Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Weryfikacja procedury nadprogowej aktywacji systemu przywiązania w dorosłości: badanie pilotażowe
naukowo-badawczy
zakończony

Weryfikacja procedury nadprogowej aktywacji systemu przywiązania w dorosłości: badanie pilotażowe

Anna Kamza
kierownik projektu
dr
Anna Kamza

psycholożka, socjolożka

zobacz biogram
wartość projektu: 7 962 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2021 2022

Naukowczyni z Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości Uniwersytecie SWPS, dr Anna Kamza, podjęła się zbadania skuteczności metody aktywacji systemu przywioązania (SP) u osób dorosłych w trudnych, stresujących sytuacjach.

Projekt nr 2021/05/X/HS6/00044, grant MINIATURA 5

O projekcie

System przywiązania (SP) to biologiczno-psychologiczny mechanizm, którego działanie porównać można do termostatu: SP aktywuje się zawsze wtedy, gdy doświadczamy trudnych i stresujących sytuacji. Nadrzędnym celem jego działania jest motywowanie do utrzymywania bliskości z ważnymi dla nas osobami. SP pozostaje w stanie aktywacji dopóty, dopóki jednostka nie odzyska równowagi emocjonalnej i poczucia bezpieczeństwa.

Celem zrealizowanego projektu była eksperymentalna weryfikacja skuteczności jednej z najczęściej stosowanych badaniach empirycznych procedur aktywacji SP w postaci metody świadomego przywoływania myśli i uczuć związanych z bliską osobą.

Na podstawie teorii przywiązania założono, że jeśli metoda ta rzeczywiście aktywuje SP, to świadome przywoływanie myśli i uczuć związanych z bliską osobą powinno zwiększyć u badanych dostępność myśli związanych z bliskością i dystansem interpersonalnym.

Realizacja tego badania pomoże sprawdzić, czy świadome przywoływanie myśli i uczuć związanych z bliska osobą wystarczająco aktywuje system przywiązania.

Kamza, Anna kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Kamza
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholożka, socjolożka.
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Kamzapsycholożka, socjolożka

Metodologia

Za wskaźnik aktywacji SP uznano skrócenie czasu rozpoznawania słów związanych z dystansem i bliskością w teście decyzji leksykalnym (TDL), w którym na ekranie komputera prezentowano w losowej kolejności słowa z różnych kategorii znaczeniowych, w tym z w/w kategorii interpersonalnych oraz pseudosłowa (ciągi liter nie będących słowami). W zrealizowanym badaniu udział wzięło 70 osób w wieku 19-45 lat (średni wiek 25 lat; 70 proc. kobiet).

Osoby te losowo przydzielono do jednej z 3 grup eksperymentalnych:

  1. grupa, w której aktywowano system przywiązania poprzez prośbę o przywołanie wspomnień wydarzeń, myśli i uczuć związanych z doświadczaniem niesatysfakcjonującej relacji z bliską osobą;
  2. grupa, w której dezaktywowano system przywiązania poprzez prośbę o przywołanie wspomnień dotyczących satysfakcjonującej relacji;
  3. grupa kontrolna (warunek neutralny), w której badani mieli za zadanie myśleć o robieniu codziennych zakupów.

Badanie każdej osoby rozpoczynało się od w/w manipulacji eksperymentalnej, następnie badani rozwiązywali TDL, a na końcu wypełniali kilka kwestionariuszy mierzących m.in. style przywiązania.

Zespół badawczy

Anna Majchrowicz
Anna Majchrowicz
Beata Sobieraj
Beata Sobieraj

Użyteczność wyników

Analizy uzyskanych wyników wykazały m.in., że w porównaniu do osób z grupy kontrolnej, osoby, u których zastosowano procedurę mającą w swym zamyśle aktywować system przywiązania, wbrew oczekiwaniom, nie ujawniały zwiększonej dostępności poznawczej myśli związanych z dystansem. Z drugiej strony, osoby te wykazywały większą poznawczą dostępność myśli związanych z bliskością interpersonalną. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych badań weryfikujących skuteczność rozpatrywanej tutaj metody aktywacji SP u osób dorosłych. Wydaje się to szczególnie istotne, ponieważ procedura ta jest stosowana w wielu badaniach empirycznych. Problem związany ze skutecznością tej metody może wskazywać na konieczność rewizji wyników badań, w których ją zastosowano.