Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresję
naukowo-badawczy
realizowany

Czy depresyjność warto obrócić w żart?Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresję

Anna Braniecka
kierownik projektu
dr
Anna Braniecka

psycholog kliniczny, zajmuje się obszarem zdrowia psychicznego oraz psychopatologii

zobacz biogram
wartość projektu: 276 000 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

projekt naukowy

Czy depresyjność warto obrócić w żart?

Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresję

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania276 000 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2015–2020

 

Próby opracowania metod zapobiegania depresji trwają już od wielu lat, jednak wciąż nie przynoszą zadowalających efektów. Autorka badań stawia pytanie, czy humor jest skuteczną strategią redukowania negatywnego nastroju u osób zagrożonych depresją. Uzyskana wiedza posłuży do budowy programów profilaktycznych oraz do opracowania oddziaływań terapeutycznych służących zapobieganiu nawrotom depresji.

Założenia projektu

Wykazano, że epizody depresji mogą stanowić konsekwencję dysfunkcjonalnego regulowania negatywnych emocji. Wciąż jednak nie ma wystarczającej wiedzy o tym, jakie strategie regulacji emocji są dla osób obciążonych ryzykiem depresji najbardziej pożądane. W żadnym z dotychczasowych badań nie uwzględniono humoru.

Celem projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy humor jest adaptacyjną strategią regulacji emocji dla osób podatnych na depresję oraz porównanie go z inną korzystną strategią – z pozytywnym przewartościowaniem. Planowane jest też określenie, jaki rodzaj humoru jest dla tych osób optymalny, a także jakie są najważniejsze mediatory oraz moderatory badanych zależności.

Dr Anna Braniecka przeprowadzi dwa badania eksperymentalne, w których uczestniczyć będzie 110 pacjentów opuszczających oddział psychiatryczny po ustąpieniu depresji. Procedury obu eksperymentów będą zróżnicowane pod względem sposobu wzbudzania negatywnych emocji (obserwacja awersyjnych sytuacji vs przywołanie osobistych zdarzeń) oraz sposobu stosowania badanych strategii (tworzenie komentarzy vs symulacja mentalna).

Otrzymane wyniki pozwolą na określenie skuteczności humoru w kontekście redukowania negatywnego nastroju osób zagrożonych wystąpieniem depresji. Dostarczą też informacji na temat mechanizmów działania humoru warunkujących jego skuteczność.

Zespół badawczy

Wykonawcy

dr Anna Radomska
mgr Agnieszka Ciołkiewicz
mgr Monika Lipiec
Małgorzata Hanć