Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Evelina Kristanova

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Ewelina Kristanova

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
Katedra Kultury i Mediów

Dla mediów

Profil naukowy

Badaczka mediów, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie, wcześniej wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995–2017 adiunktka w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 r. uzyskała również licencjat z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii mediów, głównie na dziejach polskich katolickich czasopism społeczno-kulturalnych XX w., prasie z okresu PRL, relacjach mediów z polityką oraz współczesnych instytucjach kultury w Bułgarii. Ostatnio podjęła badania nad periodykami w wersji zdigitalizowanej oraz audycjami Rozgłośni Polskiej RWE. Opublikowała 6 książek oraz ok. 80 artykułów i rozdziałów w dziełach zbiorowych.

Od 2021 r. członkini redakcji półrocznika „Nasza Przeszłość”; od 2023 r. w redakcji „Humanities and Social Sciences”. Sekretarz Redakcji Naukowo-Dydaktycznej serii „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” w latach 2009–2012. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Society for the History of the Humanities. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznych konferencji naukowych „Polityka a media. Media a polityka” w latach 2019-2022.

Uczestniczy w Centralnym Projekcie Badawczym Instytutu Pamięci Narodowej „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”, a także w grancie badawczym pt. „Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, cz. II (kontynuacja) t. I-V plus 2” realizowanym przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Narodowy Rozwój Humanistyki”.

Wypromowała 100 licencjatów dziennikarstwa i medioznawstwa, a także w ramach specjalności komunikacja społeczna i PR. Poprowadziła 13 magistrów specjalności e-marketing & social media. Współpracuje z redakcjami następujących czasopism naukowych: „Sustainability”, „Journalism and Media”, „Com.press”, „Religions”, „Kultura, Media, Teologia”, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, „Zeszyty Prasoznawcze”.

Prowadzi własną stronę internetową.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi następujące zajęcia: dziennikarskie źródła informacji, opinia publiczna, wiedza o komunikowaniu, seminarium dyplomowe (magisterskie i licencjackie).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • prasa
  • Rozgłośnia Polska RWE
  • instytucje kultury w Bułgarii
  • reklama
  • digitalizacja czasopism

Informacje prasowe