Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości

Instytut Psychologii

Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzi badania nad rozwojem struktur osobowości, zaburzeniami osobowości oraz wpływem zmian osobowości na przystosowanie człowieka do wymagań codziennego życia.

Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości uniwersytet swps

Nasza
działalność

Zespół psychologów tworzących Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzi badania nad rozwojem struktur osobowości, zaburzeniami osobowości oraz wpływem zmian osobowości na przystosowanie człowieka do wymagań codziennego życia.

Obszary badawcze

Głównym polem aktywności Centrum jest prowadzenie badań naukowych. Aktualnie zespół Centrum koncentruje się na zagadnieniach: roli perfekcjonizmu w przystosowaniu człowieka do wymagań codziennego życia, rozwoju tożsamości oraz osobowościowych uwarunkowaniach wypalenia rodzicielskiego i żałowania decyzji o posiadaniu dzieci. Badania prowadzone w Centrum są oparte przede wszystkim na metodologii krótko- i długoterminowych ilościowych badań podłużnych.

Perfekcjonizm

Perfekcjonizm to cecha osobowości, która przejawia się posiadaniem nierealistycznych standardów oraz silnym samokrytycyzmem i lękiem przed porażką.

W Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzimy badania nad rozwojem różnych form perfekcjonizmu (np. perfekcjonizmu adaptacyjnego i dezadaptacyjnego) oraz nad wpływem perfekcjonizmu na adaptację do różnych ról społecznych, np. studenta, partnera, rodzica.

Tożsamość

Tożsamość to struktura osobowości rozwijająca się w efekcie utożsamiania się człowieka z wartościami, planami i rolami społecznymi. Dobrze ukształtowane i stabilne poczucie tożsamości pozwala człowiekowi podejmować decyzje, wspiera radzenie sobie ze stresem, stanowi bufor chroniący przed problemami natury psychicznej. Psychologowie rozwoju uznają proces budowania tożsamości za najważniejsze zadanie rozwojowe, z jakim człowiek spotyka się w życiu.

W Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzimy badania nad rozwojem poczucia tożsamości nastolatków oraz osób dorosłych. Szczególną uwagę przykładamy do badań nad rolą tożsamości rodzicielskiej w procesie przeciwdziałania wypaleniu rodzicielskiemu.

Wypalenie rodzicielskie

Posiadanie dziecka prowadzi nie tylko do pozytywnych skutków. Do najpoważniejszych trudności, jakich mogą doświadczyć rodzice, zalicza się wypalenie rodzicielskie, czyli syndrom przejawiający się w długotrwałym, skrajnym wyczerpaniu związanym z pełnieniem roli rodzica, które prowadzi do izolowania się od dziecka, zwątpienia we własne kompetencje rodzicielskie, a nawet żałowania decyzji o posiadaniu dzieci.

Badacze szacują, że od 2–12 proc. rodziców na świecie doświadcza silnego wypalenia rodzicielskiego, które wynika z zaburzenia równowagi między zasobami i obciążeniami w życiu rodzica. W Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzimy badania nad rolą cech osobowości rodzica w procesie wypalania się.

Aktualności

Konferencje18-05-2024

Moje ciało – mój dom. O różnych obliczach cielesności na różnych etapach życia

Czytaj więcej
Aktualności27-11-2023

Stopień doktora habilitowanego dla Konrada Piotrowskiego

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania16-07-2023

Na fali wiedzy – cykl letnich wykładów na Helu

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia11-07-2023

Doktor Kamil Janowicz z grantem Narodowego Centrum Nauki

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia30-06-2023

Dr Konrad Piotrowski we władzach czołowego zrzeszenia psychologów rozwoju

Czytaj więcej
Aktualności6-07-2022

Obejrzyj nagrania z konferencji „Przemoc wśród dzieci i przemoc wobec dzieci. Jak rozpoznać? Jak pomagać?” w Poznaniu

Czytaj więcej
Konferencje26-05-2022

Przemoc wśród dzieci i przemoc wobec dzieci. Jak rozpoznać? Jak pomagać?

Czytaj więcej
Kamil Janowicz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Kamil Janowicz
Specjalizacja
psycholog
Dyscyplina
psychologia
Wydział
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
poznan
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja w Katedrze
[]
dr Kamil Janowiczpsycholog
Kamza, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Kamza
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholożka, socjolożka.
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Kamzapsycholożka, socjolożka
Kubiak, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Kubiak
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Kubiakpsycholog
Sanna, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Sanna
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości
Funkcja w Instytucie
[]
dr Katarzyna Sannapsycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog
Szramka-Pawlak, Beata
Specjalizacja
psycholog, psychoterapeutka, jej zainteresowania koncentrują się wokół psychologii klinicznej, zaburzeń psychosomatycznych i psychodermatologii
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Beata Szramka-Pawlak
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
poznan
Stanowisko
adiunkt
Dyscyplina
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości
Funkcja w Instytucie
[]
dr Beata Szramka-Pawlakpsycholog, psychoterapeutka, jej zainteresowania koncentrują się wokół psychologii klinicznej, zaburzeń psychosomatycznych i psychodermatologii

Współpracownicy

Luzelle Naudé

Professor

Luzelle Naudé

University of the Free State, Bloemfontein, RPA
psycholożka, zajmuje się badaniami tożsamości społeczności w Afryce


Doktorantki

Michalina Dzielińska

mgr

Michalina Dzielińska

Psycholożka, pedagożka specjalna. Doktorantka. Koncentruje się na zagadnieniach tożsamości rodzicielskiej i wypalenia rodzicielskiego.

