Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Marek Kochan

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Kultury i Mediów

Profil naukowy

Językoznawca, medioznawca. Naukowo zajmuje się językiem komunikacji publicznej, wizerunkiem osób i instytucji, komunikacją kryzysową, językiem biznesu, przemocą językową, perswazją, retoryką i erystyką, narracjami, prowadzeniem debat, postkolonialnymi aspektami dyskursu publicznego i etyką komunikacji.

Prowadził badania naukowe szczególnie z zakresu języka biznesu, sloganów i przemocy w języku. Był członkiem projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne” realizowane w latach 2013–2017 przez Konsorcjum Naukowe Analiza Dyskursu, a finansowane ze środków MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W latach 2013–2015 kierował projektem badawczo-edukacyjnym Gdańska Akademia Debaty.

Jest autorem książek, rozdziałów w książkach oraz artykułów, m.in.: „Slogany w reklamie i polityce” (Trio, 2002, 2003, 2005, 2007), „Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach” (Znak, 2005, 2007, 2012), Język a wizerunek polityków, w: „Studia politologiczne” vol. 45, Zarządzanie wizerunkiem w polityce (2017), Od święta demokracji do teleturnieju, w: „20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych”, red. A. Budzyńska-Daca (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016), Retoryka przemocy: nakłanianie i legitymizacja, w: „Studia Slavica” XXIII/2019, Ostrava, s. 53-74, Obraz Polaków w publikacjach portali internetowych, w „Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków”, red. M. Kawka, W. Prażuch, P. Płaneta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 231-250., Toposy tematyczne w sloganach zwycięskich kandydatów w wyborach prezydenckich w Polsce w latach 1990-2015, w: „Dyskursy polityczne w Polsce i w Czechach po roku 1989: gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne”, red. A Budzyńska-Daca, Warszawa 2022, s. 43-59., Dyskursywna rola elit a kultura języka, w: „Współczesne media 12, Współczesne dyskursy medialne, Lublin 2022, s. 201-215.

Od ponad dwudziestu pięciu lat zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji (w tym komunikacji kryzysowej) i autoprezentacji dla przedsiębiorców, menedżerów, prezesów oraz członków zarządów największych firm i instytucji. Doradza w dziedzinie komunikacji wielu firmom wchodzących na giełdę; pracował przy ponad 75 IPO.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z: retoryki i erystyki, kreowania wizerunku osób i instytucji, językowego wymiaru wizerunku, analizy wizerunku w mediach, komunikacji kryzysowej oraz narracji.

Obszary tematyczne

  • retoryka
  • erystyka
  • wizerunek publiczny
  • komunikacja
  • język
  • narracja
  • debaty
  • postkolonializm
  • etyka komunikacji

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni