Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
ActEU – Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization
finansowany ze środków europejskich
międzynarodowy
naukowo-badawczy
realizowany

ActEUActivating European citizens’ trust in times of crises and polarization

Mikołaj Cześnik
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mikołaj Cześnik

socjolog, politolog

zobacz biogram
wartość projektu: 14 068 790 PLN (2 999 870 EUR)
budżet Uniwersytetu SWPS: 376 356 PLN (80 250 EUR)
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2024 2025 2026

Projekt ActEU (Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization), w który zaangażowało się 12 europejskich uczelni, ma na celu przeanalizowanie zaufania obywateli do instytucji politycznych oraz zapewnienie narzędzi umożliwiających aktywizację młodych obywateli. Z ramienia naszej uczelni projekt prowadzi prof. Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych USWPS.

O projekcie

Międzynarodowy zespół zaangażowany w projekt postara się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 • W jaki sposób można konceptualizować i empirycznie mierzyć zaufanie polityczne i legitymizację instytucji unijnych?
 • Czy wielopoziomowy charakter europejskich demokracji przedstawicielskich wymaga identycznego poziomu wsparcia obywateli na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym?
 • W jaki sposób polaryzacja społeczna w kluczowych kwestiach politycznych naszych czasów – imigracji, zmian klimatycznych i nierówności płci – podważa zaufanie polityczne i legitymizację demokratycznych systemów politycznych? I co mogą decydenci i społeczeństwo obywatelskie, aby sprostać tym wyzwaniom?

Odwiedź oficjalną stronę projektu ActEU

Projekt stawia sobie za cel zrozumienie i rozwiązanie kluczowych wyzwań, przed którymi stoi demokracja w Europie. Jako kierownik polskiego zespołu projektu ActEU, jestem przekonany, że nasze badanie ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów budowania zaufania politycznego i legitymacji w czasach kryzysu i rosnącej polaryzacji społecznej. Współpraca z międzynarodowym konsorcjum ekspertów i instytucji pozwala nam na podejście multidyscyplinarne i wielowymiarowe do analizy problemów demokracji w Europie.

Celem projektu jest nie tylko diagnoza problemów, ale przede wszystkim opracowanie konkretnych narzędzi i rozwiązań, które mogą wspierać demokracje w budowaniu trwałego zaufania obywateli. Przez połączenie innowacyjnych metod badawczych z praktycznym angażowaniem społeczeństwa obywatelskiego i decydentów, projekt ActEU ma szansę przyczynić się do stworzenia silniejszych, bardziej inkluzywnych i odpornych demokracji w Europie.

Cześnik, Mikołaj kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog

Metodologia

Międzynarodowy zespół 30 badaczy, którzy tworzą konsorcjum ActEU, podchodzi do zadania w nowatorski sposób. W pierwszej części grupa kierowana przez prof. Danielę Braun (Uniwersytet Kraju Saary) i dr Kristinę Weissenbach (NRW School of Governance, UDE) opracuje innowacyjne metody badań: od analiz internetowych po wywiady eksperymentalne.

W drugiej fazie projektu do działania wkroczą młodzi ludzie, którzy będą mogli zabrać głos w sprawach związanych z polityką, demokracją, ustrojem, instytucjami politycznymi oraz tematami społecznymi. Wyniki z pierwszego etapu realizacji projektu zostaną bezpośrednio wykorzystane do stworzenia zestawu narzędzi działań zaradczych mających na celu zwiększenie zaufania politycznego do europejskich demokracji przedstawicielskich i ich legitymizacji. W 13 europejskich miastach powstaną Youth Democracy Labs. Z kolei 20 organizacji działających w obszarach najbardziej istotnych dla projektu (np. nierówności płci, migracje, zmiany klimatu) utworzy sieć społeczeństwa obywatelskiego – ActEU Civil Society Network.

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS będą uczestniczyli w kilku częściach projektu ActEU. Na podstawie publicznie dostępnych danych będą analizować m.in. to, jak w na przestrzeni lat zmieniało się w Europie zaufanie do instytucji przedstawicielskich i sposoby partycypacji politycznej.

Użyteczność wyników

W obliczu wielu tematów polaryzujących społeczeństwa, projekt ActEU ma m.in. przeanalizować tendencję spadku zaufania obywateli unijnych państw do instytucji politycznych. Inicjatorzy projektu zamierzają odkryć, jak polityka może odzyskać zaufanie obywateli i jak mogą oni z większym entuzjazmem podchodzić do uczestnictwa w demokracji.

Zespół

Wit Hubert
dr Wit Hubert
Instytut Nauk Społecznych USWPS

Międzynarodowe konsorcjum badawcze:

W skład konsorcjum badawczego wchodzą:

 • UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN, Niemcy (lider konsorcjum);
 • UNIVERSITAT DES SAARLANDES, Niemcy;
 • PARIS-LODRON-UNIVERSITAT SALZBURG, Austria;
 • TRANS EUROPEAN POLICY STUDIES ASSOCIATION, Belgia;
 • USTAV MEZINARODNICH VZTAHU, Czechy;
 • ABO AKADEMI, Finlandia;
 • FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES, Francja;
 • INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE, Francja;
 • ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS, Grecja;
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO, Włochy;
 • UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Hiszpania;
 • UNIWERSYTET SWPS, Polska.