Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Kultura organizacyjna w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów w Polsce
naukowo-badawczy
realizowany

Kultura organizacyjna w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów w Polsce

Agnieszka Golińska
kierownik projektu
Agnieszka Golińska
dr

psycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej

zobacz biogram
wartość projektu: 17 930 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022 2023

Projekt, którym kieruje dr Agnieszka Golińska, ma za zadanie zbadać, jaką rolę w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów pracujących w Polsce odgrywa kultura organizacyjna. Czy z czasem pracownicy i pracowniczki spoza naszego kraju przejmują elementy tzw. trzeciej kultury (poza kulturą rodzimą i polską), czyli kultury organizacyjnej firmy, w której są zatrudnieni?

Projekt jest finansowany w ramach programu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki w latach 2022–2023, nr projektu 2022/06/X/HS4/01099.

Założenia

Celem projektu jest określenie, jaką rolę w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów pracujących w Polsce odgrywa kultura organizacyjna. Ramy teoretyczne stanowić będą dwa modele badawcze:

  • Trójwymiarowy (3D) Model Akulturacji (Ferguson, Bornstein i Pottinger, 2012)
  • Rozszerzony Model Względnej Akulturacji (RAEM) (Navas i in., 2005)

Modele te ujmują akulturację jako proces złożony i zależny od kontekstu. W projekcie postawione zostały następujące pytania badawcze:

  1. Czy oprócz kultury rodzimej oraz kultury polskiej, przedstawiciele tej grupy przyjmują także elementy kultury organizacyjnej firmy, w której są zatrudnione (trzecia kultura)?
  2. Jakie domeny (obszary) akulturacji są ważne z punktu widzenia adaptacji międzynarodowych profesjonalistów w polskich organizacjach?

Pomysł na projekt zainspirowany jest obserwowaną luką w badaniach nad akulturacją oraz możliwością uzyskania synergii metod badawczych wypracowanych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz psychologii – w obszarze, w którym z punktu widzenia organizacji zrozumienie procesów związanych z adaptacją pracowników międzynarodowych ma kluczowe znaczenie. W ramach badania planowane jest przeprowadzenie wywiadów częściowo ustrukturyzowanych z profesjonalistami, którzy minimum rok mieszkają w Polsce i pracują na stanowiskach specjalistycznych oraz menedżerskich.

Metodologia

  • badania jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • technika zarysu postaci (Murdock i Gales, 2021)

Użyteczność wyników

Na podstawie badań pilotażowych przygotowany zostanie wniosek grantowy na 3-letnie badania podstawowe, mające szansę stać się ważnym głosem w dyskusji na temat akulturacji i roli kultury organizacyjnej w tym procesie, a także okazją do zaprezentowania na arenie międzynarodowej Polski jako atrakcyjnego kraju dla migracji wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]