Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądach
naukowo-badawczy
realizowany

Jak działa intuicjaUdział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądach

kierownik projektu: Sweklej Joanna
wartość projektu: 520 420 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021 2022

Czy można zaufać intuicji? Na jakiej podstawie oceniamy inne osoby i grupy społeczne? Psycholog z Uniwersytetu SWPS wskaże mechanizmy oraz czynniki, które wpływają na kształtowanie się naszych opinii.

 

projekt naukowy

Jak działa intuicja


Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądach

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania 520 420 PLN
Jednostka finansująca ncn white

Okres realizacji projektu: styczeń 2018 - styczeń 2022

 

Czy można zaufać intuicji? Na jakiej podstawie oceniamy inne osoby i grupy społeczne? Psycholog z Uniwersytetu SWPS wskaże mechanizmy oraz czynniki, które wpływają na kształtowanie się naszych opinii.

Opis projektu

Założenia i cele

Celem projektu jest określenie wpływu płynności percepcyjnej i płynności, która wynika z pobudzenia sieci semantycznej na powstawanie intuicyjnych sądów.

Dr Joanna Sweklej przeprowadzi serię badań eksperymentalnych, w których wykorzysta niezależne manipulacje wpływające na dwa rodzaje płynności i zmierzy, w jaki sposób oddziałują na trafność i pewność intuicyjnych sądów.

Hipoteza przyjęta w badaniu zakłada, że płynność percepcyjna i płynność przetwarzania niezależnie wpływają na powstawanie sądów na temat spójności semantycznej. Określenie siły i kierunku tego oddziaływania będzie pomocne w wyjaśnieniu sprzeczności w wynikach poprzednich badań oraz zrozumieniu mechanizmów ich powstawania.

Uzyskane wyniki będą stanowiły istotny wkład w wiedzę o formułowaniu sądów dotyczących nas samych, ale też innych osób czy grup społecznych. Sądy (również te intuicyjne) stanowią jedną z głównych przesłanek zachowania ludzi, zatem próba zrozumienia i wyjaśnienia ich w naturalny sposób odwołuje się do wiedzy na temat formułowania sądów.

Zbadamy mechanizmy powstawania sądów intuicyjnych, które odgrywają ważną rolę w zmianie postaw, ocenianiu innych oraz podejmowaniu decyzji. Efektem naszej pracy będzie opracowanie modelu pozytywnego i negatywnego wpływu afektu na intuicję.

Metodologia

W badaniu wykorzystana zostanie gra logiczna Tribond, która polega na znalezieniu wspólnego skojarzenia dla trzech wybranych słów. Manipulacja badawcza w projekcie polegać będzie na zmianach w kontraście wizualnym prezentowanych słów oraz wykorzystaniu trzech rodzajów Tribondów, które różnią się wartością afektywną rozwiązań. Manipulacje dotyczyć będą poziomu płynności przetwarzania oraz płynności percepcyjnej. Do pomiaru uwagi wzrokowej zostanie wykorzystany okulograf.

Użyteczność wyników

Projekt wskaże czynniki, które wpływają na formułowanie naszych opinii oraz sprecyzuje mechanizmy powstawania sądów intuicyjnych. Efektem pracy psychologów z Uniwersytetu SWPS będzie opracowanie modelu pozytywnego i negatywnego wpływu afektu na intuicję.