Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wpływ polityki na media w Polsce na przestrzeni wieków

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/politics-and-media-in-poland-19-21-centuries-okladka.jpg

Anglojęzyczna książka „Politics and the Media in Poland from the 19th to the 21st Centuries” jest kompleksowym zbiorem badań dotyczących wpływu, jaki miały na krajowe media burzliwe zmiany polityczne zachodzące na terenie Polski od połowy XIX do początku XXI wieku. Współredaktorką publikacji, która ukazała się w wydawnictwie Brill, jest prof. Evelina Kristanova z Uniwersytetu SWPS.

Interdyscyplinarne badania nad mediami w Polsce

Publikacja „Politics and the Media in Poland from the 19th to the 21st Centuries”, pod redakcją prof. Eveliny KristanovejWydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS, prof. Rafała Habielskiegoprof. Małgorzaty Such-Pyrgiel, omawia historyczne i współczesne relacje między polityką a mediami w Polsce. Zakres tematyczny książki jest szeroki. Obejmuje zarówno rolę prasy, radia, literatury i platform cyfrowych w kształtowaniu dyskursu politycznego, jak również wpływ sytuacji politycznej na rynek medialny.

Autorami poszczególnych rozdziałów są historycy, medioznawcy, politolodzy, socjolodzy i kulturoznawcy. Ta różnorodność perspektyw i spostrzeżeń sprawia, że publikacja stanowi istotny wkład w medioznawstwo i nauki polityczne.

Książka przedstawia najnowsze badania i refleksje dotyczące relacji między mediami a polityką, wykorzystując metodę studium przypadku […] Artykuły ułożone są chronologicznie i obejmują najważniejsze wydarzenia historyczne i medialne w polskim społeczeństwie. Podejmowane przez badaczy tematy prezentowane są zarówno przez pryzmat ustaleń teoretycznych, jak i oryginalnych badań empirycznych.

 
Fragment wprowadzenia do książki „Politics and the Media in Poland from the 19th to the 21st Centuries”

We wstępie do publikacji znalazło się krótkie omówienie historii Polski od wieku XIX do współczesności, zapewniające kontekst historyczny niezbędny do zrozumienia skomplikowanej sytuacji politycznej naszego kraju – od lat ucisku, cenzury i nadmiernej państwowej kontroli po okresy oporu i odzyskiwania niepodległości.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Brill.

O redaktorach

Evelina Kristanova
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Evelina Kristanova
Medioznawczyni, teolożka, polonistka. Związana z Katerą Kultury i Mediów na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię mediów, głównie dzieje katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w XX w. w Polsce oraz audycje Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Profesor
Rafał Habielski
Historyk i prasoznawca. Profesor na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w historii najnowszej i badaniach nad polską emigracją polityczną do Wielkiej Brytanii i Francji. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię polityczną i historię mediów, w szczególności Radia Wolna Europa.
Małgorzata Such-Pyrgiel
Ph.D. / Associate Professor
Prorektor ds. kształcenia i ewaluacji nauki w Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gaspari w Józefowie. Ekspertka w dziedzinie socjologii i metodologii. Autorka licznych publikacji poświęconych społeczeństwu cyfrowemu i nowym technologiom.

Zobacz inne aktualności