Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Katedra Prawa

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

Katedra prowadzi studia prawnicze o profilu praktycznym, które otwierają drogę zarówno do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, komornika, notariusza czy też prawnika – w strukturach administracji rządowej, samorządowej i Unii Europejskiej), jak i do kariery w dyplomacji, biznesie, polityce oraz w organizacjach pozarządowych.

Katedra Prawa we Wrocławiu Uniwersytet SWPS

Dydaktyka

Tutoring

Studenci studiów prawniczych od I roku objęci są programem tutorskim, wzorowanym na rozwiązaniach przyjętych na najlepszych anglosaskich uczelniach. Każdemu studentowi przydzielany jest spośród pracowników naukowych Wydziału tutor, który podejmuje indywidualną pracę ze swoim podopiecznym.

Zasadniczym celem tutoringu jest rozwój osobisty i intelektualny studenta. Tutor pomaga studentowi odkryć jego talenty, odnaleźć cele i motywację, a przede wszystkim dba o jego kondycję intelektualną. Tutoring opiera się na relacji między mistrzem a uczniem, która kształtowana jest w atmosferze życzliwości i zrozumienia. Regularne indywidualne spotkania z tutorem zachęcają do poszukiwań naukowych, rozwijają zainteresowania, budują pewność siebie oraz pomagają ćwiczyć sztukę argumentacji, niezbędną w pracy przyszłego prawnika.

Opinie studentów

„Największym atutem kierunku prawo na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu jest możliwość interakcji i wymiany poglądów z prowadzącymi zajęcia. Wykłady nie są monologiem prowadzącego, uczestnictwo w nich nie ogranicza się tylko do możliwości zadawania pytań, ale również możliwości toczenia dyskusji nad ciekawszymi zagadnieniami. Sposób prowadzenia zajęć i przeprowadzania egzaminów jest nastawiony, o ile jest to możliwe, jak najbardziej pod studenta. Jeżeli chodzi o to co dla mnie jest najlepszą cecha uczelni, to przeogromna pomoc wszystkich prowadzących i władz Uczelni w możliwości samorozwoju. Umożliwienie najpierw spróbowania wielu nowych rzeczy, a w przypadku obrania już swojego kierunku wielkie wsparcie w realizacji celu. Uczelnia jest otwarta na wszelkiego rodzaju aktywności studenta, zarówno praktyczną, związaną z wykonywanym w przyszłości zawodem, jak i naukową, w tym pisanie artykułów, prowadzenie badań, czy szeroko pojęte poszerzanie horyzontów. O ile student wyraża jakakolwiek chęć do działania zawsze może liczyć na wsparcie i pomoc, co chyba w dzisiejszych czasach jest niezmiernie pożądane i pozwala na samorealizację".

„Uniwersytet SWPS jest idealnym miejscem na rozwijanie swoich zainteresowań. Wykładowcy traktują każdego studenta bardzo indywidualnie, każdy z chęcią i uśmiechem zawsze nam pomoże. Dzięki zorganizowanym praktykom, na samym początku studiów, miałam możliwość zapoznania się z zawodem prawnika i utwierdzenia się w decyzji że jestem w dobrym miejscu".

Zespół

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Iwona Sierpowska
zobacz biogram
Lewandowicz-Machnikowska, Monika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Monika Lewandowicz-Machnikowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Monika Lewandowicz-Machnikowskaprawnik, zajmuje się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz polityką społeczną
Malicka-Ochtera, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Malicka-Ochtera
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Adwokat
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Anna Malicka-Ochteraadwokat, specjalizuje się w prawie karnym w aspekcie procesowym i materialnym
Radajewski, Mateusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mateusz Radajewski
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa\u00a0","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-konstytucyjne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Mateusz Radajewskiprawnik
Skorupka, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Skorupka
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Adwokat
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
prawo-cywilne
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Prawa
Funkcja w Centrum
[]
dr Agnieszka Skorupkaadwokat
Skowrońska, Inga
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Inga Skowrońska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
prawnik, adwokat
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Inga Skowrońskaadwokat, zajmuje się prawem karnym i gospodarczym
Zoń, Katarzyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Maria Zoń
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Maria ZońPrawnik, radca prawny

Współpracownicy:

 • mgr Izabela Antkowiak – adwokat
 • mgr Maciej Bieszczad – radca prawny
 • mgr Marcin Bodziony – doradca podatkowy
 • mgr Oktawia Budnik
 • mgr Krzysztof Budnik – adwokat
 • mgr Magdalena Cetera – mediator
 • dr Piotr Dobrowolski – adwokat
 • mgr Tomasz Doliński – trener w zakresie Systemu Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer
 • mgr Malwina Dubas – radca prawny
 • mgr Monika Janus – komornik
 • mgr Michał Łasica – radca prawny
 • dr Andrzej Malicki – adwokat
 • mgr Emilia Mądrecka – adwokat
 • mgr Anna Mitoraj – adwokat
 • mgr Krzysztof Mitoraj – radca prawny
 • dr Katarzyna Parchimowicz
 • dr Alicja Piskorz-Szpytka – radca prawny
 • mgr Filip Rakoczy-Nazimek – radca prawny
 • mgr Mirosława Rozbicka-Ostrowska – sędzia NSA
 • dr Tomasz Sierpowski – prezes firmy szkoleniowej CEdu sp. z.o.o.
 • mgr Michał Skorupka – adwokat
 • mgr Aleksandra Zomerska – adwokat
 • dr Wojciech Zomerski – radca prawny