500 Marta Lasota

mgr

Marta Lasota

Psycholożka. Doktorantka. Zajmuje się zgłębianiem wiedzy na temat tożsamości oraz wypalenia rodzicielskiego.


Stażystki i stażyści

Karolina Kwarcinska OK

mgr

Karolina Kwarcińska

Psycholożka, psychoterapeutka w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą w głównej mierze perfekcjonizmu.

Aleksandra Nowicka

 

Aleksandra Nowicka

Dietetyczka, studentka V roku psychologii oraz IV roku medycyny. Interesują ją uwarunkowania chorób psychosomatycznych, onkologicznych oraz konsekwencje perfekcjonizmu.

Bartosz Horoszkiewicz

 

Bartosz Horoszkiewicz

Student V roku psychologii. Angażuje się w badania dotyczące rozwoju tożsamości.

Projekty
naukowe

Obecnie koncentrujemy się na publikacji i popularyzacji wyników z następujących obszarów: rola perfekcjonizmu w przystosowaniu człowieka do wymagań codziennego życia, rozwój poczucia tożsamości nastolatków i osób dorosłych oraz osobowościowe uwarunkowania wypalenia rodzicielskiego.

Maternal gatekeeping a tożsamość rodzicielska. Adaptacja narzędzi i badanie pilotażowe

Podstawowym oczekiwanym rezultatem projektu jest stworzenie polskojęzycznych wersji kwestionariuszy służących do pomiaru zjawiska maternal gatekeeping a także dostosowanie tych narzędzi do badania także ojców. Dostęp do profesjonalnego narzędzia badawczego znacznie zwiększy możliwość prowadzenia badań w tym obszarze przez innych badaczy i badaczki w Polsce.

Wejdź na stronę projektu

Wypalenie rodzicielskie w pierwszych latach realizowania roli rodzica. Od czego zależy, jak się rozwija i jakie ma konsekwencje?

Celem projektu realizowanego pod kierunkiem dr Konrada Piotrowskiego jest poszerzenie wiedzy na temat wypalenia rodzicielskiego poprzez dokładne zbadanie jego źródeł w pierwszych miesiącach i latach rodzicielstwa. Badanie trwa 3 lata i obejmuje dwa szerokie badania podłużne. Projekt ma na celu wskazanie jakie mogą być ryzyka wśród oczekujących matek i ojców, które związane są z nasileniem wypalenia rodzicielskiego, a także jakie trajektorie powstawania i rozwoju wypalenia rodzicielskiego można zaobserwować w pierwszych latach po urodzeniu dziecka. Podczas badania weryfikowane będą także związki między wypaleniem rodzicielskim a osobowością rodziców, jakością życia, psychopatologią i stosowanymi przez nich metodami wychowawczymi. Wyniki prowadzonych badań mogą pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy takie wydarzenia w życiu rodziców jak powrót do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim/wychowawczym oraz rozpoczęcie przez dziecko nauki w przedszkolu wywołują zmiany w poziomie wypalenia rodzicielskiego? Projekt finansowany przez NCN.

Wejdź na stronę projektu

Rodzicielskie funkcjonowanie refleksyjne a wypalenie rodzicielskie u matek dzieci w wieku 0-5 lat: mediująca rola stresu rodzicielskiego w badaniu podłużnym

Celem projektu realizowanego pod kierunkiem dr Anny Kamza jest weryfikacja związków między matczynym funkcjonowaniem refleksyjnym (mentalizacja) i wypaleniem rodzicielskim u matek dzieci w wieku 0–5 lat. Jednym z celów badania jest także weryfikacja mediacyjnej roli stresu rodzicielskiego w relacji pomiędzy funkcjonowaniem refleksyjnym i wypaleniem rodzicielskim.

Weryfikacja procedury nadprogowej aktywacji systemu przywiązania w dorosłości: badanie pilotażowe

Celem projektu kierowanego przez dr Annę Kamzę jest eksperymentalna weryfikacja skuteczności procedury mającej na celu nadprogową aktywację systemu przywiązania u osób dorosłych. Badanie było prowadzone w paradygmacie pomiaru korelatów poznawczych. Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu Miniatura 5.

Wejdź na stronę projektu

Długofalowe skutki pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego młodzieży

Celem projektu kierowanego przez dr Beatę Szramkę-Pawlak jest przyjrzenie się długofalowymi skutkom pandemii COVID-19 w obszarze zdrowia psychicznego młodzieży. Projekt jest finansowany przez NCN w ramach konkursu Miniatura.

