2016 r. zasiada w jego zarządzie. Od 2020 r. jest członkiem Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (KND PAN). Redaktorka i autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym książek i artykułów. Pełni funkcje kierownika, wykonawcy lub eksperta w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą: polityki publiczne, systemy zabezpieczenia społecznego, sytuacja finansowa gospodarstw domowych, ekonomia rodziny i polityki społecznej wobec rodziny, socjologia rodziny, demografia, pomoc społeczna (w tym piecza zastępcza).
Aleksandra Wilk
Aleksandra Wilk
dr
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, zatrudniona od 2004 r. Prowadzi badania naukowe dotyczące m.in. prawnej ochrony osób słabszych z perspektywy prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, prawa pomocy społecznej, ochrony praw człowieka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych oraz rodzin zastępczych. Od 2007 r. pełni funkcję konsultanta prawnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu. Opiekun naukowy koła naukowego „Bona fides”. Jest zaangażowana w działalność Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Jest autorką licznych publikacji naukowych poświęconych tematyce związanej z ochroną praw jednostki, w tym monografii i komentarza do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kazimierz Ździebło
Kazimierz Ździebło
 
Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, superwizor. Ukończył kierunek administracja oraz psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 5-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Cenrum Psychodynamicznym. Posiada certyfikaty PTP: superwizora treningu interpersonalnego, trenera I i II stopnia, socjoterapeuty i superwizora socjoterapii sekcji socjoterapeutycznej. Ponadto jest certyfikowanym socjoterapeutą i superwizorem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Współtwórca i założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego oraz Fundacji PozyTYwka. Zajmuje się pracą z młodzieżą, dorosłymi i parami. Od wielu lat pomaga dzieciom z pieczy zastępczej i ich opiekunom (rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym – spokrewnionym i zawodowym). Prowadzi terapię i tworzy programy pomocowe. Przeprowadza warsztaty, szkolenia i superwizje dla terapeutów oraz osób zajmujących się zawodowo pieczą zastępczą.

Rada naukowa

Komitet organizacyjny

 • Barbara Animucka (Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”)
 • Ewelina Łukasik-Suszko (Uniwersytet SWPS)
 • Małgorzata Sawicka (prezes Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”)
 • Dominika Stępień (Uniwersytet SWPS)
 • dr Katarzyna Zoń (Uniwersytet SWPS)
 • Kazimierz Ździebło (fundator i szef Rady Fundacji PozyTYwka)

Organizatorzy

 • Logo Uniwersytetu SWPS
 • Logo Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS
 • Logo Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”

Partner

 • Logo Fundacji PozyTYwka

Patronat honorowy

 • Logo Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Logo Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Logo Rzecznika Praw Dziecka
 • Logo Wojewody Dolnośląskiego
 • Logo Marszałka Województwa Dolnośląskiego
 • Logo. Wrocław Miasto Spotkań. Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia
 • Logo Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
 • Logo Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Patronat medialny

 • Logo Serwisu Samorządowego PAP
 • Logo Radia RAM
 • Logo DTV24
 • Logo Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS

Kontakt

Miejsce

 • stacjonarnie: Uniwersytet SWPS, ul. Ostrowskiego 30b, Wrocław
 • online: po rejestracji otrzymasz link do transmisji