Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Akademickie nauczanie zdalne. Czego nauczyła nas pandemia?”

float_intro: images/NOWOSCI-WYDAWNICZE_akademickie_naucanie_zdalne.jpg

Książka „Akademickie nauczanie zdalne. Czego nauczyła nas pandemia?” pod redakcją prof. Tomasza Grzyba i dr Anny Ziółkowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS stanowi ważne źródło wiedzy na temat zmian, jakie zaszły w obszarze edukacji wyższej w związku z pandemią COVID-19. Ta niespodziewana sytuacja wymusiła na uniwersytetach na całym świecie wprowadzenie zdalnych form nauczania i konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości.

Nauka zdalna w pandemii: wyzwania, korzyści i innowacje

Autorzy artykułów zamieszczonych w tomie skupiają się na wpływie pandemii na proces nauczania i uczenia się na poziomie akademickim. Przedstawiają praktyczne rozwiązania, wyzwania oraz korzyści związane z wprowadzeniem zdalnych form nauczania. Analizują również różne modele nauczania zdalnego, narzędzia technologiczne wykorzystywane w procesie edukacji online oraz metody zapewniające wysoką jakość nauczania na odległość. Książka przedstawia pandemię koronawirusa jako pewnego rodzaju katalizator przyspieszający proces cyfryzacji w sektorze edukacji, przez który wielu wykładowców i studentów musiało szybko przystosować się do nowych metod nauczania zdalnego. Pomimo faktu, że zmiana ta była wymuszona przez trudne okoliczności, przyniosła również pewne korzyści. Nauczanie zdalne dało dostęp do nowych możliwości edukacji dla osób mieszkających w odległych lokalizacjach, osób niepełnosprawnych czy pracujących zawodowo, które wcześniej miały trudności z uczestnictwem w tradycyjnych zajęciach stacjonarnych.

Autorzy publikacji upatrują w edukacji zdalnej szansę rozwoju, jednak nie ignorują jej ciemnych stron, takich jak brak bezpośredniego kontaktu, trudności techniczne, brak motywacji wśród studentów. Podają przykłady dobrych praktyk oraz metod, które mogą pomóc w prowadzeniu nauczania zdalnego, przez co książka może być wartościowym źródłem informacji nie tylko dla wykładowców akademickich i nauczycieli, lecz także dla studentów i uczniów.

Książka zgłębia różne aspekty akademickiego nauczania zdalnego, zachęca do refleksji nad tym, jakie wnioski można wyciągnąć z tej ogromnej zmiany w obszarze edukacji wyższej i jakie innowacje mogą być wprowadzone w przyszłości, aby uczynić edukację zdalną jeszcze bardziej przystępną.

Książka jest pokłosiem rozważań, czy edukacja zdalna jest pandemicznym złem koniecznym, z którym wypada się pogodzić i go przeczekiwać (albo szukać sposobów jej optymalizacji), czy może raczej jest szansą na rozwój, a więc szansą na wyjście poza (nawet te najlepsze) schematy edukacji tradycyjnej. Autorzy upatrują w edukacji zdalnej szansę rozwoju, choć nie lekceważą też jej ciemnych stron.

prof. Wiesław Łukaszewski

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Smak Słowa przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorach

Tomasz Grzyb
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Tomasz Grzyb

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 r. kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego. Zobacz pełny biogram.

Anna Ziółkowska
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
Anna Ziółkowska

Psycholog. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jej obszaru zainteresowań należy historia myśli psychologicznej, problematyka pamięci i uczenia się oraz psychologia behawioralna. Zobacz pełny biogram.

Zobacz inne aktualności