Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki politycznej i gospodarczej
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjachZastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki politycznej i gospodarczej

Magdalena Jabłońska
kierownik projektu
dr
Magdalena Jabłońska

psycholog, zajmuje się analizą wpływu ram interpretacyjnych na ocenę kandydatów wyborczych i marek gospodarczych

zobacz biogram
wartość projektu: 99 476 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2016 2017 2018 2019

 

projekt naukowy

Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach

 

Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki politycznej i gospodarczej

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania99 476 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2016–2019

 

Codzienne doświadczenia oraz szereg badań psychologicznych i ekonomicznych pokazują, że człowiek odmiennie reaguje na informacje pozytywne i negatywne. Większość obserwacji wskazuje na tzw. efekt negatywności, polegający na tym, że silniejszy wpływ na podejmowane decyzje mają bodźce negatywne niż bodźce pozytywne o podobnej wadze. Projekt w nowatorski sposób podchodzi do efektu negatywności, analizując go z perspektywy teorii podobieństwa cech.

Założenia projektu

Kształtowanie wizerunku

Analizy z zakresu marketingu politycznego dotyczące preferencji wyborczych i oceny kandydatów wykazały, że cechy negatywne polityków w większym stopniu wpływały na ocenę kandydatów niż ich zalety. Wyniki te mają istotne znaczenie w kontekście wyboru najlepszego sposobu prezentowania kandydatów politycznych. Jednym ze sposobów kształtowania wizerunku polityka jest tzw. ramowanie (framing) polegające na aktywizowaniu w odbiorcach konkretnego sposobu postrzegania i interpretowania danej postaci czy wydarzenia.

Celem planowanego projektu jest zbadanie wpływu informacji pozytywnych i negatywnych na postrzeganie podobieństwa pomiędzy badaną marką a jej wersją idealną i tzw. anty-ideałem. Naukowcy chcą sprawdzić, w jaki sposób zmieni się ocena tego samego obiektu, gdy porównamy go z jego idealną i najgorszą wersją (np. idealny polityk i taki polityk, na którego nie chcielibyśmy zagłosować). Dodatkowo w sposób eksperymentalny będą sprawdzać, która ze strategii – dodawanie cech pozytywnych czy usuwanie cech negatywnych – jest skuteczniejszym sposobem kształtowania wizerunku marki.

Metody badawcze

Projekt wpisuje się w dziedzinę badań psychologii politycznej i psychologii zachowań konsumenckich, a analizowanymi obiektami będzie marka polityczna (kandydat polityczny) oraz marka gospodarcza. W serii eksperymentów naukowcy przeanalizują to, w jaki sposób preferencja względem określonej marki jest zależna od punktu odniesienia, a także liczby i rodzaju stosowanych cech charakteryzujących daną markę.

Użyteczność wyników

Większość dotychczasowych wyjaśnień efektu negatywności opiera się na badaniach, w których ocenie podlegały bodźce zagrażające i odwołuje się do uwarunkowań ewolucyjnych. Wyniki planowanych badań pozwolą wyjaśnić mechanizm psychologiczny efektu negatywności w kontekście oceny bodźców niezagrażających, np. oceny polityków, produktów konsumpcyjnych i innych, z którymi współczesny człowiek spotyka się na co dzień.

Rezultaty projektu przyczynią się do wzbogacenia wiedzy w dziedzinie psychologii poznawczej, politycznej i zachowań konsumenckich oraz mogą być wykorzystane w praktyce przez specjalistów zajmujących się marketingiem.

Jabłońska, Magdalena kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Jabłońska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Psychologii
Funkcja w Centrum
[]
dr Magdalena Jabłońskapsycholog, zajmuje się analizą wpływu ram interpretacyjnych na ocenę kandydatów wyborczych i marek gospodarczych

Zespół badawczy

Falkowski, Andrzej opiekun naukowy
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Andrzej Falkowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog biznesu
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Ekonomicznej i Biznesu"}}
Stanowisko
profesor
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
psychologia-biznesu
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Andrzej Falkowskipsycholog biznesu