Wejdź na stronę projektu

Retrospektywnie postrzegana akceptacja rodzicielska a kompetencje samoopiekuńcze u rodzica i perfekcjonizm zorientowany na dziecko

Celem projektu kierowanego przez dr Annę Kubiak jest ocena związku retrospektywnie postrzeganej akceptacji rodzicielskiej z perfekcjonizmem zorientowanym dla dziecko i kompetencjami samo opiekuńczymi.

Studia w dobie pandemii: Rola perfekcjonizmu w procesie adaptacji do studiów wyższych

Badanie pozwoli na ocenę związku między perfekcjonizmem osób rozpoczynających studia wyższe a zmianami w zakresie ich przystosowania do środowiska akademickiego. Dzięki temu będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy poziom perfekcjonizmu istotnie różnicuje rozwój studentów w okresie studiów przypadających na okres pandemii koronawirusa.

Charakterystyki z różnych poziomów organizacji osobowości w procesie wypalenia rodzicielskiego: Mediacyjna rola poczucia tożsamości rodzicielskiej

Projekt ma na celu ocenę znaczenia podstawowych i specyficznych cech osobowości w procesie zmian nasilenia wypalenia rodzicielskiego. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy stabilne poczucie tożsamości rodzicielskiej chroni rodziców przed wypaleniem rodzicielskim.

Dlaczego niektórzy rodzice żałują posiadania dzieci? Badanie pilotażowe z zastosowaniem metodologii mieszanej

Celem projektu pod kierunkiem dr Konrada Piotrowskiego jest zidentyfikowanie najważniejszych czynników, jakie sprawiają, że niektórzy rodzice zaczynają żałować decyzji o posiadaniu dzieci. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wypalenie rodzicielskie i tożsamość rodzicielska a samouszkodzenia bez intencji samobójczej: Podłużne badanie matek w okresie wyłaniającej się i wczesnej dorosłości

Badanie ma na celu określenie, czy stopień wypalenia rodzicielskiego oraz kryzys tożsamości rodzicielskiej młodych matek (do 30–35 roku życia) związany jest z podejmowaniem przez nie samouszkodzeń bez intencji samobójczej. W projekcie określimy, czy zmiany w nasileniu samouszkodzeń można wyjaśnić fluktuacjami w zakresie wypalenia rodzicielskiego i kryzysu tożsamości rodzicielskiej.

Publikacje
naukowe

 
Domain-specific correlates of parental and romantic identity processes

Piotrowski, K. (2022). European journal of developmental psychology, 19(5), 732-748.

Child-oriented perfectionism and parental burnout: The moderating role of parents' emotional intelligence

Lin, G. X., Szczygieł, D., Piotrowski, K. (2022). Personality and Individual Differences, 198, 111805.

COVID-19 a zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: czy pandemia zmienia obraz OCD?

Hryniszak, W., Sanna, K., Szramka-Pawlak, B. (2022). W: M. Gambin, B. Zawadzki (red.), Pandemia COVID-19. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

Perfectionism and community-identity integration: the mediating role of shame, guilt and self-esteem

Piotrowski, K., Bojanowska, A., Nowicka, A., Janasek, B. (2021). Current Psychology, 1-9.

Attachment security, verbal ability, and inhibitory control in middle childhood

Kamza, A., Putko, A. (2021). BMC Psychology, 9(24), 1-16.

A cluster-analytic approach to identity style classification: Four seems to be better than three

Piotrowski, K., Brzezińska, A. I. (2019). European Journal of Developmental Psychology, 16(5), 522-537

The Experiences in Close Relationships Scale-Revised Child version: Reliability and structural validity of the Polish adaptation

Skoczeń, I., Głogowska, K., Kamza, A., & Włodarczyk, A. (2019). European Journal of Developmental Psychology, 16, 488-500.

Development of the cancer-patient social support questionnaire: reliability and validity

Sanna, K., Cierpiałkowska, L., Kleka, P., Stelmach-Madras, M., Iżycki, D. (2019). Psychiatria, 16(1), 8-15.

Can sustained attention adapt to prior cognitive effort? An evidence from experimental study

Kamza, A. Molińska, M., Skrzypska, N., Długiewicz, P. (2018). Acta Psychologica, 192, 181-193.

Lęk przed postępowaniem choroby u pacjentów chorych na nowotwory

Laskowska, J., Sanna, K. (2018). Psychoonkologia, 22(4), 130-135.

Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS – wersja zrewidowana

Piotrowski, K., Brzezińska, A I. (2017). Psychologia Rozwojowa, 4, 89–111.

Consequences of the gynecological cancer in the patients and their partners from the sexual and psychological perspective

Iżycki, D., Woźniak, K., Iżycka, N. (2016). Przegląd Menopauzalny, 15(2), 112-116.

Statusy tożsamości a style tożsamości i funkcjonowanie emocjonalne uczniów szkół zawodowych

Brzezińska, A. I., Czub, T., Piotrowski, K. (2014). Psychologia Rozwojowa, 4, 51–71.

Cancer- a family at risk

Woźniak, K., Iżycki D. (2014). Przegląd Menopauzalny, 13(4), 253-261.