Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów
społeczny
studencki
komercyjny
strategiczno-rozwojowy
aplikacyjny
naukowo-badawczy
realizowany

Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania.Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów.

Agata Gąsiorowska
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Agata Gąsiorowska

psycholog ekonomiczny, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pieniędzy

zobacz biogram
wartość projektu: 668 031 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia
lokalizacja: Warszawa, Wrocław
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025

 

Ludzie są istotami społecznymi i angażują się w różne relacje. Niektóre z nich, jak te pomiędzy przyjaciółmi czy rodzicami i dziećmi, są bliskie, intymne i oparte na wzajemnej trosce. Inne, jak te łączące kontrahentów, ograniczają się do konkretnych transakcji i skoncentrowane są na kalkulacji zysków i strat. Psychologowie nazywają te pierwsze relacjami „wspólnotowymi”, a drugie relacjami „rynkowymi”. Zwykle natura konkretnej znajomości jest dla nas dość oczywista, jednak niektóre relacje są bardziej skomplikowane, ponieważ zawierają zarówno elementy wspólnotowe, jak i rynkowe. W takiej sytuacji zwykle szukamy wskazówek pozwalających nam stwierdzić, czy dana znajomość ma charakter wspólnotowy, czy rynkowy, tak, byśmy mogli zastosować odpowiednie zasady i normy postępowania. Niestety we współczesnym świecie wartości rynkowe odgrywają tak ogromną rolę, że ludziom może być łatwiej interpretować rzeczywistość w kategoriach rynkowych, a tym samym, automatycznie zakładać, że mają do czynienia z relacją rynkową i stosować zasady zachowania specyficzne dla tego systemu. Co więcej, wielu ludzi ma tendencję do stosowania norm rynkowych nie tylko w sytuacjach niejednoznacznych, ale także w interakcjach, które początkowo były czysto wspólnotowe; na przykład – małżeństwo (jeden z prototypowych przykładów związku wspólnotowego) traktują jak interakcję biznesową, w której obie strony ściśle szacują koszty i korzyści związane z gospodarstwem domowym.

W tym projekcie badawczym skupiamy się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego korzystanie z norm rynkowych staje się tak atrakcyjne dla niektórych osób. Zakładamy, że ludzie akceptują stosowanie i celowo stosują reguły rynkowe zarówno do niejednoznacznych, jak i wyjściowo wspólnotowych relacji, ponieważ taki sposób interpretacji rzeczywistości społecznej wiąże się z konkretnymi korzyściami psychologicznymi – daje, na przykład, poczucie bezpieczeństwa, które trudno jest uzyskać z innych źródeł.

Metody badawcze

Niniejszy projekt będzie składał się z badania korelacyjnego przekrojowego i podłużnego, oraz badań eksperymentalnych wykorzystujących różne metody manipulowania i mierzenia poczucia bezpieczeństwa w relacjach międzyludzkich oraz nastawienia rynkowego. Dzięki temu, niedostatki jednych metod badawczych będziemy w stanie skompensować za pomocą innej metodologii. W zadaniu 1 zbadamy związek między niepewnością przywiązania a nastawieniem rynkowym za pomocą badań korelacyjnych na próbie reprezentatywnej, podczas gdy w zadaniu 2 wykorzystamy w tym celu badanie podłużne z czterema pomiarami co pół roku. Zadanie 3 ma na celu przetestowanie związku przyczynowego między niepewnością przywiązania a nastawieniem rynkowym przy użyciu podejścia eksperymentalnego. Wreszcie Zadanie 4 ma na celu zbadanie mechanizmów tego efektu i warunków brzegowych, ponownie stosując podejście eksperymentalne.

Użyteczność wyników

Spodziewamy się, że wyniki naszego projektu będą miały wpływ na rozwój takich dyscyplin jak psychologia społeczna i ekonomiczna oraz psychologia bliskich relacji. Proponowane przez nas badania stworzą podstawę zarówno do lepszego zrozumienia warunków w jakich ludzie są skłonni przyjmować nastawienie rynkowe, ale także do stworzenia społecznie korzystnych rozwiązań, które łagodzą negatywne konsekwencje pozabezpiecznego przywiązania.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]